Login

Hydrotheek

help
The influence of turbulence on soil erosion [Boek]
Hoffmans, G.J.C.M. \ 2012
This publication outlines the relevance of turbulence on the initiation of motion of soil and explains the interaction between the load and the resistance against erosion or the strength of the bed material. The stability of stones, sand, clay and gr ...
help
Huidige maatregelen tegen water- en winderosie in Nederland \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Hessel, R. \ Stolte, J. \ Riksen, M.J.P.M. \ 2011
Bodemerosie is een wijdverbreid probleem in veel gebieden van de wereld. Op Europese schaal is bodemerosie ook aangemerkt als één van de belangrijkste bodembedreigingen in de Europese bodemstrategie, omdat het kan leiden tot verlies van vruchtbare gr ...
help
Huidige maatregelen tegen water- en winderosie in Nederland [Boek]
Hessel, R. \ Stolte, J. \ Riksen, M. \ 2011
In dit rapport wordt beschreven welke maatregelen er in Nederland op dit moment genomen worden tegen water- en winderosie. Het rapport bespreekt de voor Nederland relevante water- en winderosieprocessen, meet- en modelleertechnieken voor winderosie, ...
help
Verslag van een onderzoek naar de afvoer in droogdalen in Mergelland, Zuid - Limburg [Studentenverslag]
Leeuwen, H.M. van \ 1975
help
Erosie en wateroverlast in Zuid-Limburg \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Schouten, C.J. \ Rang, M.C. \ Huigen, P.M.J. \ 1985
help
Reactie [en weerwoord] op de bespreking van het proefschrift van H.J.T. Weerts \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Bierkens, M.F.P. \ Boukes, H. \ 1997
help
Rapport over de regulerende werking van bossen op de waterafvoer [Boek]
Hellinga, G. \ 1963
help
Water erosion in the dunes \ Dunes of the European coasts : geomorphology - hydrology - soils [Hoofdstuk uit boek]
Jungerius, P.D. \ Dekker, L.W. \ 1990
help
De omvang en gevolgen van erosie en wateroverlast in Zuid Limburg [Boek]
Schouten, C.J. \ Rang, M.C. \ Huigen, P.M.J. \ [1985]
help
Complex confining layers : architecture and hydraulic properties of holocene and late weichselian deposits in the fluvial Rhine - Meuse delta, The Netherlands = Complexe deklagen : architectuur en hydrologische eigenschappen van afzettingen uit het holoceen en laat - weichselien in de fluviatiele Rijn - Maas delta, Nederland [Proefschrift]
Weerts, H.J.T. \ 1996
help
Modelling land degradation in IMAGE 2 [Boek]
Hootsmans, R.M. \ 2001
Description of the IMAGE land degradation model developed for describing current and future global problems of water erosion at a 0.5 by 0.5 degree longitude and latitude resolution.
help
Beekmeandering en natuurontwikkeling : een geomorfologische benadering \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Wolfert, H.P. \ 1991
help
On the use of movable - bed models for river problems : a state - of - the - art [Boek]
Vries, M. de \ Klaassen, G.J. \ Struiksma, N. \ 1990
help
Reliefvormen in de uiterwaard : waarderen en beheren [Boek] - 2e dr.
Ommeren, J.W.A. van \ 1995
help
Geomorfologische geschiktheid voor nevengeulen, strangen en moerassen in de riviertrajecten van de Rijntakken [Boek]
Wolfert, H.P. \ 1998
help
Erosion : the effects of vegetation management on the erodibility of dyke grasslands \ Vegetation dynamics and erosion resistance of sea dyke grassland [Hoofdstuk uit boek]
Sprangers, J.T.C.M. \ Sýkora, K.V. \ Withagen, J.C.M. \ 1999
help
Kusterosie van noordwest Ameland: ontwikkelingen op verschillende tijdschalen [Boek]
Oost, A.P. \ Israël, C.G. \ Dunsbergen, D.W. \ 2000
Het is mogelijk om het beheer van de kust van noordwest Ameland te optimaliseren door rekening te houden met de ontwikkelingen van de kust op verschillende tijdschalen van eeuwen tot enkele jaren. Een effectieve aanpak van het beheer betekent dat bij ...
help
Dutch policy and practices on erosion control: then and now \ Archives of agronomy and soil science = Archiv fuer Acker- und Pflanzenbau und Bodenkunde [Artikel]
Spaan, W.P. \ Winteraeken, H.J. \ Riksen, M.J.P.M. \ 2006
Though erosion and its control is not a major issue in The Netherlands, in some regions of the country wind and water erosion have caused severe local damage and nuisance and continue to do so. The earliest farmers settled on the higher parts of The ...
help
Natuurontwikkeling langs rivieren : over toepassing van natuurdoeltypen en dynamische rivierecosystemen \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Jansen, S.R.J. \ Rademakers, J.G.M. \ 1993
help
The effect of rainfall intensity on surface runoff and sediment yield in the grey dunes along the Dutch coast under conditions of limited rainfall acceptance \ Catena : an interdisciplinary journal of soil science, hydrology, geomorphology, focusing on geoecology and landscape evolution [Artikel]
Jungerius, P.D. \ Harkel, M.J. ten \ 1994
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.