Login

Hydrotheek

help
Rioleringen : teksten van een tweetal voordrachten, gehouden voor het dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap d.d. 25 juni 1975 [Boek]
Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en Westfriesland \ 1977
help
Strategy for water quality assessment \ Proceedings of the international workshop monitoring tailor-made : an international workshop on monitoring and assessment in water management, 20-23 september 1994, Beekbergen, The Netherlands [Hoofdstuk uit boek]
Leeuwen, C.J. van \ 1995
help
Hans van Sluis en Helle van der Roest: 'Vitaal water niet meten, maar zelf ervaren en beleven' \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2011
Water is water. Soms is het schoon en soms zitten er vervuilde stoffen in , maar de chemische stof H2O is er maar in één smaak. Of niet? Al jaren wordt gesproken over 'vitaal water': water dat andere eigenschappen heeft dan 'plat' water. Hoewel veel ...
help
Voorwaarden en perspectieven voor herstel van verzuurde en geeutrofieerde oppervlaktewateren \ Effectgerichte maatregelen tegen verzuring en eutrofiering in natuurterreinen : [proceedings van een symposium op 30 oktober 1992] [Hoofdstuk uit boek]
Cals, M.J.R. \ Bellemakers, M.J.S. \ Maessen, M. \ 1993
help
Internationaal symposium over 'Health - related water microbiology' \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
1990
help
Waterkwaliteit : een beknopt overzicht van begrippen, parameters, typering en normen [Boek]
Jansen, P.C. \ 1983
De inhoud van deze nota is tevens de bijdrage van het hoofdstuk Waterkwaliteit van een nieuwe uitgave van het Cultuurtechnisch Vademecum
help
De ecologische waterkwaliteit in de Europese Unie \ Water : tijdschrift over waterproblematiek v.z.w. W.E.L. (water, energie en leefmilieu) [Artikel]
1995
help
Bespreking van het commissievoorstel voor een richtlijn betreffende de ecologische waterkwaliteit \ Water : tijdschrift over waterproblematiek v.z.w. W.E.L. (water, energie en leefmilieu) [Artikel]
Verheyen, R.F. \ Schneiders, A. \ 1995
help
Stoffen kiezen : selecties en prioriteiten ten aanzien van microverontreinigingen in waterhuishoudkundig onderzoek en beleid [Boek]
Crijns, O.M. \ Steenwijk, J.M. van \ 1992
help
Koper en zink geen risicofactor in oppervlaktewater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2007
Koper en zink leveren nauwelijks problemen op voor de oppervlaktewaterkwaliteit. Stikstof en fosfaat hebben een grotere invloed op waterkwaliteit. Om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren, moeten zuiveringen zich meer richten op fosfor ...
help
Steen in de vijver... en niet eens een rimpeling : Nederland in achterhoede met waterkwaliteit \ Water governance [Artikel]
Schwartz, G. \ 2012
De auteur pleit voor een scherpere aanpak van de diffuse bronnen. Het signaal dat Natuur en Milieu met haar ‘Ranking the Stars’ gaf, kan hiervoor nog steeds een stimulans zijn; recente meetgegevens laten immers zien dat het, in ieder geval voor het w ...
help
Overdaad schaadt : relatie waterplanten, vis en visserij complex \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Peters, J. \ Emmerik, W. van \ 2013
Als gevolg van de verbeterde waterkwaliteit is de waterplantengroei de laatste jaren sterk toegenomen. Hoewel waterplanten een belangrijke rol spelen in een gezond ecosysteem, kan een overmaat aan planten ook nadelige gevolgen hebben voor de visstand ...
help
De kwaliteit van water : voor beregening bestaan geen harde, absolute getallen! \ Fieldmanager : vakblad voor sportveldbeheer [Artikel]
Kamp, C. \ 2013
Water is van essentieel belang op de golfbaan, zowel voor een optimale kwaliteit van fairways en greens als voor levendige waterpartijen eromheen. Vaak is echter weinig bekend over water en de invloed ervan. Daarnaast zijn er diverse innovatieve tech ...
help
Lysimeter-onderzoekingen aan het Rijkslandbouwproefstation te Groningen en elders - II: De scheikundige samenstelling van het drainwater [Boek]
Maschhaupt, J.G. \ Have, J. ten \ 1941
help
Conditionering van drinkwater: de aanbevelingen voor optimale samenstelling in 2014 \ H2O online [Artikel]
Slaats, N. \ Meerkerk, M. \ Palmen, L. \ Brink, H. \ 2015
Om ervoor te zorgen dat drinkwater probleemloos kan worden gebruikt en dat de conditie van het leidingnet behouden blijft, kunnen drinkwaterbedrijven de samenstelling van het water aanpassen: het ‘conditioneren’ van het water. Sinds 1985 wordt in Ned ...
help
Kenmerken van niet rechtstreeks door afvalwater beinvloed binnenwater : (interimverslag) [Boek]
Stichting Toegepast Onderzoek Reiniging Afvalwater \ 1984
Doel van dit onderzoek is het verzamelen van gegevens voor het toetsen van de realiteitswaarde van het gestelde nivdeau van de diverse parameters van het begrip "basiswaterkwaliteit". Daartoe worden de fysische, chemische en biologische kenmerken van ...
help
Effecten klimaatontwikkeling op de waterkwaliteit bij innamepunten voor drinkwater : analyse van stofberekeningen [Boek]
Wuijts, S. \ 2012
Als gevolg van de klimaatverandering kan de kwaliteit van oppervlaktewater rond 2050 zodanig zijn verslechterd dat het zonder extra maatregelen ongeschikt is om er drinkwater van te bereiden. Deze situatie doet zich voor droge jaren, als normen voor ...
help
Kleine afvalwatersystemen [Boek]
Witteveen+Bos \ 1981
De problematiek van de kleine verspreide lozingen kan worden beschouwd als een logische konsekwentie van het "van groot naar klein" beleid dat in Nederland is · gevoerd sinds het ontstaan van het besef dat afvalwater niet vrijelijk in ons milieu kan ...
help
Water quality : influence of transport and mixing processes [Boek]
Molen, W.H. van der \ 1975
help
Antenne drinkwater 2008 : informatie en ontwikkelingen [Boek]
Aa, N.G.F.M. van der \ Tangena, B.H. \ 2009
Dit rapport schetst recente ontwikkelingen op het gebied van waterkwaliteit, technologie en regelgeving die voor het ministerie van VROM in de toekomst van betekenis kunnen zijn bij de ontwikkeling en uitvoering van drinkwaterbeleid en het toezicht. ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.