Login

Hydrotheek

help
Het doorrekenen van een netwerk bestaande uit open waterlopen [Boek]
Doorne, W. van \ 1966
help
Problem areas in stream rehabilitation projects \ European water management : official publication of the European Water Pollution Control Association [Artikel]
Jasperse, P. \ Wind, H.G. \ 1999
help
Beken Atlas Veluwe [Kaart]
2016
Bekenatlas van de Veluwe.
help
Beek- en rivierbegeleidende wateren : een toekomst voor de 21ste eeuw \ Beken in de 21ste eeuw : de ideale beek vanuit maatschappelijk, technisch en ecologisch perspectief [Hoofdstuk uit boek]
Nijboer, R. \ 2001
help
Een nieuwe vindplaats van de Beenprik in Limburg \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Dorenbosch, M. \ Leenders, E. \ 2008
In het voorjaar van 2007 werd tijdens een visbemonstering van de Aalsbeek ten zuiden van Tegelen een volwassen Beenprik (Lampetra planeri) aangetroffen. Omdat het een nieuwe vindplaats van een zeer zeldzame vissoort in Limburg gaat, worden hier detai ...
help
Op pad met... Ab Grootjans langs de Drentsche Aa \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Hazeleger, B. \ Vermaat, J. \ 2008
Al bijna veertig jaar is Grootjans verbonden aan Rijksuniversiteit Groningen.. en aan de Drentsche Aa. Sinds 2007 ook verbonden aan de Radboud Universiteit als hoogleraar "Ecohydrology of wetland ecosystems". Een interview met deze deskundige over "w ...
help
Herstel van de Oosterbeekse beken [Boek]
Oostrijen, A. \ 2005
De afgelopen jaren heeft waterschap Vallei en Eem gewerkt aan de beken in het Renkumse beekdal en het Heelsumse beekdal. In augustus 2005 - na het broedseizoen - is het waterschap gestart met het herstel van de laatste beken in dit gebied. Deze korte ...
help
Alle opgeknapte beken en sprengen op de kaart \ Nieuwe Veluwe [Artikel]
2014
Waterschap Vallei en Veluwe heeft in het kader van het herstelprogramma ongeveer 500 kilometer aan beken en sprengen opgeknapt. Daarnaast zijn in het werkgebied van Waterschap Rijn en IJssel , gemeente Arnhem en Rheden, nog een aantal beken en spreng ...
help
Versnel beekherstel : natuurlijk aan de slag : innoveren met de bouwstenen van de natuur [Boek]
Weeren, B.J. van \ 2015
In de vorige eeuw is op veel plaatsen gewerkt aan het ‘normaliseren’ van beken. Dat betekende vooral het vergroten van de afvoercapaciteit en het voorkomen van wateroverlast door beken recht te trekken en te bedijken. Nu, een halve eeuw later, ervare ...
help
Het onderzoek naar de afvoercoefficient van beken : aard en aanpak van het onderzoek [Boek]
Visser, W.C. \ 1962
Uit de regenval en een aantal hydrologische constanten dient de afvoerberekend te worden. Heeft men deze berekeningswijze opgesteld en de regenval over een lange reeks van jaren in afvoeren omgerekend, dan dienen de afvoergegevens tot een kansverdeli ...
help
Feuilleton beekherstel [Video]
Wal, B. van der \ Zeeman, W. \ STOWAvideo \ 2014
Bas van der Wal en Wim Zeeman vertellen over diverse aspecten van beekherstel. De relaties met: hydrologie, geomorfologie, ecologie en cultuurhistorie komen ter sprake.
help
De voortplantingshabitat van de gevlekte glanslibel in Nederland \ Vlinders [Artikel]
Tuithof, J. \ Leemans, I. \ 2013
De gevlekte glanslibel (Somatochlora flavomaculata) is in Nederland nooit een algemene soort geweest, maar de laatste jaren zijn nieuwe populaties ontdekt in verschillende delen van het land. Uit berekeningen blijkt dat de verspreiding toeneemt. Over ...
help
Kronkelende beek is nog geen natuurlijke beek [natuurbeheer] \ Nieuwe Veluwe [Artikel]
Bos, H. van den \ 2012
Het is slecht gesteld met het leven in veel beken. Recent uitgevoerde herstelprojecten verfraaien wel het landschap, maar ecologisch schieten beken er nauwelijks iets mee op. Hoe moet dat dan? Daarover buigen waterbeheerders en wetenschappers zich in ...
help
Nauwkeurigheid waterstandsmetingen vanaf een meetpaal : fase 2. uitwerking [Boek]
Wenneker, Ivo \ Jacobsen, Niels \ 2015
De in dit document geadresseerde vraag luidt: 'Wat is de nauwkeurigheid van waterstandsmetingen vanaf meetpalen?'. Voor de drie in Nederland gebruikte meetconfiguraties (radar, ONM, stappenbaak) is deze vraagstelling nader onderzocht.
help
Invloed van voedselaanbod en stroomsnelheid op de microhabitatselectie door larven van de Bosbeekjuffer \ Brachytron : tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie [Artikel]
Kroes, R. \ Groenendijk, D. \ Geest, H.G. van der \ 2002
In december 2001 is een studie gedaan naar het voorkomen van larven van de Bosbeekjuffer in Nederlandse laaglandbeken. Tijdens deze studie is onder andere een laboratoriumexperiment uitgevoerd met larven van deze soort. Gedurende dit experiment is ee ...
help
Inventarisatie beekbegeleidende beplantingen : hoofdrapport [Boek]
Burgh, G.F. van der \ Snoey, IJ \ 1991
help
Excursieverslag 22 juni 2015 : de Vunderink waterleiding \ Beken in de 21ste eeuw : de ideale beek vanuit maatschappelijk, technisch en ecologisch perspectief [Hoofdstuk uit boek]
Hoek, W. van der \ 2001
Visie op de mogelijke toekomst van beeksystemen, aan de hand van een watergang in het oosten des lands
help
Beken in de 21ste eeuw : de ideale beek vanuit maatschappelijk, technisch en ecologisch perspectief [Boek]
Verdonschot, P. \ 2001
Vijftien inzendingen voor een prijsvraag, uitgeschreven door de Werkgroep Ecologisch Waterbeheer (WEW), zijn samengebracht in deze bundel
help
Nitrogen transport and fate in European streams, rivers, lakes and wetlands \ Nitrogen in the environment : sources, problems, and management [Hoofdstuk uit boek]
Kronvang, B. \ Jensen, J.P. \ Hoffmann, C.C. \ Boers, P.C.M. \ 2001
help
Kiezelwieren brengen biologische kwaliteit Drentse beken vanaf 1923 in beeld \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Dam, H. van \ Mertens, A. \ Riegman, R. \ Wanningen, H. \ 2005
Voor de monitoring van de kwaliteit van stromende wateren voor de Kaderrichtlijn Water is het fytobenthos (de algen op de bodem en aan de water- en oeverplanten) een nieuw element. In Nederland is daarnaar nog weinig onderzoek gedaan, vooral omdat we ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.