Login

Hydrotheek

help
Outsourcen: goedkoper en flxibeler \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Ekkelboom, J. \ 2011
Sinds eind jaren negentig van de vorige eeuw besteden bedrijven en instellingen steeds vaker bepaalde taken uit die niet tot hun corebussiness behoren. Daardoor kunnen ze zich beter concentreren op hun corebusiness behoren. Daardoor kunnen ze zich be ...
help
Bestuurskracht: rolverandering dwingt tot nadenken \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Rosenbrand, B. \ 2011
De afgelopen tien jaar is de rol van de waterschappen aan verandering onderhevig : van technisch georiënteerde organisaties, op uitvoering gericht naar bestuurlijke processen voor de ruimtelijke inrichting, ecologie, waterkwantiteit en waterveilighei ...
help
ICT: data op orde \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Meppelink, C. \ 2011
ICT maakt het mogelijk veel data te verzamelen die kunnen helpen bij de sturing van waterschappen. De kunst is om al die gegevensstromen op elkaar af te stemmen en met elkaar te verbinden. Waterschap Hunze en Aa's voerde met succes een project uit wa ...
help
Geo-informatie voor waterschapsbelastingen \ Geo-info : tijdschrift voor geo-informatie Nederland [Artikel]
Damoiseaux, M.A. \ 2008
Dit artikel beschrijft nieuwe toepassingen van geo-informatie, oa. de TOP10NL, binnen een nieuw systeem voor belastingheffing van de waterschappen
help
Scheldestromen deed het anders : verkiezingen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Steijn-Laing, D. \ 2011
Na de fusie van twee Zeeuwse waterschappen tot het nieuwe Scheldestromen waren nieuwe bestuursverkiezingen nodig. Opnieuw werd gekozen voor het stemmen per brief. Maar nu helemaal anders.
help
Een dijk van een overheid : bestaansgronden en bedreigingen voor het instituut waterschap \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Meijer, K. \ 2014
Voor zijn mastermodule Strategie en Omgeving deed Annekor Top van Waterschap Noorderzijlvest onderzoek naar de bestaansgronden van en bedreigingen voor het Instituut waterschap.
help
Waterschappen doen verslag : grote opgave, beperkte lastenstijging \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
2014
Peter Glas, voorzitter van de Unie van Waterschappen, presenteerde onlangs Waterschapspeil 2014 in de Tweede Kamer aan Kamerlid Tjeerd van Dekken, voorzitter van de commissie Infrastructuur & Milieu. Elke twee jaar doen de waterschappen gezamenlijk v ...
help
Vitaliteit en flexibiliteit \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Ayar, B. \ 2013
Ontwikkelingen als vergrijzing, de noodzaak tot efficiënt werken en technologische vernieuwingen vragen ook bij de waterschappen om vitaliteit én flexibiliteit. De thema's die zijn vastgelegd in de cao voor de waterschappen, krijgen concreet vorm in ...
help
'De hoe-vraag komt het meest aan bod bij waterschappen': STOWA-directeur Joost Buntsma over tournee Deltaproof \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2015
STOWA bezocht dit voorjaar tien waterschappen om bestuurders en medewerkers bij te praten over de resultaten van Deltaproof. In dit STOWA-programma zijn de afgelopen jaren kennis en instrumenten ontwikkeld om het regionale waterbeheer klimaatrobuust ...
help
Nieuwe Unie-directeur Ina Sjerps : 'Waterschappen blijven bestaan, punt uit' \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Pekelder, W. \ 2008
Ina Sjerps (1959) is per 1 september de nieuwe algemeen directeur van de Unie van Waterschappen. Wie is zij en waar staat zij voor? Een korte introductie
help
Duurzame inzetbaarheid: "doe mij maar die 18-jarige met 35 jaar ervaring" \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
2013
Organisaties zoeken nog steeds naar die 18 jarige met 35 jaar ervaring. Voor oudere werknemers was weinig aandacht. Ten onrechte, zeker bij een tekort aan goed geschoold personeel. Wat doet de watersector?
help
Unievoorzitter J.J. de Graeff blikt naar de toekomst: 'Structuur en taken van de Unie serieus tegen het licht houden' \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Lammers, O. \ 2001
Interview met bestuurder over waterschapsbestuur en -organisatie in het krachtenveld van veranderende maatschappelijke opvattingen (toekomstig waterbestel, ruimte voor water, schaalvergroting, financiering, enz.)
help
Positie van waterschappen: een hele kluif voor opvolger van De Graeff \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Leenes, J. \ 2003
Interview met Unievoorzitter Jan Jaap de Graeff, die uit de waterschapswereld vertrekt
help
Waterschappen in verandering \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Kluit, R. van der \ 2002
Welke veranderingen verwacht de samenleving van waterschappen en hoe spelen de waterschappen daar op in. Inleidend artikel van een serie over de veranderende positie en taken van waterschappen, in relatie met andere beleidsterreinen
help
Waterbeheer vanuit nieuwe principes \ De landeigenaar : maandblad ter behartiging van de belangen van de landelijke eigendom [Artikel]
Hall, A. van \ 2003
Actuele ontwikkelingen in het Nederlandse waterbeheer
help
Nieuwe generatie overheidsloketten realiseert efficiënt beheer : digitale waterschappen gaan de volgende fase in \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
2004
Dit najaar is een projectteam (met projectleider: Marc van Esch) bezig met de voorbereiding van het Waterschapsloket. De bedoeling is dat het loket in het eerste kwartaal van 2005 gereed is. Daarna kan het loket worden opgenomen in alle websites van ...
help
Natuur in beweging \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Wensink, W. \ 2011
Natuurregelgeving is volop in beweging. Onlangs heeft het Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) het conceptwetvoorstel natuur gepresenteerd. In deze Maestr'eau iets meer over de mogelijke gevolgen van deze nieuwe natuurwet vo ...
help
Waterschappen energieneutraal : energiefabriek \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Wijland, G. van \ 2011
De zorg voor schoon water blijft een van de hoofdtaken, maar steeds meer waterschappen streven ernaar dat energieneutraal te doen. Ze delen hun kennis en ervaring binnen de energiefabriek. Hoe waterschappen met duurzaamheid omgaan
help
'Baron op klompen' is zijn tijd vooruit : schatten van de schappen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Ayar, B. \ 2008
Droge voeten en schoon water zijn de primaire taken van de waterschappen. Het werk van de schappen heeft en had ook gevolgen voor landschap, economie en welvaart van ons land. Mr. B.W.A.E. baron Sloet tot Oldhuis (1807-1884) had dat al in de 19de eeu ...
help
Institutional organisation of the water management in The Netherlands \ Acta gestión sostenible del agua y control de inundaciones Area Pampeana Central Bajos Submeridionales : seminario bilateral Argentino-Holandés, Abril 24-25, 2001, Buenos Aires, Argentina = Proceedings sustainable management of water and flood protection in the areas Pampeana Central Bajos Submeridionales : bilateral Argentine-Netherlands water seminar, April 24-25, 2001, Buenos Aires, Argentina [Hoofdstuk uit boek]
Zee, T. van der \ 2002
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.