Login

Hydrotheek

help
IWA-conferentie in Japan over diffuse bronnen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Breemen, A. van \ 2004
De achtste conferentie van de IWA specialist group diffuse pollution, van 25 tot 29 oktober in Kyoto (Japan), handelde over nutriënten en pesticiden in de land- en rijstbouw, stedelijke afwatering en waterbeheer, modellen, meetmethoden, watersysteemm ...
help
Internationaal symposium over 'Health - related water microbiology' \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
1990
help
Zuivering en recirculatie van water in visteeltsystemen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bovendeur, J. \ Klapwijk, A. \ 1986
help
Monografieen informatiesystemen technieken : compartiment water [Boek]
Annokee, G.J. \ Arkenbout, G.J. \ Assink, J.W. \ Joziasse, J. \ Wiering, A.C.F. \ 1992
help
Koper en zink geen risicofactor in oppervlaktewater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2007
Koper en zink leveren nauwelijks problemen op voor de oppervlaktewaterkwaliteit. Stikstof en fosfaat hebben een grotere invloed op waterkwaliteit. Om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren, moeten zuiveringen zich meer richten op fosfor ...
help
Steen in de vijver... en niet eens een rimpeling : Nederland in achterhoede met waterkwaliteit \ Water governance [Artikel]
Schwartz, G. \ 2012
De auteur pleit voor een scherpere aanpak van de diffuse bronnen. Het signaal dat Natuur en Milieu met haar ‘Ranking the Stars’ gaf, kan hiervoor nog steeds een stimulans zijn; recente meetgegevens laten immers zien dat het, in ieder geval voor het w ...
help
Verslag van de waterverontreinigingsdag gehouden op initiatief van de Nederlandsche Heidemaatschappij op 11 Mei 1929 te Utrecht [Boek]
1929
help
De landbouw en het probleem van de waterverontreiniging \ Water, bodem, lucht : orgaan van de Nederlandse Vereniging tegen Water-, Bodem- en Luchtverontreiniging [Artikel]
Hellinga, F. \ 1956
Lezing door Prof. Ir F. Hellinga, Hoogleraar voor Cultuurtechniek aan de Landbouwhogeschool te Wageningen, voor de Nederlandse Vereniging tegen Water-, Bodem- en Luchtverontreiniging op 29 november 1956 te Utrecht. Naar de verspreiding van het zout i ...
help
Flushing of canals as a means against water pollution [Boek]
Hoeks, B.M. \ 1951
help
Bioaccumulation tests applied in whole effluent assessment : a review \ Environmental toxicology and chemistry : an international journal : a monthly publication of the Society of Environmental Toxicology and Chemistry [Artikel]
Maagd, P.G.J. de \ 2000
help
Enige aspecten van het kwalitatief waterbeheer : waterverontreiniging en de waterzuivering \ Waterschappen in Groningen : ontwikkelingen tot het jaar 2000 [Hoofdstuk uit boek]
Ranitz, C. de \ 1999
help
Rapport kwaliteit van de Schelde in 1998 \ Jaarverslag... / Internationale Commissie voor de Bescherming van de Schelde (ICBS) = Rapport annuel... / Commission Internationale pour la Protection de l' Escaut (CIPE) [Artikel]
2000
help
Een verhaal uit de handhavingspraktijk: het opwerken van afvalvetten [themanummer handhaving] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Groot, G. de \ Kaptein, N. \ 2004
We gaan terug in de tijd naar het midden van de jaren negentig. Op de rioolwaterzuiveringsinrichting (rwzi) komen ongekende hoeveelheden fosfaat (tot 500 kg P/d meer dan voorzien) aan. Het zuiveringsproces heeft er veel van te lijden. Er komt een sig ...
help
Diagnose en prognose emissie cijfers niet-landbouw bronnen voor de evaluatie mestbeleid \ Mest en oppervlaktewater : een terugblik 1985-2000 : rapportage van de cluster diagnose oppervlaktewaterkwaliteit, ten behoeve van de evaluatie meststoffenwet 2002 [Hoofdstuk uit boek]
Rijk, S. de \ Roovaart, J. van de \ 2002
help
Waterzuivering in Rijnland 2001 / Hoogheemraadschap van Rijnland \ Waterzuivering in Rijnland... / Hoogheemraadschap van Rijnland [Artikel]
2002
help
Jaarverslag 2002 / Internationale Commissie voor de Bescherming van de Schelde (ICBS) \ Jaarverslag... / Internationale Commissie voor de Bescherming van de Schelde (ICBS) = Rapport annuel... / Commission Internationale pour la Protection de l' Escaut (CIPE) [Artikel]
2004
help
Eindrapport S.T.O.R.A., Werkgroep Afvalwatercoëfficieënten, Subgroep "Kleine Kokswaren" [Boek]
S.T.O.R.A. \ 1977
help
Nanomaterialen : onzichtbaar, ook in de milieuregelgeving \ Milieu en recht [Artikel]
Vogelezang-Stoute, E.M. \ 2011
De stormachtige ontwikkeling van nanotechnologie zorgt ervoor dat nanomaterialen vanwege hun bijzondere eigenschappen tegenwoordig op allerlei gebieden worden toegepast : in consumentenproducten, in medische en militaire toepassingen en voor de zuive ...
help
Diffuse watervervuiling in buitenland ernstiger dan in Nederland : internationale conferentie in Johannesburg \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Schipper, P. \ Breemen, A. van \ Hellings, B. \ 2005
Afgelopen augustus werd in Johannesburg een internationale conferentie gehouden over diffuse waterverontreiniging. Nederland leverde hieraan een actieve bijdrage. De conferentie bood een breed palet aan problemen, voortschrijdend inzicht door onderzo ...
help
Tijd voor [drinkwater] kwaliteit \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Enthoven, M.E.E. \ 1989
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.