Login

Hydrotheek

help
De fysische onderbouwing van de overdrachtsfactor nader bekeken \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Olsthoortn, T.N. \ 2014
Van den Akker (2013) postuleerde een eenvoudig hyperbolisch verband voor de doorwerking (overdrachtsfactor) van een verlaging van de regionale stijghoogte op die van het freatische grondwater in vrij afwaterende gebieden. Hij stelde voor dit verband ...
help
Een fysische onderbouwing van de overdrachtsfactor \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Akker, C. van den \ 2014
In de publicatie ”Tussen Dupuit en De Glee” in Stromingen wordt een geohydrologische situatie beschouwd met stationaire grondwaterstroming in een gedeeltelijk afgesloten watervoerend pakket. De gebiedsgemiddelde freatische grondwaterstand wordt mede ...
help
Normering regionale wateroverlast : olie of zand? \ ROM : maandblad voor ruimtelijke ontwikkeling [Artikel]
Knaap, W.G.M. van der \ Immink, I. \ Wielen, H. van der \ 2005
Normering regionale wateroverlast moet binnenkort een cruciale rol gaan vervullen in de afstemming tussen gemeenten, waterschappen en provincies. Voorlopig is de praktijk weerbarstig : de bestuurlijk-organisatorische complexiteit in het stedelijk wat ...
help
Tussen Dupuit en De Glee : het ontstaan van toegevoegde stijghoogte verlaging \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Akker, C. van den \ 2013
In de afgelopen jaren heeft onder hydrologen en ecologen een tamelijk felle discussie plaatsgevonden over het fenomeen achtergrondverdroging. In deze bijdrage het ontstaan van achtergrondverlaging van de grondwaterstijghoogte te verklaren. Daarbij ve ...
help
Afkoppelen onverhard oppervlak : water volgens Wouter \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Stapel, W. \ 2012
Bij afkoppelen bij wateroverlast denken we vooral aan verhard oppervlak. Onverhard oppervlak kan echter een 'onzichtbare' boosdoener zijn die meer effect heeft dan wat we met afkoppelen van verhard oppervlak kunnen bereiken.
help
Verlangen naar terugkeer (hoge) trottoirbanden : kennishiaat over functioneren riolering \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2006
"We weten nog steeds niet hoe een rioleringsstelsel precies werkt", aldus Kees Snaterse, één van de sprekers op het congres 'Wateroverlast binnen de bebouwde kom: overmacht of onkunde?' van HoLaPress op 7 november in Nieuwegein. Daar gaven enkele des ...
help
Samenwerking in de praktijk – regionale opgave wateroverlast opgelost met rioleringsmaatregelen \ H2O online [Artikel]
Gerritse, G. \ Lange, J. de \ Netten, J. \ 2016
Een integrale aanpak van wateroverlast door de gemeente Teylingen en Hoogheemraadschap van Rijnland leidt tot doelmatigere maatregelen. Deze maatregelen zijn tevens een goed voorbeeld van wat de samenwerking tussen gemeente en waterschap aan kostenbe ...
help
Decalcification of soils subject to periodic waterlogging \ European journal of soil science / British Society of Soil Science [Artikel]
Berg, G.A. van den \ Loch, J.P.G. \ 2000
help
Advies Werkgroep Watersysteemtoets 2012 [Boek]
Spijker, M. \ 2010
De Stowa-werkgroep watersysteemtoets 2012 heeft als primaire doel om een inhoudelijk advies uit te brengen over de mogelijkheden tot uniformering bij de volgende toetsing op wateroverlast. Een hierbij aansluitende ambitie van de werkgroep is om kenni ...
help
Diepinfiltratieput Rijssen in gebruik genomen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2005
De diepinfiltratieput in Rijssen, die overtollig regenwater kan bergen, is op 7 november in gebruik genomen door staatssecretaris Schultz van Haegen. Via een bassin (put) met een doorsnee van 80 cm wordt het water via een buis (doorsnee 30 cm) op 50 ...
help
Geen sneeuw maar wateroverlast Noord-Holland \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Lammers, O. \ 2005
Was op 25 november heel Nederland in de ban van de plotselinge zware sneeuwval, in het gebied van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier was men met man en macht (100 man) bezig het water de baas te worden. En het was nog even spannend ook. In de ...
help
"Beroep op overmacht bij wateroverlast niet lang meer houdbaar" : volle zaal bij afkoppeldag 2006 \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2006
Rioolbeheerders moeten niet zitten wachten totdat het Rijk binnenkort ingrijpt als herhaaldelijk en op grote schaal straten in gemeenten onderlopen na hevige regenval. Het beroep op overmacht is niet lang meer houdbaar. Maar het voorkomen van waterov ...
help
Betekent een ander klimaat grotere riolen? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Ven, F. van de \ Veldhuis, M. ten \ Clemens, F. \ 2009
Nieuwe KNMI-klimaatscenario's: grotere rioleringen? Veel artikelen wijzen, na de openbaarmaking van de nieuwste inzichten van het KNMI over de ontwikkeling van het klimaat in Nederland, in die richting. Maar is dat niet te kort door de bocht?
help
De verandering van de GXG door grondwateronttrekkingen in vrij afwaterende gebieden \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Akker, C. van den \ 2014
Voor de bepaling van landbouwschade als gevolg van grondwateronttrekkingen is informatie over de verandering van de GHG en GLG (GXG) noodzakelijk. In vrij afwaterende gebieden met een dun freatisch pakket boven een weerstand biedende laag en een daar ...
help
Waterveiligheid en wateroverlast \ Welvaart en leefomgeving : een scenariostudie voor Nederland in 2040 : achtergronddocument [Hoofdstuk uit boek]
Stolwijk, H. \ Pieterse, N. \ Puijenbroek, P. \ 2006
De kans op lokale inundaties en grootschalige overstromingen neemt de komende decennia toe. Door het nemen van maatregelen kan dit worden voorkomen. Hoofdstuk uit het CPB MNP RPB rapport "Welvaart en leefomgeving"
help
Stichtse Vecht gaat erg ver met zorgplicht grondwater \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Bruins Slot, M. \ Kwaadsteniet, M. de \ 2015
Uit onderzoek blijkt dat in de Stationsweg te Maarssen na vervanging van het lekkende riool sprake is van grondwateroverlast. De oorzaak is onbekend. De gemeente zoekt de oplossing in een maatregel op openbaar terrein, maar deze blijkt technisch niet ...
help
Verslag van de kennisbijeenkomst over de Waterschadeschatter, op donderdagmiddag 17 maart in Amersfoort [Congresverslag]
Weeren, B.-J. van \ [2016]
Op donderdag 17 maart 2016 vond in Amersfoort een speciale bijeenkomst plaats over de Waterschadeschatter (WSS) die STOWA in 2013 heeft laten ontwikkelen. Aan de orde kwamen onder meer ervaringen van gebruikers met de WSS, zowel in landelijk als sted ...
help
Risico op wateroverlast systematisch onderschat \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Bont, V. de \ Wielinga, A. \ Jonge, H. de \ Langeveld, J. \ 2011
Wateroverlast houdt zich niet aan grenzen tussen deelsystemen. In veel gevallen is het onduidelijk of de wateroverlast te wijten is aan een overbelast rioolstelsel, een overbelast oppervlaktewatersysteem of de interactie tussen beide.
help
Duurzaam waterbeheer in IJburg \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kos, A. \ Handgraaf, S. \ Boogaard, F. \ 2005
De gemeente Amsterdam ontwikkelt aan de oostkant van de stad de eilandenwijk IJburg met zo'n 18.000 woningen. De bouw van de eerste fase is in volle gang; voor de tweede fase is het planvormingtraject opgestart. Uiteindelijk gaat IJburg bestaan uit a ...
help
Stagneren vs. laveren met grondwateroverlast \ Besturen op termijn : tijd, grilligheid en trajectmanagement in grondwaterbeleid [Hoofdstuk uit boek]
Kalders, P.R. \ 1998
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.