Login

Hydrotheek

help
Watertransport door leidingen [Boek]
1974
26e Vakantiecursus in drinkwatervoorziening 10 en 11 januari 1974 te Delft.
help
Waterketenbedrijf geen doel op zich : nationale conferentie waterbeheer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2004
De oorspronkelijk geplande presentatie van gedeputeerde Evers van de Provincie Limburg over de eerste ervaringen met een regionaal waterketenbedrijf was van het programma geschrapt, maar speelde desondanks een rol op de tweedaagse nationale conferent ...
help
Harmen Hoogeveen, directeur van Waterbedrijf Groningen: "Meer mogelijk dan fusie alleen" \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
GAst, M. \ 2005
Toen ik mijn lidmaatschap van de redactiecommissie van H2O namens de VEWIN overdroeg aan Frits Vos van het Waterbedrijf Groningen, vertelde Harmen Hoogeveen, sinds 1 september 2004 de nieuwe directeur als opvolger van Jan Koelink, mij een enthousiast ...
help
Schmitz: nadenken over Europese opslag op m3-prijs van drinkwater : KVWN-voorjaarscongres in het teken van samenwerken \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2005
Moet Nederland of zelfs heel Europa het Franse voorbeeld volgen en structureel een cent op de kubieke meterprijs voor drinkwater zetten voor de aanpak van de wereldwatervraagstukken en daarmee voor het behalen van de millenniumdoelstellingen? Die vra ...
help
Hans van Sluis en Helle van der Roest: 'Vitaal water niet meten, maar zelf ervaren en beleven' \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2011
Water is water. Soms is het schoon en soms zitten er vervuilde stoffen in , maar de chemische stof H2O is er maar in één smaak. Of niet? Al jaren wordt gesproken over 'vitaal water': water dat andere eigenschappen heeft dan 'plat' water. Hoewel veel ...
help
Belangrijke stap naar één Europese onderzoeksagenda voor water : bijeenkomst WSSTP in Budapest \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Tongeren, W. van \ Hulsmann, A. \ 2005
In Budapest is op 17 oktober een belangrijke stap voorwaarts gezet naar het opstellen van één Europese onderzoeksagenda voor de watersector. Zo'n 150 deskundigen uit de Europese waterindustrie waren daar bijeen op een eerste 'stakeholders'-vergaderin ...
help
Drinkwatersector wil in buitenland geen risico's lopen : innovaties in de sector \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2005
De drinkwatersector worstelt met het verlangen van het kabinet om meer activiteiten te gaan ontwikkelen in het buitenland. De waterleidingbedrijven en kennisinstituten op watergebied willen dat wel, maar de drinkwaterbedrijven willen met hun publieke ...
help
Nieuwe VEWIN-cursus bevordert veilig werken met AC [asbestcement] waterleidingbuizen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
1990
help
Afscheidscollege TH Delft, 26 september 1984 \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Huisman, L. \ 1984
help
Open vizier / Vitens jaarverslag 2009 \ Jaarverslag / Vitens [Jaarverslag]
2010
Jaarcijfers van Vitens over 2009.
help
Twee emmertjes water halen [Boek]
Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening \ 1980
Deze publicatie bestaat uit de volgende bijdragen: De ontwikkeling van de openbare watervoorziening in Nederland; De herkomst van ons drinkwater; De beschikbaarheid van drinkwater; Drinkwater en volksgezondheid; Drinkwater en onderzoek
help
Jaarverslag 2006 : Waterschapsbedrijf Limburg \ Waterschapsbedrijf Limburg ... [Jaarverslag]
2007
Jaarbericht van het Waterschapsbedrijf Limburg, uitvoeringsorganisatie van de Limburgse Waterschappen Roer en Overmaas en Peel en Maasvallei
help
Slim vervangen, slim distributienet, slim innoveren \ H2O online [Artikel]
Nieuwenhuijze, R. van \ Smits, F. \ Jong, K. de \ 2014
Nederland staat voor een enorme vervangingsopgave voor het drinkwaternet. De vervangingsoperatie moet effectief en efficiënt zijn, en leiden tot een slim en toekomstbestendig net. Bij de vervanging van haar distributienet bundelt Brabant Water de ken ...
help
Verbindend water in een veranderende praktijk [Boek]
Aanjaagteam Waterketen \ 2012
Op dit moment Met de lange termijn visie voor de waterketen "Verbindnend water" is door alle betrokken partijen een gezamenlijk toekomstbeeld neergezet. Een toekomstbeeld dat gaat over hergebruik van afvalstoffen, terugwinnen van energie, flexibele s ...
help
Flushing of canals as a means against water pollution [Boek]
Hoeks, B.M. \ 1951
help
Amsterdamse waterleidingduinen : natuur, waterwinning en recreatie \ Landschapsecologie : natuur en landschap in een veranderende samenleving [Hoofdstuk uit boek]
Geelen, L.H.W.T. \ Oosterbaan, B.W.J. \ 1999
help
Waterschaarste Schelde stroomgebied neemt zorgelijke vormen aan : bijdrage aan een langetermijnvisie op waterverdeling, inrichting en gebruik \ Water : tijdschrift over waterproblematiek v.z.w. W.E.L. (water, energie en leefmilieu) [Artikel]
Saeijs, H.L.F. \ Santbergen, L.L.P.A. \ 1998
help
The effects of human intervention in the water regime \ Ground water : journal of the National Water Well Association [Artikel]
Querner, E.P. \ 2000
help
De drinkwatervoorziening in Duitsland : privatiseren : windmolens of windschermen? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Jonker, P. \ 2001
Verslag van het congres Wasser Berlin waar privatisering van drinkwaterbedrijven naar mogelijke Europese richtlijnen centraal stond
help
Geen waterketenbedrijf in Limburg : ondanks positieve resultaten van de pilots haken partijen af \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2004
De oprichting van één waterketenbedrijf in Limburg is van de baan. De Stuurgroep Waterketen Limburg concludeert dat bij de betrokken partijen (gemeenten, waterschappen, drinkwaterbedrijf en de provincie) onvoldoende draagvlak bestaat om daadwerkelijk ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.