Login

Hydrotheek

help
De dreigende teloorgang van de Waterstaatskaart \ Tijdschrift voor waterstaatsgeschiedenis / [uitg. van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis] [Artikel]
Ormeling, F.J. \ 1992
Vanaf 1988 wordt gewerkt aan een nieuw op te zetten Waterstaatskundig Informatiesysteem, die de verdwenen waterstaatskaart mogelijkerwijs afdoende kan vervangen. Dit artikel laat het belang van het (blijvende) bestaan van waterstaatskundige gegevens ...
help
De dijkwet van 1810 : een algemene bijdragenwet in de Franse tijd [Proefschrift]
Maas, W.J.M. \ 1963
help
Energiezuinige sluis \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Brasser, E.A. \ Lockant, T. van \ Zandvliet, P. \ 2011
Sluizen zijn in het waterrijke Nederland belangrijke schakels in de netwerken van vaarwegen. Bij uitbreidings- en renovatieplannen van die sluizen in energiezuiningheid voor Rijkswaterstaat een steeds belangrijkere factor. In het kader van het progra ...
help
Wereld Kanalen Conferentie: rol waterschappen over het voetlicht (internationaal) \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Peperstraten, J. van \ 2011
Van 19 september tot en met 22 september 2011 vindt in Noord-Nederland de World Canal Conference plaats onder de titel Waterways-Ways of Value. Enkele waterschappen, waaronder Hunze en Aa's en Noorderzijlvest, en de Unie van Waterschappen dragen bij ...
help
The Netherlands and its rivers \ Tijdschrift voor economische en sociale geographie = Dutch journal of economic and social geography = ... : orgaan der Nederlandsche Vereeniging voor Economische Geographie [Artikel]
Ven, G.P. van de \ 1996
help
Schutsluizen in primaire waterkeringen : praktijkervaringen met betrouwbaarheidsanalyse \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Lemmens, R.J.M. \ Voortman, H.G. \ Langenberg, J. \ 2007
Op plaatsen waar scheepvaart een waterkering kruist, is vaak een schutsluis aanwezig. Bij primaire waterkeringen zijn aan deze sluizen strenge eisen gesteld ten aanzien van de betrouwbaarheid van de sluis. In dit artikel wordt ingegaan op recente erv ...
help
Milieu en baggeren, een vak apart \ Waterbodems te vies om op te pakken : de Reehorst, Ede 20 en 21 februari 1992 [Hoofdstuk uit boek]
Geldermalsen, L.A. van \ 1992
help
World Canals Conference 2011: waterways - ways of value : 19-23 september 2011 in Groningen [: thema water] \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Hoekman, H. \ 2011
De World Canals Conference (WCC) is een internationaal platform, waar jaarlijks gouvernementele, technische, commerciële en toeristische organisaties samenkomen, die geïnteresseerd zijn in de ontwikkeling rond binnenlandse waterwegen. De WCC heeft to ...
help
Assetmanagement van natte infrastructuur [: thema water] \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Voortman, H. \ Seinen, W. \ 2012
De wereld van de constructieve waterbouw is de laatste jaren flink in beweging. De toetscyclus voor primaire waterkeringen, het programma Risico Inventarisatie Natte Kunstwerken (RINK) en het Programma Asset Management (PAM) van Rijkswaterstaat, geve ...
help
Taak en werkwijze van de Raad van de Waterstaat \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Leenstra, A. \ 1983
help
Het concept-voorontwerp van Waterschapswet \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Heide, O. van der \ 1984
Verwacht wordt, dat begin 1985 het voorontwerp van de waterschapswet gepubliceerd zal worden. In waterschapsverband is reeds regionaal het concept-voorontwerp besproken
help
Minister van Verkeer en Waterstaat: "Mijn prioriteit is veiligheid achter de zeedijken" \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Kienhuis, J.H.M. \ Schmeink, A.H. \ 1983
help
Minister drs. N. Smit - Kroes : ik zal de volgende rit graag weer meedoen \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Kienhuis, J.H.M. \ Schmeink, A.H. \ 1985
In een interview met de Minister van Verkeer en Waterstaat wordt ingegaan op het beleid ten aanzien van dijkbeheer en verontreinigingsheffing en op de wetgeving van waterschap en waterhuishouding
help
Maestr'eau : waterschap heeft grond nodig en eigenaar wil niet: gedoogplicht of onteigening? \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Bolkestein, H. \ 2012
Jurisprudentie draagt eraan bij aan te geven in welke gevallen het waterschap kan volstaan met het opleggen van een gedoogplicht en wanneer het zwaardere instrument van de onteigening aan de orde is. Hier een uitspraak van de rechtbank Rotterdam, waa ...
help
Regge en Dinkel : land van levend water [Boek] - 2e dr.
Buter, A. \ [ca. 1988]
help
Zooplanktononderzoek voor het biologische monitoringsprogramma Rijkswateren 1996 (RIZA) [Boek]
Wagenvoort, A.J. \ Ketelaars, H.A.M. \ 1997
help
Zooplanktononderzoek voor het biologische monitoringsprogramma Rijkswateren 1997 (RIZA) [Boek]
Wagenvoort, A.J. \ Ketelaars, H.A.M. \ Jonge - Pinkster, G.A.J. de \ 1998
help
De bevaarbaarheid van de Gelderse IJssel voor en na Rijnkanalisatie \ Berichten der Stichting Streekbelangen Oostelijk Gelderland [Artikel]
Til, K. van \ 1961
In het raam van de Rijnkanalisatie speelt de bevaarbaarheid van de Gelderse IJssel, hierna kortweg IJssel genoemd, een zeer grote rol. Dat de bevaarbaarheid van deze Rijntak van een dergelijk groot belang is, zal eerst worden nagegaan.
help
Maas wordt bevaarbaar voor tweebaksduwvaart \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Claes, L.M.A. \ Hijdra, A.C.L. \ 2007
De komende 15 jaar wordt 550 miljoen euro besteed aan verbetering van de Maasroute. Dan zullen veel grotere containerschepen de Maas kunnen bevaren. De werken aan de Maas vormen gezamenlijk een van de grotere infrastructurele projecten in Nederland. ...
help
Vismonitoring met kruisnet in en rond het Noordzeekanaal \ Tussen duin & dijk [Artikel]
Goverse, E. \ 2015
Voor trekvissen is Nederland een lastig te nemen vesting. Een van de grotere wateren die de Noordzee en het zoete water verbindt, is het Noordzeekanaal. Op achttien locaties langs het Noordzeekanaal en de omgeving wordt intrekkende vis nu gemonitoord ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.