Login

Hydrotheek

help
Presentatie naam en logo Expertisenetwerk Leidingen in Waterstaatswerken ELW [Video]
2015
Presentatie van de nieuwe naam en het nieuwe logo van het Expertisenetwerk Leidingen in Waterstaatswerken ELW, de voormalige Studiegroep Pijpleidingen, tijdens het vijftigjarig jubileum op 12 november 2015.
help
Maestr'eau: verhouding tussen keur en bestemmingsplan [waterrecht] \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Krijgsman, A.R. \ 2013
De Afdeling Bestuursrechspraak van de Raad van State heeft zich meerdere malen uitgesproken over de verhouding tussen keur en bestemmingsplan. Het blijft om verschillende redenen interessant om dit vraagstuk te blijven volgen voor zowel juristen als ...
help
Handreiking vispassages : Brabantse Delta deelt ervaringen \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Beers, M. \ Coenen, J. \ Antheunisse, M. \ Beekman, J. \ 2013
Waterschappen De Dommel, Aa en Maas en Brabantse Delta hebben in de afgelopen 20 jaar veel kennis en ervaring opgedaan met de aanleg van vispassages. Deze kennis is nu gebundeld in de Handreiking vispassages in Noord-Brabant.
help
Rivierkundig beoordelingskader voor ingrepen in de grote rivieren [Boek]
Kroekenstoel, D. \ 2009
Initiatiefnemers die maatregelen willen nemen in het zomer- of winterbed van de Rijntakken, de Maas, de Rijn-Maasmonding of de Vechtdelta moeten hiervoor bij Rijkswaterstaat een vergunning aanvragen in het kader van de Wet beheer rijkswaterstaatswerk ...
help
STOWA kennisfilms [Video]
2012-2015
De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) is het kenniscentrum van regionale waterbeheerders in Nederland. STOWA ontwikkelt, vergaart en verspreidt kennis die nodig is om de opgaven waar waterbeheerders voor staan, goed uit te voeren. Denk ...
help
ELW al vijftig jaar toonaangevend op het gebied van leidingen in waterstaatswerken \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2016
Het Expertisenetwerk Leidingen in Waterstaatswerken ELW (voorheen de Studiegroep Pijpleidingen) bestaat 50 jaar. Albert de Beijer is al 25 jaar lid van het netwerk en sinds 2007 secretaris. Nisa Nurmohamed hanteert sinds maart 2014 de voorzittershame ...
help
Wonderlijke waterwerken stromen weer \ Nieuwe Veluwe [Artikel]
Huijser, W. \ 2015
Heemkundige vereniging Nuwenspete trok zich het lot van het vervallen bekenstelsel en vijverstelsel bij Vierhouten aan. Het zijn de waterwerken op landgoed Noorderheide, destijds bezit van havenbaron Van Beunigen. Na nu zeven jaar hard werken worden ...
help
Opleidingen voor invoeren nieuwe veiligheidsnormering primaire keringen \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2015
Vanaf 2017 wordt er gewerkt met nieuwe veiligheidsnormen voor primaire waterkeringen. STOWA en Rijkswaterstaat werken momenteel aan een opleidingsprogramma om waterkeringbeheerders voor te bereiden op deze nieuwe normering, waarbij sprake is van een ...
help
Fish Passage 2015 : “wij verbinden niet alleen vissen, maar ook mensen” \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Buijs, G.J. \ 2015
Eind juni 2015 is Groningen even the place to be voor iedereen die een rol speelt in de wereld van de vismigratie. Voor het eerst steekt de internationale Fish Passage Conference de Atlantische oceaan over voor een vijfde editie in Europa. Herman Wan ...
help
SBW Golfoverslag en Bekledingen deelproject Overgangsconstructies : expert raadpleging; verslag EBR-sessie [Boek]
Meer, M. der \ Calle, E.O.F. \ 2012
Op instigatie van het ENW is het onderwerp faalmechanismen bij overgangen en overgangsconstructies in primaire waterkeringen ter hand genomen. Begonnen is met een inventarisatie van de belangrijkste problemen bij en al bestaande oplossingen voor over ...
help
Dijken monitoren verbetert inzicht in werkelijke sterkte \ H2O online [Artikel]
Mes, J. \ Reichart, N. \ 2015
Het monitoren van waterkeringen met combinaties van nieuwe en bestaande meetmethoden kan leiden tot een beter inzicht in het werkelijk gedrag van de kering, Echter, dijkmonitoring is lang niet overal en altijd zinvol en/of mogelijk. Een op maat gesne ...
help
Dijken monitoren verbetert inzicht in werkelijke sterkte \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
Mes, J. \ Reichart, N. \ 2015
Nederland heeft een grote reputatie op het gebied van waterveiligheid. Toch kunnen we het gedrag van een waterkering – onder verschillende omstandigheden – slechts met moeite voorspellen. Dus kiezen we soms het zekere voor het onzekere en worden dijk ...
help
Fish passage 2015 : verslag van een geslaagd symposium \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Gras, E. le \ 2015
Het is een wereldwijd probleem: hoe meer dammen, dijken, sluizen en stuwen we bouwen, hoe moeilijker het voor vissen wordt om te migreren. Deskundigen op het gebied van vismigratie kwamen daarom eind juni massaal naar Groningen voor Fish Passage 2015 ...
help
Functional and technical end-of-service estimates for hydraulic structures \ ESREL 2013, Beurs van Berlage, Amsterdam, 30 September - 2 October 2013 [Hoofdstuk uit boek]
Kallen, M.J. \ Nicolai, R.P. \ Wiel, W.D. van der \ Willems, A. \ Dungen, E.L.E. van den \ Klatter, H.E. \ 2013
Hydraulic structures, such as sluices, locks, pumping stations, bridges over waterways, and storm-surge barriers may reach their end-of-service if they are no longer economically maintainable or if they can no longer fulfill their functional requirem ...
help
Rijkswaterstaat on the horns of a dilemma [Proefschrift]
Brink, M.A. van den \ 2009
Onder politieke druk werd Rijkswaterstaat – al die tijd zowel betrokken bij beleid als bij uitvoering – begin deze eeuw gesplitst en in 2006 als uitvoeringsagentschap op afstand geplaatst van Verkeer en Waterstaat, waar het onderdeel van uitmaakte. D ...
help
FR2012 Flood Defenses - sessie 1 : live presentation - Stanley Boc [Video]
Boc, S. \ STOWAvideo \ 2012
Rapid repair of Levee Breaches (Presentation on the FloodRisk 2012 congres in WTC Rotterdam The Netherlands - Flood Defences Sessions.)
help
SBW Wave overtopping and grass cover strength : preditions of prototype tests [Boek]
Steendam, G.J. \ 2012
Wave overtopping and grass cover strength is part of the project SBW Wave overtopping and revetment strength (SBW: Strength of and loads on water defenses), or ‘SBW Golfoverslag en Sterkte Bekledingen’ in Dutch. The project is one part of the SBW res ...
help
De waterschappen als publieke opdrachtgever : (periode 2014-2016) [Brochure]
[ca. 2015]
Voor iedereen die met de waterschappen te maken krijgt als opdrachtgever voor de realisatie van, of het beheer en onderhoud aan, (waterschaps)werken, willen wij, als waterschappen met dit document duidelijk maken hoe wij streven naar professioneel op ...
help
Dijken op veen: ontwerpmethode sterk verbeterd \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
Vries, G. de \ Zwanenburg, C. \ Hardeman, B. \ Bruijn, H. de \ 2015
Ruim 33 kilometer van de Markermeerdijken tussen Hoorn en Amsterdam is afgekeurd en moet versterkt worden. Omdat deze dijken deels op een ondergrond van veen staan, werd – op basis van de bestaande rekenregels – gedacht aan relatief forse stabiliteit ...
help
Wilgen maken dijken goedkoper en mooier \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
Meulen, J. van der \ Vries, M. de \ Olieman, M. \ Schelfhout, H. \ 2015
Wilgengrienden vormen van oudsher een karakteristiek onderdeel van het rivieren- en zoetwatergetijdenlandschap. Door vóór de waterkering een griend te planten kunnen golven aanzienlijk gebroken worden en kan vaak volstaan worden met een lagere dijk. ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.