Login

Hydrotheek

help
Ecologisch beheer door waterleidingbedrijvan : stand van zaken 1996 en prognoses [Boek]
Mesters, C.M.L. \ Hemel, C.M. van \ 1997
help
Arnhem houdt drinkwater in de peiling : onderzoek naar grondwaterkwaliteit in waterwingebied \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Aalten, A.M.D. van \ Hofstra, T.Y. \ 2001
In het grondwaterbeschermingsgebied La Cabine bij Arnhem is onderzoek verricht naar de kwaliteit van het grondwater. Dit onderzoek gaf inzicht in mogelijke verontreinigingsbronnen
help
Waterkaart Nederland 2003 [thema drinkwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Raterman, B. \ 2003
De Waterkaart toont op posterformaat duidelijk de plaats van de drinkwaterproductie in Nederland
help
Ingezaaide plantensoorten in waterwingebieden : zegen of floravervalsing? \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Tweel, M.J. van \ 2007
Enkele decennia geleden heeft waterwinbedrijf Vitens veel van zijn gebieden natuurlijker ingericht, waarbij verschillende 'wilde' plantensoorten zijn ingezaaid. Dit atikel geeft een overzicht van ingezaaide soorten, en komt met argumenten vóór en teg ...
help
Afvalwater zuiveren bij een waterwingebied \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Claessen, V. \ 2011
De winning van drinkwater wordt met speciale regels bewaakt. Met beschermende maatregelen wordt ervoor gezorgd dat het grondwater in de omgeving van waterwingebieden schoon blijft. In verschillende beschermingszones is het dan ook verboden om bodembe ...
help
Waterkaart 2009 \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]Bijbehorende website
2009
KWR Watercycle Research Institute heeft een nieuwe versie geproduceerd van de waterkaart uit 2003. Op groot formaat is te zien waar in Nederland drinkwater wordt gewonnen en uit welke soorten bronnen (grond-, oppervlakte- of infiltratiewater). De kaa ...
help
Gelderse Waterwingebieden : vastgesteld 1-, 10- en 25 jaars beschermingsgebieden [Boek]
1986
Dit rapport geeft een overzicht van kaarten met daarop aangeduid de vastgestelde 1-, 10- en 25-jaars grondwaterbeschermingsgebieden in de Gelderse waterwingebieden.
help
Bescherming drinkwaterwinningen Overijssel beter geregeld \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Brink, C. van den \ Heggeler, M. ten \ Essen, J. van \ 2011
Onder regie van de provincies worden gebiedsdossiers voor waterwingebieden opgesteld, zo ook in Overijssel. Deze provincie is echter een stap verder. Niet alleen zijn voor alle 23 drinkwaterwinningen gebiedsdossiers vastgesteld. Voor de negen meest k ...
help
Hydrologisch onderzoek in het waterwingebied "Dalen" : grondwaterstandsverlaging rondom het pompstation [Boek]
Dekkers, J.M.J. \ Riele, W.J.M. te \ 1990
help
Grondwaterbeschermingsplan provincie Overijssel [Boek]
1987
Dit rapport geeft de resultaten van de berekeningen van de verblijftijdzones van de waterwingebieden in Overijssel. In het kader van de Wet Bodembescherming wordt voor die gebieden een grondwaterbeschermingsplan voorbereid. Dit rapport is één van de ...
help
Voorspelling van de ecologische effecten van de grondwaterwinning Denekamp 2 : een voorbeeldstudie [Boek]
Jansen, A.J.M. \ 1992
In opdracht van de Waterleiding Maatschappij Overijssel N.V. (WMO) worden de ecologische effecten voorspeld van de voorgenomen grondwaterwinning Denekamp ir. KIWA N.V. ontwikkelt in opdracht van de VEWIN en in samenwerking met de WMO een methode voor ...
help
Betere bescherming drinkwaterbronnen door gebiedsdossiers én gebiedsaanpak \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Eijk, H. van \ Boerefijn, M. \ Schipper, P. \ Wuijts, S. \ 2011
De afgelopen jaren hebben het Rijk en de provincies onderzocht hoe ze drinkwaterbronnen beter kunnen beschermen. Inmiddels is landelijk besloten om gebiedsdossiers in te zetten voor het halen van de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). ...
help
Module beheerplanning: een tool voor opslag en beheer van ecologische gegevens van waterwingebieden [Boek]
Aggenbach, C. \ 2007
Binnen het BTO- project Prestatie-analyse natuur en milieu is een geautomatiseerd instrument ontwikkeld voor opslag en beheer van terreingegevens van waterwingebieden: de Module Beheerplanning. Het systeem maakt het mogelijk ruimtelijke informatie ov ...
help
Smaak- en geurdrempels van benzine-additieven en voorkomen in waterwingebieden \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Voogt, P. de \ Puijer, L. \ Vink, C. \ Wezel, A. van \ 2009
Methyl-t-butylether (MTBE), ethyl-t-butylether (ETBE) en methyl-t-amylether (TAME) worden als loodvervanger aan benzine toegevoegd. Hun gebruik stijgt sterk. Door hun hoge persistentie, wateroplosbaarheid en vluchtigheid verspreiden ze zich bovendien ...
help
Bodemkundig-hydrologisch onderzoek van het waterwingebied Prinsenbosch [Boek]
Riele, W.J.M. te \ Dekkers, J.M.J. \ Holst, A.F. van \ 1978
help
De bodemgesteldheid van het waterwingebied Weerselo [Boek]
Bles, B.J. \ Steeghs, B.H. \ 1971
help
Een aanzet voor de begrenzing van Nationale Grondwater Reserves [Boek]
Broers, Hans Peter \ Stuurman, Roelof \ Lange, Wim J. de \ Oude Essink, Gu \ Faneca Sanchez, Marta \ Grift, Bas van der \ Verkaik, Jarno \ 2015
De voorliggende rapportage presenteert de totstandkoming van ruimtelijke afgrenzing van de kandidaat Nationale Grondwater Reserves. De volgende kandidaat Nationale Grondwater Reserves geïdentificeerd: I. De diepere delen van de Roerdal Slenk in Braba ...
help
Drinkwaterzuivering bij Vitens \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Jong, R.C.M. \ 2009
Voordat Vitens kwalitatief goed drinkwater bij haar 5,4 miljoen klanten kan afleveren, moeten er meestal nog stoffen uit worden verwijderd. Vitens beschikt over zo'n 100 productiebedrijven waar water wordt gezuiverd, van Velddriel tot Terschelling, v ...
help
Natuurbescherming van groot belang voor goed drinkwater : grote steden worden afhankelijker van beschermde natuur \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]Bijbehorende website
2003
Steden moeten wereldwijd investeren in beschermde natuur om hun eigen drinkwatervoorziening veilig te stellen. Meer dan één derde van de grootste steden haalt het drinkwater uit volledig of gedeeltelijk beschermde natuurgebieden. Deze gebieden zuiver ...
help
Drinkwater winnen in stedelijk gebied: graag of liever niet? [themanummer: stedelijk waterbeheer] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Engelenburg, J. van \ 2003
Vitens heeft een aantal stedelijke winningen, waarvan het grondwaterbeschermingsgebied geheel of gedeeltelijk ligt binnen de bebouwde kom. Eén van de stedelijke winningen is pompstation Ir. Sijmons in Arnhem-Zuid. Omdat er in Arnhem veel gaande is, i ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.