Login

Hydrotheek

help
Op pad met... Jos Verhoeven op de Kromme Rade : gedreven om kennis te leveren \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Hazeleger, B. \ Vermaat, J. \ 2014
Jos Verhoeven beëindigde officieel zijn 40-jarige loopbaan als landschapsecoloog met bijzondere aandacht voor wetlands. Over de toekomst en de rol van jongere generaties is hij gematigd optimistisch, maar ze moeten hun soortenkennis bijspijkeren. Een ...
help
Op pad met... Ab Grootjans langs de Drentsche Aa \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Hazeleger, B. \ Vermaat, J. \ 2008
Al bijna veertig jaar is Grootjans verbonden aan Rijksuniversiteit Groningen.. en aan de Drentsche Aa. Sinds 2007 ook verbonden aan de Radboud Universiteit als hoogleraar "Ecohydrology of wetland ecosystems". Een interview met deze deskundige over "w ...
help
Biological invasions: concepts to understand and predict a global threat \ Wetlands: functioning, biodiversity conservation, and restoration [Hoofdstuk uit boek]
Velde, G. van der \ Rajagopal, S. \ Kuyper-Kollenaar, M. \ Vaate, A. bij de \ Thieltges, D.W. \ MacIsaac, H.J. \ 2006
Charles Elton was the modern founder of the science of biological invasions. He wrote that 'biological invasions are so frequent nowadays in every continent and island, and even in the oceans, that we need to understand what is causing them and try t ...
help
Een landschapsecologische analyse van processen, patronen en soorten en daaruit af te leiden maatregelen - 1: Wat leren referentie-wetlands ons over te nemen maatregelen in de Rijkswateren? [Boek]
Jans, L. \ Platteeuw, M. \ [2009]
Met dit product willen we op basis van vergelijkingen met referentiegebieden elders in Europa of uit de geschiedenis inzichtelijk maken welke landschappelijke en natuurlijke waarden in de Nederlandse watersystemen en wetlands thuis zouden horen onder ...
help
Een landschapsecologische analyse van processen, patronen en soorten en daaruit af te leiden maatregelen - 5: Wat leren referentie-wetlands ons over te nemen maatregelen in Nederland? [Boek]
Jans, L. \ Platteeuw, M. \ [2009]
In diverse andere Europese landen zijn de wetlands beduidend minder beïnvloed door de mens dan in Nederland. Hierdoor valt daar veel te leren over de natuurlijke ecologische processen en de daarbij behorende patronen en soorten. Door de vergelijking ...
help
Seasonal variation in methane oxidation by the rhizosphere of Phragmites australis and Scirpus lacustris \ Aquatic botany : an international scientific journal dealing with applied and fundamental research on submerged, floating and emergent plants in marine and freshwater ecosystems [Artikel]
Nat, F.W.A. van der \ Middelburg, J.J. \ 1998
help
The effect of flooding on the recruitment of reed marsh and tall forb plant species \ Vegetatio : acta geobotanica : revue internationale de phytosociologie, ecologie et phytogeographie : organe officiel de l'Association internationale de phytosociologie [Artikel]
Lenssen, J.P.M. \ Dolle, G.E. ten \ Blom, C.W.P.M. \ 1998
help
Differential responses of freshwater wetland soils to sulphate pollution \ Biogeochemistry : an international journal [Artikel]
Lamers, L.P.M. \ Dolle, G.E. ten \ Berg, S.T.G. van den \ Delft, S.P.J. van \ 2001
help
Dijkversterking en kwelderherstel hand in hand \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Vonk, A. \ 2012
In 2010 en 2011 zijn er twee grote projecten uitgevoerd op het Balgzand nabij Den Helder. Doel daarvan was droge voeten voor de inwoners van de Noordkop én een broedplek en hoogwatervluchtplaats voor de vogels van het Balgzand. De twee projecten zijn ...
help
Sleutelen aan vennen : overlevingsplan bos+natuur [Boek]
Arts, G. \ Duinhoven, G. van \ 2000
OBN plan voor vennen
help
Zoet - zoutovergangen : advies over kansen voor herstel van zoet-zoutovergangen in het Waddengebied [Boek]
Raad voor de Wadden \ 2008
Alle functies die zoet-zoutovergangen kunnen vervullen moeten opnieuw en in voldoende mate een kans krijgen in het Waddengebied. De Raad voor de Wadden adviseert dit aan de minister Verburg van LNV. De Raad vindt het voornemen om één extra zoet-zouto ...
help
Klein glaskroos terug in Limburg \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Verbeek, P.J.M. \ Munckhof, P. van den \ 2008
Vanaf 1989 zijn door de twaalf Provinciale Landschappen honderden natuurherstelprojecten uitgevoerd in het kader van de subsidieregeling Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN), waarvan de uitvoeringsregeling "effectgerichte maatrgelen in bossen ...
help
Water zuiveren met drijvende planten \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Keizer-Vlek, H.E. \ Verdonschot, P.F.M. \ Verdonschot, R.C.M. \ Dekkers, T.B.M. \ 2013
Drijvende moerassystemen met helofyten, ook wel floating treatment wetlands of floatlands genoemd, worden in Nederland uitsluitend toegepast om natuurbeleving te stimuleren en de biodiversiteit van het oppervlaktewater te vergroten. Floatlands zijn e ...
help
Floatlands veelbelovend als waterzuiveraar in stadswateren \ H2O online [Artikel]
Keizer-Vlek, H.E. \ Verdonschot, P.F.M. \ Dekkers, T.B.M. \ 2013
Drijvende moerassystemen met helofyten, ook wel floating treatment wetlands of floatlands genoemd, worden in Nederland uitsluitend toegepast om natuurbeleving te stimuleren en de biodiversiteit van het oppervlaktewater te vergroten. Floatlands zijn e ...
help
Four general principles for the management and conservation of wetlands in large lakes: the role of waterlevels, nutrients, competitive hierarchies and centrifugal levels, nutrients, competitive hierarchies and centrifugal organization \ Lakes & reservoirs: research & management [Artikel]
Keddy, P. \ Fraser, L.H. \ 2000
The most important factor in shoreline wetlands is variation in water depth. Superimposed upon this are gradients of soil fertility, ranging from sandy, open shorelines to sheltered, fertile bays. The use of both transplant and pot experiments shows ...
help
Onderzoeksprogramma over de toepassing van helofytenfilters voor kwaliteitsverbetering van het oppervlaktewater in het landelijk gebied \ PAO - cursus "Moerassen voor de zuivering van water", 1, 2 en 3 mei 1990, Internationaal Agrarisch Centrum, Wageningen = Post Academic Course "Wetlands for the purification of water" [Hoofdstuk uit boek]
Duel, H. \ 1990
Hydrologisch onderzoek TNO
help
Control of plant species richness and zonation of functional groups along a freshwater flooding gradient \ Oikos : acta oecologica Scandinavica [Artikel]
Lenssen, J.P.M. \ Menting, F.B.J. \ Putten, W.H. van der \ 1999
help
7th INTECOL international wetlands conference, Utrecht, The Netherlands, 25-30 July 2004 : book of abstracts : abstracts of keynote lectures, oral presentations and posters [Congresverslag]
2004
Some 700 contributions were brought together from all over the world. The proceedings were produced in cooperation with Utrecht University, LNV, Verkeer en Waterstaat, Arcadis and others
help
Kleidijken en groene dijken in de Westerschelde : voorspelling ligging schorranden in 2050 t.b.v. de aanleg van kleidijken/groene dijken [Boek]
Kornman, B.A. \ Schouwenaar, A. \ 2001
In de Westerschelde worden op dit moment de dijken verstevigd om de veiligheid tegen overstromen te kunnen garanderen. Rijkswaterstaat Directie Zeeland en de Zeeuwse Waterschappen zijn bezig met het vervangen van te lichte steenbekleding door zwaarde ...
help
Hydrobiologie en natuurontwikkeling in de Plassewaard [Boek]
Klink, A. \ 1995
Ten behoeve van natuurontwikkeling in de Plasserwaard is een oriënterende inventarisatie uitgevoerd naar de makrofauna (met het blote oog zichtbare ongewervelden zoals kevers, wantsen ed.) in enige wateren in het gebied
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.