Login

Hydrotheek

help
Weg vrij voor trekkende vis : problemen en oplossingen rond vismigratie \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Tudorache, C. \ 2011
Als er binnen wateren onvoldoende bewegingsruimte is, bijvoorbeeld door sluizen, gemalen en chemische verontreinigingen, kan het voortbestaan van de soort in gevaar komen. Problemen en oplossingen rond vismigratie.
help
Kampina & Oisterwijkse Vennen : ontwerpbeheerplan : april 2015 [Boek]
2015
Ontwerpbeheerplan Kampina & Oisterwijkse Vennen. Brabant heeft 21 unieke natuurgebieden waar erg zeldzame planten en dieren voorkomen. De gebieden behoren tot de Europese top en zijn daarom aangewezen als Natura 2000-gebied. Dit beheerplan gaat over ...
help
Ruimte voor Levende rivieren : achtergronddocument [Boek]
2018
Centrale boodschap Het gefragmenteerde en onvolledige herstel van riviernatuur, het veranderende klimaat en de sectorale strategieën om daarop te anticiperen, de versnipperde verantwoordelijkheden voor de uitvoering van de strategieën: dat zijn voor ...
help
Hoe werken fauna-uitstapplaatsen optimaal? \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Heinen, E.C. \ Reinhold, J.O. \ Bekker, G.J. \ 1995
help
Astacus astacus : leefomstandigheden in de Rozendaalse beek en de Beekhuizense beek [Boek]
Verdonschot, P.F.M. \ Schot, J.A. \ Hoorn, M.W. van den \ 1996
help
Faunabeheerplan Bever 2017-2020 [Boek]
Faunabeheereenheid Limburg \ 2017
De bever is weer terug in de waterrijke gebieden van Limburg. Er is sprake van een gezonde en groeiende populatie. In de natuur is de bever van grote ecologische waarde, maar het dier kan ook zorgen voor schade en overlast. Om de bevers een geschikte ...
help
Natura 2000-beheerplan Oostvaardersplassen (78) [Boek]
Kuil, Rogier \ Janssen, Harm \ Woudenberg, Saskia \ Vera, Frans \ Dienst Landelijk Gebied \ Staatsbosbeheer \ 2015
help
Natuurcombinaties en Europese natuurdoelen : ontwikkeling van een methode om natuurdoelen te realiseren buiten het Natuurnetwerk Nederland [Boek]
Melman, Th.C.P. \ Adrichem, M.H.C. \ Broekmeyer, M.E.A. \ Clement, J. \ Jochem, R. \ Meeuwsen, H.A.M. \ Ottburg, F.G.W.A. \ Schotman, A.G.M. \ Visser, T. \ 2017
We hebben een methode ontwikkeld om de bijdrage te bepalen van natuurcombinaties buiten het Natuurnetwerk Nederland (NNN) aan Europese biodiversiteitsdoelen uit de Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR). Van alle VHR-soorten is een selectie gemaakt waarvoo ...
help
Het effekt van graslandgebruik op de produktiviteit van weidevogels en grasland in Waterland (1982) : een onderzoek van een samenwerkingsverband van boeren en natuurbeschermers ter bevordering van de integratie tussen landbouw en natuurbeheer [Boek]
Kessel, Walter van \ Parmentier, Frans \ 1984
Doelstellingen van het onderzoek: 1. Het stimuleren van samenwerking tussen boeren en natuurbeschermers; 2. Bijdragen aan de integratie van landbouw en weidevogelbeheer in Waterland (en zo mogelijk elders) door: - het vergroten van de mogelijkheden v ...
help
Beheer van de amfibieenfauna van weilandpoelen in Oost-Twente : verslag van een 6-maands onderwerp Natuurbeheer [Boek]
Klei, R.J.A. \ [ca. 1979]
help
Natuurtechnische mogelijkheden voor landinrichtingsprojecten - Dl. 2: De otter [Boek]
Herwaarden, G.J. van \ 1987
De hoofddoelstelling van deze literatuurstudie wordt als volgt omschreven: het verschaffen van adviezen voor het treffen en/of vermijden van maatregelen bij de planvorming en uitvoering van landinrichtingsprojecten, ten behoeve van het in stand houde ...
help
Keert de otter terug? \ Natura : orgaan der Nederlandse natuurhistorische vereniging [Artikel]
Eekelen, R. van \ Winter, L. \ 1999
In de meeste Nederlandse moerasgebieden moet er nog het nodige gebeuren wil de otter zich weer blijvend kunnen vestigen. Toch maken enkele gebieden zich op om de otter te verwelkomen. De terugkeer lijkt aanstaande
help
Terug naar de oertijd : herintroductie van de Atlantische steur in de Rijn \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Brevé, N. \ Laak, G. de \ Houben, B. \ Reiniers, K. \ Zonneveld, G. van \ Blom, E. \ Breukelaar, A. \ Winter, E. \ Vis, H. \ 2015
De Atlantische steur (Acipenser sturio) behoort tot een ruim 200 miljoen jaar oude diergroep. Deze kraakbeenvissen overleefden de dinosauriërs. Echter, tussen 1920 en 1990 verdween de steur door toedoen van de mens uit vrijwel alle grote rivieren van ...
help
Advies Beheer Oostvaardersplassen : externe begeleidingscommissie beheer Oostvaardersplassen : kaders voor provinciaal beleid provincie Flevoland [Boek]
2018
In dit adviesrapport presenteert de Begeleidingscommissie beheer Oostvaardersplassen doelen, ambities en kaders voor het toekomstig beleid van de Provincie Flevoland voor het Oostvaardersplassengebied.
help
Het herstel van de ecologische waarden van de Rijn : over de zalm en ecologische doelstellingen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Smit, H. \ Urk, G. van \ 1987
help
Het idee : een betaalbare viskering \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Diggelen, H. van \ 1996
help
Vogels versus vissen : visvriendelijk weidevogelbeheer is nog ver weg \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Verschoor, M. \ 2015
Terwijl Nederland volop vismigratie bevordert met de Vismigratierivier, het Kierbesluit, honderden gerealiseerde vispassages en visvriendelijke sluizen en gemalen, sluiten natuurorganisaties in weidevogelgebieden complete watersystemen af met dammetj ...
help
De komst van de bever (Castor fiber) naar Friesland : een eerste stap naar een beverprotocol [Studentenverslag]
Forma, Merel \ Kuipers, Rosa \ 2015
In augustus 2014 is een bever (Castor fiber) in Friesland gesignaleerd. Hiermee is een nieuwe soort in Friesland gekomen. Deze bever is niet uitgezet, maar is zelf naar Friesland getrokken. De komst van de bever heeft positieve gevolgen, omdat hij ee ...
help
Fish passes in the Netherlands rivers \ Contributions to the European workshop ecological rehabilitation of floodplains, Arnhem, The Netherlands, 22 - 24 September 1992 [Hoofdstuk uit boek]
Haas, A.W. de \ Smits, A.J.M. \ 1992
help
De waterhuishouding in weidevogelgebieden [Boek]
Vergunst, D. \ 1970
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.