Login

Hydrotheek

help
Remote influences on European climate [Boek]
Brink, H. van den \ Selten, F. \ [2011]
In this project a number of topics are addressed that are relevant for the construction of climate scenarios for the Netherlands. Central theme is the impact of remote influences on the climate in the Netherlands with a focus on extreme events. A new ...
help
Positive advection schemes for environmental studies [Boek]
Stijn, T.L. van \ Praagman, N. \ Eijkeren, J. van \ 1987
help
Bepaling maatgevende randvoorwaarden meetpaal Texel [Boek]
Camarena Calderon, A. \ Caires, S. \ 2016
Dit rapport beschrijft de bepaling van de maatgevende hydraulische en meteorologische randvoorwaarden ten behoeve van het ontwerp van een te realiseren meetpaal nabij Texel. Uitkomsten dienen als input voor het ontwerp van de meetpaal.
help
Are medium-rang weather forecasts useful for water management? \ Modernisation of water management : technological and institutional improvements in irrigation and drainage : proceedings seventh Netherlands national ICID symposium Nijmegen, The Netherlands, 4th of April 2002 [Hoofdstuk uit boek]
Mureau, R. \ 2002
help
Project Plan SBW, boundary conditions, wind modelling [Boek]
Waal, H. de \ 2007
The primary objective of the SWB project (Sterkte & Belastingen Waterkeringen) is an improved model of wind, both physical and statistical, that will form the basis of the assessment of flood protection in the Netherlands. The current models of the w ...
help
Windenergie heeft toekomst, juist voor waterschappen \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Jager, D. de \ 1981
help
Bemaling met windmolens \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Janssen, L.J.H. \ 1985
help
Berekening van de niet - stationaire stroming in waterlopen in stedelijk en landelijk gebied [Boek]
Bouman, J.E.G. \ Schultz, E. \ 1978
help
SPEEDO : model description and validation of flexible coupled model for climate studies [Boek]
Hazeleger, W. \ 2003
In this technical report a flexible coupled climate model is described that is developed for this project (SPEEDy-atmosphere coupled to a range of Ocean models: SPEEDO). First the different components of the model are described. These components are ...
help
Verontreinigd wegwater van provinciale wegen: risico’s en mogelijke maatregelen \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Schipper, P. \ Vergouwen, L. \ Mensing, S. \ 2005
Bodem en oppervlaktewater langs autowegen worden diffuus belast door run-off en verwaaiing. Regionale overheden willen hier graag maatregelen tegen nemen, maar missen inzicht in de risico’s voor de bodem- en waterkwaliteit en de effectiviteit van emi ...
help
WRK neemt windturbines en warmtekrachtinstallaties officieel in gebruik \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
1987
help
De invloed van de grondwaterstand, wind, temperatuur en dauwpunt op de vorming van stralingsmist: een kwantitatieve benadering [Boek]
Terpstra, J. \ 1999
help
Pompen als het waait blijkt zuinige strategie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Berends, T. \ Grispen, J. \ Hart, K.J. de \ Leenders, T. \ 2015
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft een veelbelovende praktijkproef uitgevoerd, waarbij elektrische gemalen real-time worden aangestuurd op basis van actuele waterstanden, neerslagvoorspellingen en energieaanbod. De resultaten van de pro ...
help
Toepassingsmogelijkheden van windenergie voor waterschappen \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Siefers, H.J. \ 1984
Door de Unie van Waterschappen is een informatieve bijeenkomst georganiseerd over de toepassingsmogelijkheden van windenergie voor waterschappen. Doel van de bijeenkomst was een indruk te krijgen van de ontwikkelingen op het gebied van de windenergie ...
help
Zeespiegelstijging dramatisch voor Noord-Hollandse boezem \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Dijk, E. van \ Hermans, J. \ Poort, M. \ 2008
Vanwege klimaatveranderingen zullen externe invloeden als wind, neerslagspreiding en zeespiegelstijging in de toekomst meer invloed krijgen op regionale watersystemen. Aan de hand van het polder-boezemsysteem van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwa ...
help
Meteorologische meetinstrumenten [Boek]
Jacobs, A.F.G. \ Birnie, J. \ 1993
In dit deel van de syllabus behandelen wij enige meetmethoden die in de meteorologie van belang zijn. In de eerste plaats is een opsomming gegeven van de meeste instrumenten zoals die gebruikt worden voor routinewaarnemingen. Daar dit echter een enor ...
help
Korte inleiding tot de hydraulica [Boek]
Kraijenhoff van de Leur, D.A. \ Pitlo, R.H. \ 1974
In algemene zin gaat het bij de hydraulica om het evenwicht en de beweging van vloeistoffen. Bij deze korte inleiding tot de hydraulica staat de kennisoverdracht voorop. Deze is vervolgens beperkt tot een aantal aspecten van de waterloopkunde waarmee ...
help
Afstromend wegwater [Boek]
Commissie Integraal Waterbeheer \ 2002
help
Naar een nieuw waarschuwingssysteem voor het voorspellen van hoogwater in het IJsselmeergebied : een onderzoek naar de mogelijkheden en beperkingen van het nieuwe modelinstrumentarium van Rijkswaterstaat RIZA voor het voorspellen van hoogwater ten tijde van storm in het IJsselmeergebied [Studentenverslag]
Doorn, M. \ 2006
Het doel van dit onderzoek is om de kwaliteit van het nieuwe modelinstrumentarium te beoordelen. Hiervoor zijn verschillende aspecten van het model onderzocht en op basis van de resultaten wordt een oordeel gegeven over de mogelijkheden en beperkinge ...
help
Moderne windmolen en bestaand poldergemaal \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Broeke, P.A. van den \ 1982
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.