Login

Hydrotheek

help
Kostenverrekening op Walcheren \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Klerk, M. de \ Immink, J.B.J. \ Vos, W.C. de \ 1994
help
Scheldestromen deed het anders : verkiezingen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Steijn-Laing, D. \ 2011
Na de fusie van twee Zeeuwse waterschappen tot het nieuwe Scheldestromen waren nieuwe bestuursverkiezingen nodig. Opnieuw werd gekozen voor het stemmen per brief. Maar nu helemaal anders.
help
Naar een nieuw waterkwaliteitsbeheer in Zeeland? \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Meijler, C.J. \ Visser, J.A. de \ 1981
help
Een schatting van de grootte van de kwel in het Prunje - gebied [Boek]
Bloemen, G.W. \ 1960
help
De invoering van correcties in hydrohypsenkaarten ten behoeve van de berekening van horizontale en verticale componenten van de stroming bij verschillen in dichtheid van het grondwater [Boek]
Ernst, L.F. \ 1962
Een hydrohypsenkaart wordt in de praktijk veel gebruikt voor de bepaling van richting en intensiteit van grondwaterstroming.
help
Het waterschap en de lastenheffing : terughoudendheid op rijksniveau t.a.v. nieuw beleid \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Pijpelink, P. \ 1997
Het Waterschap Het Vrije van Sluis heeft hoge waterschapslasten. Hun 55 jarig bestaan was aanleiding voor een symposium
help
Eerste paal slibvergassingsinstallatie Zeeland in de grond : uniek slibverwerkingsproces \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Pijpelink, P. \ 1995
help
Autoecologie en levenshistorie van Palaemonetes varians (Leach,1814)(Decapoda, Palaemonidae) [Boek]
Bogaards, R.H. \ 1979
Palaemonetes varians (Leach, 1814) (Decapoda, Palaemonidae) is zeer algemeen in bijna alle brakke binnenwateren van zuidwest-Nederland. Van maart t/m december 1978 werd, aan de hand van maandelijks genomen monsters, de autoecologie en levenscyclus be ...
help
Agrohydrologische profielen van Zeeland : een geologische en hydro-lithologische verkenning van de ondergrond van een estuarien gebied tot een diepte van maximaal 40 meter [Boek]
Ridder, N.A. de \ Voorthuysen, J.H. van \ Grient, J.H. van der \ Beltman, J.H. \ 1957
help
Innovatie rzwi Retranchement \ De klaarmeester : blad voor technici werkzaam of geinteresseerd bij de zuivering van afvalwater [Artikel]
Veraart, A.M.J. \ 1997
help
Over vallen en doorgaan : ‘De Rand van ’t Land’: waterschapsgeschiedenis van Schouwen en Duiveland \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Wel, A. van der \ 2005
Per 1996 ging waterschap Schouwen-Duiveland op in waterschap Zeeuwse Eilanden. Eén van de laatste besluiten van de Schouwse "gezworenen" en "hoofdingelanden" was het doen boekstaven van de zes eeuwen waterschapsgeschiedenis van het eiland. Dijkvallen ...
help
Slimmer verpompen van retourslib bespaart energie : continue regeling maakt plaats voor intermitterende \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Augustijn, M.P.A.M. \ 2012
Op rioolzuiveringsinstallaties is het mogelijk om, met alleen een wijziging in de software, het energieverbruik fors te reduceren door toepassing van een intermitterende retourslibregeling. In Zeeland draaien sommige installaties de retourpompen nog ...
help
Saneringsvisie Kanaal door Walcheren [Boek]
Sonneveldt, H.L.A. \ 2004
In deze nota wordt de gezamenlijke visie van de ‘Begeleidingscommissie Sanering Kanaal door Walcheren’ op de sanering van het Kanaal door Walcheren uiteengezet. In de saneringsvisie wordt rekening gehouden met gebiedspecifieke kenmerken, functies, on ...
help
De herziening van de afwatering van het noordelijk deel van Zuid-Beveland in verband met het Drie-Eilandenplan [Boek]
1959
help
Het Zeeuwse waterschapsbestel \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Does, C.J. van der \ 1987
help
Een onderzoek naar de afvoercapaciteit van enkele poldergemalen in Zeeland op basis van maalstaatgegevens [Boek]
Stol, P.T. \ 1971
help
Kanttekeningen bij de voornemens tot waterschapsconcentratie in Zeeland \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Verkruisen, W.J. \ 1985
help
Oud - dijkgraaf de Jager : waterschappers hebben gelijk gestemde zielen \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
1989
help
Nota handhaving waterkwaliteitsbeheer [Boek]
Waterschap Walcheren \ 1993
help
Waterschapsconcentratie in Zeeland : een beschouwing in het licht van de jongste rijksnota's \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Elk, J.I. van \ 1986
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.