Login

Hydrotheek

help
Advies zoetwatervoorziening [Boek]
2013
De beschikbaarheid van voldoende zoet water van de juiste kwaliteit is voor Nederland van groot belang. De welvaart van ons land is voor een belangrijk deel te danken aan de ligging van Nederland in een delta die internationale handel, vruchtbare gro ...
help
Studies on the cycle of elements in fresh water [Proefschrift]
Golterman, H.L. \ 1960
help
Zoetwaterkreeften in Nederland - Deel II: Januari-Juli 1974 [Boek]
Janssen, I. C.R. \ Maris, A.G.C.C.M. van \ 1974
help
Zoetwaterkreeften in Nederland - Deel III [Boek]
Driever, A.T.J. \ Hendriks, H.T.A. \ 1974
help
Nieuw: naslagwerk en determinatiegids zoetwatervissen \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Emmerik, W. van \ Zoetemeyer, B. \ 2007
In 2006 zijn er bij Sportvisserij Nederland twee nieuwe werken over de Nederlandse zoetwatervissen verschenen: De Zoetwatervissen van Nederland - ecologisch bekeken en de Veldgids de Nederlandse Zoetwatervissen. Bert Zoetemeyer en Willie van Emmerik ...
help
Knoppenkast voor verdeling zoet water \ Kennis online : Wageningen UR-onderzoek voor LNV [Artikel]
Stuyt, L.C.P.M. \ 2012
Onderzoekers van Alterra hebben een eerste rekeninstrument ontwikkeld waarmee waterbeheerders gevoel kunnen krijgen voor de verdeling van zoet water over Laag-Nederland. ‘Het is de vraag of we alles uit de bestaande infrastructuur hebben gehaald om i ...
help
Geleidelijke zoet-zout overgangen in Nederland : state of the art huidige problematiek en kennis [Boek]
Dankers, N. \ Steenbergen, J. \ [ca. 2004]
Op veel plaatsen worden plannen ontwikkeld voor het realiseren van zoet-zout overgangen en het verbeteren van visintrek. In het kader van het huidige project werd veel tijd besteed aan het verzamelen van alle rapporten. Duidelijk werd dat er zeer ver ...
help
Voor een veilige en groene delta : kennisconferentie Deltaprogramma 2013 [Congresverslag]
2013
Verslag van de derde Kennisconferentie voor het Deltaprogramma, gehouden op 23 april 2013 Wageningen
help
Hoe zout mag het zijn? [Boek]
Stuyt, L. \ [2013]
Al in 2011 werd vastgesteld dat het voorzieningenniveau met zoetwater regionaal sterk gedifferentieerd is. Dat is merkwaardig. Is het zoetwaterbeheer in (sommige) Nederlandse regio’s waar sprake is van verzilting wellicht duurder dan nodig? Samenvatt ...
help
Kansrijke strategieën voor zoet water : Deltaprogramma Zoetwater [Boek]
2013
Deze bestuurlijke rapportage “Kansrijke strategieën voor zoet water” is het eindproduct van de derde fase van het Deltaprogramma Zoetwater. De rapportage vormt de basis voor het onderdeel Zoetwater in het Deltaprogramma 2014. Daarin rapporteert de re ...
help
Regenwaterlenzen [Brochure]
Bogaart, P. \ Louw, P. de \ 2012
Een groot deel van Nederland ligt onder de huidige zeespiegel. Dit lage land is sinds de laatste ijstijd gedurende het Holoceen regelmatig overstroomd door de zee waardoor zeewater in de onderliggende zandpakketten kon infiltreren. Sinds de aanleg va ...
help
Land- en tuinbouwsector aan de slag met watervragen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Urbanus, P. \ 2013
Voor duurzame groei heeft de landbouw voldoende en kwalitatief goed zoet water nodig, evenals een goede waterhuishouding. Waterbeheerders zoeken naar ruimte om water vast te houden en willen een betere waterkwaliteit. Binnen het Deltaplan Agrarisch W ...
help
Deltaplan agrarisch waterbeheer [Boek]
Jonkers, D. \ 2013
Nederland staat voor grote wateropgaven. De klimaatsverandering heeft invloed op de waterkwantiteit. De weerpatronen worden extremer, perioden van wateroverlast en langdurige droogte zullen vaker voorkomen. Voor de Kaderrichtlijn Water zijn extra wat ...
help
"Nú anticiperen op toekomstig zoetwatergebrek' : VEMW introduceert ladder voor duurzaam industrieel watergebruik \ Chemie magazine : maandblad van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie [Artikel]
Hooijdonk, A. van \ 2013
De Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW) heeft een methodiek gelanceerd die industriële bedrijven inzicht biedt in de maatregelen die ze kunnen nemen om hun waterverbruik te reduceren en zo kosten te besparen. “Met de Ladder voor duurzaam i ...
help
Watervoorziening van de glastuinbouw in het Westland : een voorstel tot verbetering [Boek]
Jacobs, J.M. \ Schie, J. van \ Sonneveld, C. \ 1981
help
World freshwater resources [Boek]
Shiklomanov, I.A. \ [ca. 2000]
help
Een spetterend museum over de bron van het leven \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Ooijen, E. van \ 2001
De plannen voor een (zoet) watermuseum in Sonsbeek, Arnhem
help
Duurzaam industrieel watergebruik : gezamenlijke opgave voor industrie en overheid [Boek]
2013
De verwachting is dat de vraag naar zoet water zal toenemen en het aanbod met name in de zomer zal afnemen. Beschikbaarheid van zoet water is van cruciaal belang voor de waterafhankelijke industrie. Waterafhankelijke bedrijven zijn gezamenlijk verant ...
help
Thema Watermuseum \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2004
In een 3-tal artikelen wordt ingegaan op de bouw, inhoud en opening van het nieuwe Watermuseum in Arnhem
help
Vegetated areas with clear water in turbid shallow lakes \ Aquatic botany : an international scientific journal dealing with applied and fundamental research on submerged, floating and emergent plants in marine and freshwater ecosystems [Artikel]
Scheffer, M. \ Berg, M. van den \ Breukelaar, A. \ 1994
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.