Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Balancing supply and demand of fresh water under increasing drought and salinisation in the Netherlands [Boek]
Jeuken, A. \ Beek, E. van \ Duinen, R. van \ Veen, A. van der \ Bocalon, A. \ Delsman, J. \ Pauw, P. \ Oude Essink, G. \ Zee, S. van der \ Stofberg, S. \ Zuurbier, K. \ Stuyfzand, P. \ Appelman, W. \ Creusen, R. \ Paalman, M. \ Katschnig, D. \ Rozema, J. \ Mens, M. \ Kwakkel, J. \ Thissen, W. \ Veraart, J. \ Tolk, L. \ Vries, A. de \ 2012
The latest climate impact assessments show that climate change will cause an increasing mismatch between demand and supply of fresh water in many densely populated deltas around the world. Recent studies for the Netherlands show that the current wate ...
help
Innovatieve putconcepten maken zoetwaterreservoir in verzilte ondergrond mogelijk \ H2O online [Artikel]
Zuurbier, K. \ Paalman, M. \ Linde, S. van der \ Gelder, D. de \ Meeuwse, P. \ 2015
Ondergrondse berging van tijdelijke zoetwateroverschotten voor terugwinning in perioden van vraag (OWB) biedt een oplossing voor huidige en toekomstige watertekorten. Recent zijn innovatieve putconcepten ontwikkeld en gevalideerd om OWB ook op kleine ...
help
Eindrapport 20 juni 2014 : deelrapport B: wateraanbod glastuinbouw Haaglanden [Boek]
Koeman-Stein, N. \ Appelman, W. \ Creusen, R. \ Paalman, M. \ Raterman, B. \ Voogt, W. \ [2014]
In de regio Haaglanden is veel glastuinbouw. Op dit moment wordt hemelwater als primaire gietwaterbron gebruikt voor de substraatteelt, wat 88% van het glastuinbouw areaal in deze regio beslaat. Bedrijven zijn verplicht een hemel-waterberging te hebb ...
help
Vergroten zelfvoorzienendheid watervoorziening glastuinbouw : watervraag glastuinbouw Haaglanden : deelrapport A [Boek]
Appelman, W. \ Creusen, R. \ Koeman, N. \ Paalman, M. \ Raterman, B. \ Voogt, W. \ [2014]
De watervoorziening van de glastuinbouw in Haaglanden staat onder druk door toekomstige ontwikkelingen zoals klimaatverandering (langere perioden van droogte en toename verzilting), veranderingen in het beheer van het hoofdwatersysteem en verschuivin ...
help
Gietwatervoorziening glastuinbouw regio Haaglanden : kansrijke alternatieve gietwaterbronnen (syntheserapport) [Boek]
Paalman, M. \ Raterman, B. \ Appelman, W. \ Koeman-Stein, N. \ Creusen, R. \ Voogt, W. \ 2013
Watervoorziening van de glastuinbouw in de regio Haaglanden. Voor het gebied richtte men zich op de onderzoeksvraag hoe de huidige watervoorziening is, de watervraag van de sector en de ontwikkelingen binnen de sector. Met als doel de zelfvoorzienend ...
help
How subsurface water technologies (SWT) can provide robust, effective, and cost-efficient solutions for freshwater management in coastal zones : climate proof fresh water supply in coastal areas and deltas in Europe \ Water resources management : an international journal [Wetenschappelijk artikel]
Zuurbier, K.G. \ Raat, K.J. \ Paalman, M. \ Oosterhof, A.T. \ Stuyfzand, P.J. \ 2017
Freshwater resources in coastal zones are limited while demands are high, resulting in problems like seasonal water shortage, overexploitation of freshwater aquifers, and seawater intrusion. Three subsurface water technologies (SWT) that can provide ...
help
Veldproef ondergrondse zoetwaterberging in zout grondwater : (Pilot ASR Prominent) [Boek]
Zuurbier, K.G. \ Paalman, M. \ 2014
In de herfst/winter wordt een groot deel van het hemelwateroverschot in het Westland afgevoerd naar zee. In de zomer kent het gebied echter een structureel gietwatertekort. Daarvoor kan ondergrondse wateropslag een oplossing bieden. ‘Ondergrondse wat ...
help
Ondergrondse berging van gietwater [Poster]
Paalman, M. \ 2013
Om de bedrijfszekerheid te garanderen in de tuinbouwsector is de continue beschikbaarheid van voldoende en kwalitatief goed zoetwater een vereiste. In de huidige praktijk wordt als bron van water veelal hemelwater gebruikt. Het hemelwater is bij voor ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.