Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Thema Watermuseum \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2004
In een 3-tal artikelen wordt ingegaan op de bouw, inhoud en opening van het nieuwe Watermuseum in Arnhem
help
Zoet water opslaan voor droge tijden [recensie] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Roorda, J. \ 2012
De beschikbaarheid van voldoende zoet water om aan de toenemende behoefte te kunnen blijven voldoen, staat in het licht van de mogelijke veranderingen in het klimaat onder druk. Met name de droge en warmere scenario’s laten een sterk toenemende vraag ...
help
Nogmaals: niet stationaire stroming van zoet en zout grondwater met de elementenmethode \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Leenen, J.D. \ Verruijt, A. \ 1984
Een reactie op het artikel van A. Verruijt en J.B.S. Gan, verschenen in H2O 16(1983)24
help
Niet-stationaire stroming van zoet en zout grondwater met de elementenmethode \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Verruijt, A. \ Gan, J.B.S. \ 1983
help
Gemeenten te weinig betrokken bij de deltabeslissingen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hoogduin, A. \ 2011
Nederland staat voor ingrijpende beslissingen op het gebied van hoogwaterbestrijding en de zoetwatervoorziening. De Deltacommissie bereidt deze beslissingen voor. Ondanks de zeer gestructureerde manier van werken van de commissie, constateert Arthur ...
help
Verzilting: probleem of zegen? : consequenties voor de toekomst nog niet duidelijk \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2006
In 2050 zal de Nederlandse delta aanzienlijk zilter zijn dan nu. Door de zeespiegelstijging en lagere rivierafvoeren in de zomer komt het zoute water verder landinwaarts. Goed voor de estuaria, maar voor bijvoorbeeld waterwinning en landbouw een prob ...
help
Zoetwatervoorziening van Nederland in het kader van klimaatwijziging \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kamerling, G. \ Weert, R. van de \ 2009
De verwachting is dat de zeespiegel stijgt en de droogte in de zomerperiode toeneemt als gevolg van wijziging in het klimaat. Beide leveren gevaar op voor de zoetwatervoorziening van Nederland. Door de zeespiegelstijging neemt bovendien de verzilting ...
help
Tel je zegeningen : geen metalen in ons drinkwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Roorda, J. \ 2012
Het drinkwater in Nederland is van een zeer hoge kwaliteit en dat willen we graag zo houden. Zijn er nog bedreigingen voor een stabiele waterkwaliteit van het drinkwater? Op stofgroepniveau kunnen dat er vele zijn, denk aan geneesmiddelen, hormoonont ...
help
Achilleshiel of juist ongekende mogelijkheid? : deelprogramma zoetwater, Deltaprogramma 2012 \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bosch, A. van den \ Kielen, N. \ Beek, E. van \ Giesen, N. van de \ 2012
Het deelprogramma Zoetwater is één van de drie deelprogramma's dat op nationaal niveau speelt en met name invloed heeft op / beïnvloed wordt door de deelprogramma's Zuidwestelijke Delta, Rijnmond - Drechtsteden, IJsselmeer en Rivieren. Deze interacti ...
help
Hoe lang is Nederland nog aantrekkelijk? : water, water, water! : bedrijven krijgen dorst \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Peters, S. \ 2014
Hoe lang vinden bedrijven Nederland Waterland nog aantrekkelijk? Nederland was altijd een zoetwater-walhalla. Maar zelfs hier dreigt steeds vaker een tekort. Hoe urgent is het probleem? Wat zijn de gevolgen van een krimpende hoeveelheid zoetwater voo ...
help
De ontwikkeling van het brak-zout grondwatersysteem in West-Utrecht \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Griffioen, M. \ Boekelman, R.H. \ Lubbers, P.J. \ 1998
help
Energieakkoord kan waterenergie een zetje geven : elektriciteit uit water, grijpen we onze kansen? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hooimeijer, M. \ 2014
Naast wind- en zonne-energie stroomt er straks ook waterenergie door het elektriciteitsnet. Er wordt getest met energie uit getijdenstroming en een proef bij de Afsluitdijk moet blue energy opleveren door zoet en zout water te mengen. De kansen voor ...
help
Verkenning zoetwatervoorziening rivierengebied \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Tuinen, E. van \ Drost, T. \ Joosten, L. \ 2011
Het rivierengebied is één van de zeven regio's in Nederland waar in het kader van het Deltaprogramma Zoetwater een regionale verkenning zoet water wordt uitgevoerd. Het rivierengebied lijkt goed gepositioneerd voor aanvoer van zoet water vanwege de n ...
help
Drinkwater onder de (Noord)zee : ook voor de kust bij Zandvoort op 20 meter diepte \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Valk, M. van der \ 2005
De medewerkers van het Amsterdamse Acacia Institute geloven in grondwater en vonden drinkwater - onder de zee. Nu onderzoeken ze of er meer is. Naar verwachting is er genoeg - ook voor de Nederlandse kust
help
Het oplossen van regionale zoet/zout problemen met een gewoon grondwatermodel \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Maas, C. \ Emke, M.J. \ 1989
help
Nieuwe mogelijkheden voor aanvoer zoet water naar West-Nederland bij extreme droogte \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Westhuis, J. \ Koomen, A. \ 2012
Binnen het Deltaprogramma is de opdracht voor het deelprogramma Zoetwater het verkennen van strategieën voor een duurzame zoetwatervoorziening in Nederland. In dat kader heeft het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden de WARM-studie uitgevoerd (Wa ...
help
Koppelen van water en natuur biedt veel kansen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hattum, T. van \ Kwakernaak, C. \ Cleef, R. van \ 2015
Er worden de komende jaren miljarden euro's geïnvesteerd in waterveiligheid en zoetwatervoorziening. Daarbij kunnen natuurgebieden en natuurlijke processen nog veel meer worden ingezet. Alterra onderzocht negen voorbeelden van deze nieuwe praktijk op ...
help
Duurzaam waterbeheer in groenblauwe long Randstad \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2011
Welke rol vervult water in ruimtelijke ontwikkelingen in het Groene Hart en hoe kunnen we deze 'blauwgroene' long van de Randstad in de toekomst voorzien van voldoende zoet water? Is in lage gebieden met een snelle bodemdaling een duurzaam, klimaatbe ...
help
Drie portretten van volhouders in waterzaken : luizen in de pels \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hooimeijer, M. \ 2015
De watersector kent er veel: betrokken mensen die zich gevraagd en ongevraagd mengen in waterdebatten. Met hun kritische kijk, tegengeluid en volharding zijn ze de luizen in de pels van bestuurders in de watersector. Wat beweegt hen? Drie portretten ...
help
Toepassingsmogelijkheden van helofytenfilters bij decentrale sanitatie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Buuren, J.C.I. van \ Hartjes, H. \ Kilian, R.M. \ 1998
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.