Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Geen vernatting door verzoeting \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Olsthoorn, T.N. \ 1999
help
Simuleren van 3D dichtheidsafhankelijke grondwaterstroming : MOCDENS3D \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Oude Essink, G.H.P. \ 1998
help
Een kantelende brakke zone \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Bakker, M. \ Plug, W.J. \ Oude Essink, G. \ 2002
Op SWIM17, in Delft mei 2002, ontstond een discussie over een hypothetisch geval van stroming van zoet, brak en zout water in een verticale doorsnee. Om te bepalen hoe de brakke zone vervormt tijdens kantelende beweging, worden de resultaten van drie ...
help
Dichtheidsberekeningen met een standaard grondwatermodel \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Olsthoorn, T.N. \ 1996
help
Zou 't verzilten? \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Bosch, S. \ Wateren-Hoog, B. van der \ Oude Essink, G.H.P. \ Louw, P.G.B. de \ 2009
Verzilting bedreigt de toekomstige zoetwatervoorziening van het Hoogheemraadschap van Rijnland. De interne zoutdruk neemt toe doordat de kwel in (diepe) polders steeds zouter wordt. Tot op heden kon dit fenomeen met actief beheer onder controle worde ...
help
Tekortkomingen in het hydrologisch onderzoek als oorzaak van mislukkingen in het waterbeheer \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Volker, A. \ 1996
help
Reactie [en naschrift] op 'tekortkomingen in het hydrologisch onderzoek als oorzaak van mislukkingen in het waterbeheer' \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Dam, J.C. van \ Volker, A. \ 1996
Het besproken artikel is van de hand van A. Volker, in Stromingen (1996)2
help
Zoet-zout verdeling onder het strand : niet zo evident als het lijkt \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Vandenbohede, A. \ Lebbe, L. \ 2008
In kustgebieden komt zoet grondwater, dat van land naar de zee stroomt, in contact met zout zeewater. Tussen dit zoete en zoute grondwater ontstaat een overgangszone en de positie daarvan is afhankelijk van verschillende factoren. Een 'klassieke' sit ...
help
Zoet en zout grondwater in de provincie Flevoland \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Oude Essink, G.H.P. \ Klepper, C. \ Louw, P.G.B. de \ Baaren, E.S. van \ 2008
In dit artikel wordt de draagkracht van het grondwatersysteem besproken in relatie tot zoetwaterontrekkingen. Hiervoor zijn een inventarisatie van chlorideconcentratiemetingen, een watersysteemanalyse, een 3-dimensionale zoet-zout kartering en een me ...
help
Vernatting door verzoeting \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Akker, C. van den \ 1999
In de afgelopen jaren werd langs de binnenduinrand in Zuid- en Noord-Holland vernatting geconstateerd. De vernatting wordt gezien als een mogelijke oorzaak van opgetreden gewasschade. Op luchtfoto's is de schade, door verkleuring van het gewas, herke ...
help
Modellering van het zoet-zout grondwatersysteem op Texel \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Vugt, A. van \ Oude Essink, G.H.P. \ Biesheuvel, A. \ 2003
Om meer inzicht in de grondwaterstroming en de verzilting van het ondiepe grondwater te verkrijgen, is een grondwatermodel van Texel ontwikkeld waarbij de grondwaterstroming als gevolg van dichtheidsverschillen is meegenomen. Hiervoor is gebruik gema ...
help
Teruglopende voorraad zoet grondwater noopt internationaal tot maatregelen: verslag 'ISMAR9' (Mexico-City) en 'Ag-groundwater' (San Francisco) \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Zuurbier, K. \ Bartholomeus, R. \ Stuyfzand, P. \ Paap, J. \ 2016
Terwijl in Nederland het zoete water met bakken uit de lucht kwam, vond aan de andere kant van de Atlantische oceaan een tweetal congressen plaats rondom het beheer van zoet grondwater in gebieden met extreme zoetwatertekorten. Zowel in Mexico-City ( ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.