Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Nieuw: naslagwerk en determinatiegids zoetwatervissen \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Emmerik, W. van \ Zoetemeyer, B. \ 2007
In 2006 zijn er bij Sportvisserij Nederland twee nieuwe werken over de Nederlandse zoetwatervissen verschenen: De Zoetwatervissen van Nederland - ecologisch bekeken en de Veldgids de Nederlandse Zoetwatervissen. Bert Zoetemeyer en Willie van Emmerik ...
help
Knoppenkast voor verdeling zoet water \ Kennis online : Wageningen UR-onderzoek voor LNV [Artikel]
Stuyt, L.C.P.M. \ 2012
Onderzoekers van Alterra hebben een eerste rekeninstrument ontwikkeld waarmee waterbeheerders gevoel kunnen krijgen voor de verdeling van zoet water over Laag-Nederland. ‘Het is de vraag of we alles uit de bestaande infrastructuur hebben gehaald om i ...
help
Land- en tuinbouwsector aan de slag met watervragen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Urbanus, P. \ 2013
Voor duurzame groei heeft de landbouw voldoende en kwalitatief goed zoet water nodig, evenals een goede waterhuishouding. Waterbeheerders zoeken naar ruimte om water vast te houden en willen een betere waterkwaliteit. Binnen het Deltaplan Agrarisch W ...
help
"Nú anticiperen op toekomstig zoetwatergebrek' : VEMW introduceert ladder voor duurzaam industrieel watergebruik \ Chemie magazine : maandblad van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie [Artikel]
Hooijdonk, A. van \ 2013
De Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW) heeft een methodiek gelanceerd die industriële bedrijven inzicht biedt in de maatregelen die ze kunnen nemen om hun waterverbruik te reduceren en zo kosten te besparen. “Met de Ladder voor duurzaam i ...
help
Een spetterend museum over de bron van het leven \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Ooijen, E. van \ 2001
De plannen voor een (zoet) watermuseum in Sonsbeek, Arnhem
help
Thema Watermuseum \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2004
In een 3-tal artikelen wordt ingegaan op de bouw, inhoud en opening van het nieuwe Watermuseum in Arnhem
help
Vegetated areas with clear water in turbid shallow lakes \ Aquatic botany : an international scientific journal dealing with applied and fundamental research on submerged, floating and emergent plants in marine and freshwater ecosystems [Artikel]
Scheffer, M. \ Berg, M. van den \ Breukelaar, A. \ 1994
help
Nederlands Watermuseum opent zijn deuren : 'geraakt door water' \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]Bijbehorende website
Lucassen, W. \ 2003
13 december a.s. opent het Nederlands Watermuseum in Arnhem zijn deuren. Het wil informeren over alle aspecten van integraal mondiaal zoetwaterbeheer
help
Wereldburger verbruikt 4.000 liter water per dag : de wereldwijde watervoetafdruk in kaart gebracht \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
2012
De gemiddelde wereldburger verbruikt 4.000 liter water per dag. Daar is het water bij meegerekend dat nodig is voor voedsel en andere producten, die hij of zij gebruikt. Wel verschilt het verbruik sterk van land tot land. Veel landen doen een sterk b ...
help
Zoet water opslaan voor droge tijden [recensie] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Roorda, J. \ 2012
De beschikbaarheid van voldoende zoet water om aan de toenemende behoefte te kunnen blijven voldoen, staat in het licht van de mogelijke veranderingen in het klimaat onder druk. Met name de droge en warmere scenario’s laten een sterk toenemende vraag ...
help
Turn around waterschappen nodig bij zoeken naar oplossingen voor de zoetwateropgaven : Wessel Doorn \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2012
Wessel Doorn reisde voor STOWA het land door om met waterschappers te praten over de klimaatgerelateerde problemen rond zoetwaterbeschikbaarheid en verzilting, belangrijke thema’s binnen het STOWA kennisprogramma Deltaproof. Volgens Wessel biedt het ...
help
René Wouters, beleidscoördinator Deltaprogramma vanuit EL&I : 'we hebben oog voor integrale opgaven' \ Kennis online : Wageningen UR-onderzoek voor LNV [Artikel]
2012
Het Deltaprogramma moet ervoor zorgen dat Nederland veilig blijft tegen hoog water en ook in de toekomst voldoende zoet water heeft. René Wouters is vanuit uit het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie betrokken bij het programma.
help
Werken aan de delta, zoetwatervoorziening : 'benut de kansen die onze delta biedt' \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Holsteijn, A. \ 2012
Kijk breed naar het zoetwatervraagstuk en sluit aan bij de discussies over waterveiligheid en -overlast. En kijk wat je op de lange termijn wilt en kunt met Nederland. Die unieke plek aan de delta. Dat bepleiten Gerard Doornbos, portefeuillehouder Zo ...
help
Fresh and brackish ground-water under coastal areas and islands \ GeoJournal : an international journal of physical, biological, social, and economic geography and applications in environmental planning and ecology [Artikel]
Meinardi, C.R. \ 1983
help
Nogmaals: niet stationaire stroming van zoet en zout grondwater met de elementenmethode \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Leenen, J.D. \ Verruijt, A. \ 1984
Een reactie op het artikel van A. Verruijt en J.B.S. Gan, verschenen in H2O 16(1983)24
help
Niet-stationaire stroming van zoet en zout grondwater met de elementenmethode \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Verruijt, A. \ Gan, J.B.S. \ 1983
help
De verdeling van zoet water als normatief vraagstuk \ Water governance [Artikel]
Gilissen, H.K. \ Keessen, A.M. \ Rijswick, H.F.M.W. van \ 2013
Zoet water is een schaars goed. Dat geldt ook voor Nederland, waar iedereen – de overheid incluis – zich doorgaans drukker maakt over het voorkomen van overstromingen en wateroverlast, dan over het omgaan met zoetwatertekorten. Maar af en toe leiden ...
help
Kwallen uit de kraan \ Natura : orgaan der Nederlandse natuurhistorische vereniging [Artikel]
Land, J. van der \ Ates, R. \ 1999
In de Nederlandse binnenwateren komt een zoetwaterkwal (Craspe-dacusta sowerbii) voor. Deze poliepen hebben zich via het waterleidingnet verspreid zodat ze ook in afgesloten wateren zoals vijvers en aquaria voorkomen
help
De strijd tussen zoet en zout water \ Aarde en mens [Artikel]
Kooi, H. \ Vries, J.J. de \ Post, V. \ 1999
help
Effects of two common macrophytes on methane dynamics in freshwater sediments \ Biogeochemistry : an international journal [Artikel]
Nat, F.J.W.A. van der \ Middelburg, J.J. \ 1998
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.