Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
130314 Deltaproof, zoetwater P407 samenvatting Stefan Kuks [Video]
STOWAvideo \ 2013
Samenvattende presentatie van Stefan Kuks (Waterschap Regge en Dinkel), waarna 8 workshops worden ingeleid. Dit als onderdeel van het dagprogramma Zoetwater, perspectieven voor hoog en laag, tijdens de Deltaproofweek in maart 2013 in Amersfoort.
help
Zoet tegen zout [Video]
InnovatieNetwerk \ 2013
Een structurele inlaat voor zoet water oostelijk van Gouda biedt ecologisch en economisch de beste oplossing voor de waterproblematiek in het Groene Hart en daarbuiten. Deze voorkomt verzilting, maakt verdieping van de haven van Rotterdam gemakkelijk ...
help
Zoet-Zout Tweedaagse Texel [Video]
STOWAvideo \ 2012
Op de 2-daagse bijeenkomst ‘Verzilting en waterbeheer: uitdagingen voor beleid, kennis en beheer’ op 31 mei en 1 juni 2012 was de belangrijkste vraag: hoe gaan we om met de toenemende verzilting van ons grond- en oppervlaktewater, mede als gevolg van ...
help
Zoet-Zout presentatie Walter Oomen en Rianne van Duinen [Video]
Oomen, W. \ Duinen, R. van \ STOWAvideo \ 2013
Presentatie van Walter Oomen (Waterschap Scheldestromen) en Rianne van Duinen (Deltares): 'Omgaan met zout: niet technische maatregelen' op de eerste dag van de tweedaagse Zoet-zout bijeenkomst ‘Verzilting en waterbeheer: uitdagingen voor beleid, ken ...
help
Zoet-Zout Conclusies, de lessen van Texel 1 juni 2012 [Video]
STOWAvideo \ 2013
In deze video met 'De lessen van Texel: wat hebben we geleerd' worden op de 2e dag de conclusies besproken van de 4 workshop parallel sessies van de tweedaagse Zoet-zout bijeenkomst ‘Verzilting en waterbeheer: uitdagingen voor beleid, kennis en behee ...
help
Prijswinnend project Balance Island: tegengaan van zout indringing in het Haringvliet [Video]
Imares Wageningen UR \ 2012
Aankondiging dat Balance Island, een idee van het Consortium van IMARES, Grontmij en Waterarchitect, de Delta Water Award en de Delta Alliance Young Professional Award heeft gewonnen. Balance Island zorgt ervoor dat de zout indringing in het Haringvl ...
help
130314 Deltaproof, zoetwater P406 Dolf Kern [Video]
STOWAvideo \ 2013
Presentatie van Dolf Kern (Hoogheemraadschap van Rijnland): 'Kan het wat zouter? : laag Nederland' als onderdeel van het dagprogramma Zoetwater, perspectieven voor hoog en laag, tijdens de Deltaproofweek in maart 2013 in Amersfoort.
help
Deltabeslissing zoetwaterstrategie [Video]
[2015]
In droge perioden ontstaan nu al knelpunten in de zoetwatervoorziening. In de toekomst kunnen vaker knelpunten optreden als de vraag naar zoetwater toeneemt en het klimaat verandert. Voor watergebruikers is het belangrijk te weten waar ze op kunnen r ...
help
130314 Deltaproof, zoetwater P404 Han Runhaar [Video]
STOWAvideo \ 2013
Presentatie van Han Runhaar (KWR): 'Klimaatrobuuste natuurvoorspelling' als onderdeel van het dagprogramma Zoetwater, perspectieven voor hoog en laag, tijdens de Deltaproofweek in maart 2013 in Amersfoort.
help
130314 Deltaproof, zoetwater P401 opening Stefan Kuks [Video]
STOWAvideo \ 2013
Na het welkomstwoord van de dagvoorzitter René Schepers gaf Stefan Kuks (Waterschap Regge en Dinkel) de openingspresentatie als onderdeel van het dagprogramma Zoetwater, perspectieven voor hoog en laag, tijdens de Deltaproofweek in maart 2013 in Amer ...
help
Zoet-Zout presentatie Jan Busstra 31 mei 2012 [Video]
Busstra, J. \ STOWAvideo \ 2013
Presentatie van Jan Busstra (Deltaprogramma Zoetwater): 'Deltaprogramma Zoetwater: Stand van zaken, water en zout en mogelijke strategieën' op de eerste dag van de tweedaagse Zoet-zout bijeenkomst ‘Verzilting en waterbeheer: uitdagingen voor beleid, ...
help
Zoet-Zout presentatie Lodewijk Stuyt 31 mei 2012 [Video]
Stuyt, L. \ STOWAvideo \ 2013
Presentatie van Lodewijk Stuyt (Alterra): 'Handelingsruimte zoetwaterbeheer: €ureyeopener. Een tool om oplossingsrichtingen waterbeheer snel inzichtelijk te maken' op de eerste dag van de tweedaagse Zoet-zout bijeenkomst ‘Verzilting en waterbeheer: u ...
help
130314 Deltaproof, zoetwater P403 Ruud Bartholomeus [Video]
STOWAvideo \ 2013
Presentatie van Ruud Bartholemeus (KWR) en Mirjam Hack (Alterra): 'Klimaatrobuuste landbouw en natuur, bereiken zonder schade?' als onderdeel van het dagprogramma Zoetwater, perspectieven voor hoog en laag, tijdens de Deltaproofweek in maart 2013 in ...
help
130314 Deltaproof, zoetwater P402 Ad Jeuken [Video]
STOWAvideo \ 2013
Presentatie van Ad Jeuken (Kennis voor Klimaat) en Emiel van Velzen (Deltares) onder de titel 'Regionale maatregelen voor adaptatie aan klimaatverandering in de zoetwatervoorziening in Nederland' als onderdeel van het dagprogramma Zoetwater, perspect ...
help
Kennisdag, Zoet - Zout Tweedaagse Zeeland, 2014 [Video]
STOWAvideo \ 2014
De afnemende zoetwaterbeschikbaarheid en toenemende verzilting vormen een belangrijke uitdaging voor het toekomstige regionale waterbeheer in laag Nederland. Tijdens de 2e Zoet-zout tweedaagse eind juni 2014 gingen de deelnemers hierover met elkaar i ...
help
Hoe kan het dat ons drinkwater opraakt? [Video]
2015
Er is te weinig zoet water voor de mensheid. Dat is niet gek als je bedenkt dat je om kilo rundvlees te produceren al 15.500 liter water nodig hebt. Wat kunnen we daar aan doen? Daarover vertelt prof. dr. Louise Vet van Wageningen UR, directeur NIOO, ...
help
130314 Deltaproof, zoetwater P405 Kees Peerdeman [Video]
STOWAvideo \ 2013
Presentatie van Karla Niggebrugge (Provincie Noord-Brabant) en Kees Peerdeman (Waterschap Brabantse Delta) 'Hoge zandgronden : sparen, aanvoeren en accepteren' als onderdeel van het dagprogramma Zoetwater, perspectieven voor hoog en laag, tijdens de ...
help
Zoet-Zout presentatie Marcel Boomgaard en Michiel Schreijer 31 mei 2012 [Video]
Boomgaard, M. \ Schreijer, M. \ STOWAvideo \ 2013
Presentatie van Marcel Boomgaard en Michiel Schreijer (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier): 'Uitdagingen uit de praktijk: Hoe doen we dat op Texel?' op de eerste dag van de tweedaagse Zoet-zout bijeenkomst ‘Verzilting en waterbeheer: uitdagin ...
help
130314 Deltaproof : zoetwater workshop 1, sturen op zoutwater [Video]
STOWAvideo \ 2013
Gefilmde workshop onder leiding van Alice Fermont (Waternet), waarin de sturingsmogelijkheid 'Sturen op zoutwater' onder de loep wordt genomen en waarin de presentatie 'De effectiviteit van doorspoelen: van perceelsloot tot boezem' van Joost Doelman ...
help
130314 Deltaproof : zoetwater workshop 2, ondiepe infiltratie [Video]
STOWAvideo \ 2013
Gefilmde workshop onder leiding van Alice Fermont (Waternet), waarin de sturingsmogelijkheid 'Sturen op ondiepe infiltratie' onder de loep wordt genomen en waarin de presentatie ' 'Go-fresh' in de zuidwestelijke delta: zijn er kansen?' van Gualbert O ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.