Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Vegetated areas with clear water in turbid shallow lakes \ Aquatic botany : an international scientific journal dealing with applied and fundamental research on submerged, floating and emergent plants in marine and freshwater ecosystems [Artikel]
Scheffer, M. \ Berg, M. van den \ Breukelaar, A. \ 1994
help
Zoet water in het Schelde-estuarium : veranderingen in de saliniteit [Boek]
Holland, A.M.B. \ Smit, H. \ 1994
Het rapport is tot stand gekomen in opdracht van en in samenwerking met Rijkswaterstaat, directie Zeeland. De opdracht vloeide voort uit het beleidsplan Westerschelde. Het rapport onderscheidt de lozingscategorieën: huishoudens, industrie, kanalen, p ...
help
De invloed van stroomsnelheid op de aangroei van benthische algen en de aanhechting van Maasslib op kunstmatig substraat in stroomgoten = The influence of the flow rate on the growth of benthic algae and the adherence of Meuse silt on artificial substrate in flow ducts = L'influence de la vitesse du courant sur la croissance d'algues benthiques et l'adherence la vase de la Meuse sur du substrat ... [Boek]
Haye, M.A.A. de la \ 1994
In het Natuurontwikkelingsproject 'Toekomst voor een grindrivier' (Helmer et al., 1991), opgesteld ten bate van een meer ecologische verantwoorde grindwinning langs de Grensmaas, worden veranderingen van het stroombed voorgesteld, zoals weerdverlagin ...
help
Chlorine isotope ratios in pore waters from the Dutch IJsselmeer sediments : diffusion and mixing \ [Delta]37 Cl : the geochemistry of chlorine isotopes = De geochemie van chloorisotopen [Hoofdstuk uit boek]
Eggenkamp, H.G.M. \ Beekman, H.E. \ Appelo, C.A.J. \ 1994
help
Zoetwateraanvoer Tholen biedt landbouw nieuwe kansen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Pijpelink, P. \ 1994
help
Fyto- en zooplankton in de Maas (1966 - 1982) (Eijsden, Grave en Lith) = Phytoplankton and zooplankton in the Meuse (1966 - 1982) (Eijsden, Grave and Lith) = Phytoplancton et zooplancton dans la Meuse (1966 - 1982) (Eijsden, Grave et Lith) [Boek]
Haye, M.A.A. de la \ 1994
In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de bij het RIZA aanwezige historische meetreeksen (1966-1982).
help
Helofyten in het Wageningse Binnenveld : voorkomen in relatie tot dispersiekenmerken \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Bulle, M. \ Groenendaal, J.M. van \ Jurgens, C.R. \ 1994
help
Gegevens over de verspreiding van zoetwatervissen in Nederland en aangrenzend gebied - [Deel 1] [Boek]
Laar, V. van \ Deventer, W.B.E. van \ Hemmelder, R.N. \ 1994
help
Effecten van het lozen van baggerretourwater bij Ferwerderadeel (1990 - 1993) [Boek]
Dalfsen, J.A. van \ 1994
help
Turbulentie en menging in zoet - zout water : evaluatie van het onderzoek over de periode 1986 - 1992 [Boek]
Uittenbogaard, R.E. \ Ronde, J.G. de \ Kok, J.M. de \ Struijk, A. \ [1994]
help
Evaluatie van de ontwikkelingen in de periode 1980 - 1990 : integraal waterbeheer Grevelingenmeer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Holland, A.M.B. \ 1994
help
Modeling phytoplankton patchiness under the influence of wind-driven currents in lakes \ Limnology and oceanography [Artikel]
Verhagen, J.H.G. \ 1994
help
Sorption of cadmium on suspended matter under estuarine conditions : competition and complexation with major sea-water ions \ Water, air and soil pollution : an international journal of environmental pollution [Artikel]
Paalman, M.A.A. \ Weijden, C.H. van der \ Loch, J.P.G. \ 1994
help
Seasonal variability and biogeochemistry of phosphorus in the Scheldt estuary, south-west Netherlands \ Estuarine, coastal and shelf science [Artikel]
Zwolsman, J.J.G. \ 1994
help
De operationalisatie van het waterkwaliteitsmodel Schelde-estuarium [Boek]
Kater, B.J. \ 1994
help
Geohydrologisch onderzoek zuidelijk en oostelijk Flevoland [Boek]
Zaadnoordijk, W.J. \ IWACO Adviesbureau voor Water en Milieu \ 1994-1995
help
Onderzoek in recent ontstane plassen : Dobbeplas, Krabbeplas en Foppenplas [Boek]
Gorter, M. \ 1994
help
Trace metals, PCBs, and PAHs in benthic (epipelic) diatoms from intertidal sediments : a pilot study \ Bulletin of environmental contamination and toxicology [Artikel]
Stronkhorst, J.M. \ Vos, P.C. \ Misdorp, R. \ 1994
help
Ontwikkeling in de belasting en de waterkwaliteit van het Schelde - estuarium in de periode 1980 - 1991 [Boek]
Lefevre, F.O.B. \ [1994]
help
The role of suspended matter in the distribution of dissolved inorganic phosphate, iron and aluminium in the Ems estuary \ Netherlands journal of aquatic ecology [Artikel]
Beusekom, J.E.E. van \ Jonge, V.N. de \ 1994
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.