Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Effects of two common macrophytes on methane dynamics in freshwater sediments \ Biogeochemistry : an international journal [Artikel]
Nat, F.J.W.A. van der \ Middelburg, J.J. \ 1998
help
The acute toxicology of selected alkylphenols to young and aldult Daphnia magna \ Ecotoxicology and environmental safety [Artikel]
Gerritsen, A. \ Hoeven, N. van der \ Pielaat, A. \ 1998
help
Simuleren van 3D dichtheidsafhankelijke grondwaterstroming : MOCDENS3D \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Oude Essink, G.H.P. \ 1998
help
De ontwikkeling van het brak-zout grondwatersysteem in West-Utrecht \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Griffioen, M. \ Boekelman, R.H. \ Lubbers, P.J. \ 1998
help
De verdeling van zoet water over heel Nederland 1940-1970 \ Techniek in ontwikkeling, waterstaat, kantoor en informatietechnologie [Hoofdstuk uit boek]
Disco, C. \ 1998
help
Toepassingsmogelijkheden van helofytenfilters bij decentrale sanitatie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Buuren, J.C.I. van \ Hartjes, H. \ Kilian, R.M. \ 1998
help
Nitrogen in Dutch freshwater lakes : trends and targets \ Environmental pollution [Artikel]
Molen, D.T. van der \ Portielje, R. \ Nobel, W.T. de \ 1998
help
MER beheer Haringvlietsluizen : over de grens van zout naar zoet - Water- en zoutbeweging [Boek]
Bol, R. \ Kraak, A. \ 1998
help
Thema plannen met water [Boek]
Stichting Planologische Discussiedagen \ [1998]
help
Kranswieren: waardevol voor waterbeheer [Boek]
Berg, M. van den \ Coops, H. \ Krekels, R. \ 1998
help
Sieralgen en natuurwaarden : handleiding ter bepaling van natuurwaarden van stilstaande, zoete wateren, op basis van het desmidiaceeenbestand : met een supplement op de Nederlandse sieralgenflora [Boek]
Coesel, P.F.M. \ 1998
help
Typologie van zoete duinwateren : gebaseerd op macrofauna, macrofyten, diatomeeen en milieuvariabelen [Boek]
Janssen, S.N. \ Verdonschot, P.F.M. \ Arts, G.H.P. \ 1998
help
MER beheer Haringvlietsluizen : over de grens van zout naar zoet - Hoofdrapport : milieueffect-rapport over een ander beheer van de Haringvlietsluizen [Boek]
Paalvast, P. \ Peters, H. \ Sprundel, L. van \ 1998
help
Viswatertypen in ondiepe stilstaande wateren (3) \ OVB-Bericht : voorlichtingsblad van de Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij [Artikel]
1998
Beschrijving van twee viswatertypen van ondiepe, stilstaande of langzaam stromende wateren: het blankvoorn-brasem type (Ondiep 3) en het brasem-snoekbaars type (Ondiep 4)
help
MER beheer Haringvlietsluizen : over de grens van zout naar zoet - De sluizen op een Kier [Boek]
Lovers, A. \ 1998
help
Callitriche truncata Guss. (doorschijnend sterrenkroos) nu talrijk langs de grote zoete wateren in het Deltagebied \ Gorteria : mededelingenblad ten dienste van de floristiek en het vegetatie-onderzoek van Nederland [Artikel]
Odé, B. \ Beringen, R. \ Moorsel, R.C.M.J. van \ 1998
Sinds juli 1998 is de Nederlandse fauna een soort rijker: Doorschijnend sterrenkroos. Tijdens veldwerk in de maanden augustus en september is de verspreiding van deze soor verder in kaart gebracht
help
MER beheer Haringvlietsluizen : over de grens van zout naar zoet - Landbouwwatervoorziening [Boek]
Arcadis Heidemij Advies \ 1998
Hydrologisch onderzoek Heidemij
help
Afstemming natuurdoeltypen afgesloten zeearmen en ecotopen grote zoete meren : toelichting op en inhoud van een database met het voorkomen in watersystemen en de habitateisen van de doelsoorten van het natuurbeleid [Boek]
Hollander, H. \ Slim, P.A. \ Wymenga, E. \ 1998
help
Ondiepe stilstaande wateren - deel 1 : een indeling aan de hand van viswatertypen \ OVB-Bericht : voorlichtingsblad van de Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij [Artikel]
1998
Beschrijving van indelingssystemen van watertypen, en van de door de OVB gehanteerde indeling van ondiepe zoete wateren in vier visgemeenschap-watertype-combinaties, van relatief voedselarm naar voedselrijk: ruisvoorn-snoektype, snoek-blankvoorntype, ...
help
Goed water centraal [Boek]
Meeuwissen, B.A.J. \ Amesz, M. \ Hemel - Gommer, C.M. van \ Knoestler, M. \ Brorens, B.A.H.V. \ Croese, T.H.M. \ Haarman, F.G. \ Bloemen, P.J.T.M. \ Emke, M.J. \ Kieft, J.G. \ Goed Water Centraal \ 1998
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.