Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Een spetterend museum over de bron van het leven \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Ooijen, E. van \ 2001
De plannen voor een (zoet) watermuseum in Sonsbeek, Arnhem
help
Multi-stress in het landelijk gebied : gecombineerde effecten van nutriënten en bestrijdingsmiddelen op zoetwater ecosystemen \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Brink, P.J. van den \ Traas, T.P. \ Janse, J.H. \ Brock, T.C.M. \ 2001
help
Ecologische modellen bij WSE [Boek]
Molen, D.T. van der \ 2001
help
Belangstelling binnenvissers voor recreatie en natuurbeheer \ De landeigenaar : maandblad ter behartiging van de belangen van de landelijke eigendom [Artikel]
Hoefnagel, E. \ Wilde, J.W. de \ 2001
Het LEI heeft de mogelijkheden om natuur- en recreatieactiviteiten in visserijbedrijven te integreren onderzocht. Bijna de helft van de ruim 200 beroepsvissers die Nederland telt heeft belangstelling voor natuurbeheer of recreatie als aanvullende ink ...
help
Hoop gloort voor vergeten zone : kansen voor herstel zout-zoetovergangen in Nederland \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Lenselink, G. \ 2001
In Nederland is het beleid er op gericht om geleidelijk aan een ecologisch herstel van de zout-zoetovergangen te werken, zoals ook uit de Derde en Vierde Nota Waterhuishouding blijkt
help
Goede communicatie cruciaal voor integratie van visstandbeheer : Workshop over samenwerking in het visstandbeheer \ OVB-Bericht : voorlichtingsblad van de Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij [Artikel]
2001
help
Verschuivingen van de zoet-brak en brak-zout grensvlakken in de Amsterdamse Waterleiding Duinen in de periode 1925-2000 [Studentenverslag]
Varkevisser, A.J. \ 2001
Zoutwaterindringing als gevolg van waterwinning in de Waterleidingduinen
help
Vis en visserij in het IJsselmeergebied [thema Natte Hart] \ De levende natuur [Artikel]
Leeuw, J. de \ Dekker, W. \ 2001
Het visbestand in het IJsselmeer wordt sterk bepaald door de intensieve visserijactiviteiten. Het IJsselmeer biedt goede potenties voor trekkende en (nu nog) zeldzame vissoorten, zeker wanneer de dynamische aspecten van een estuarium meer kunnen word ...
help
Masterplan Water voor Texel : verzilting rukt steeds verder op \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Lammers, O. \ 2001
Schets van de huidige en toekomstige knelpunten in de waterhuishouding op Texel (verzilting oppervlaktewater; zoute kwel; gebrek aan zoet water voor landbouw, natuur, toerisme; hogere waterafvoerpieken; bemalingscapaciteit). Met behulp van een geohyd ...
help
Zoet water als ordenend principe \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Roelofsma, K.P. \ Poppel, H. \ Kaland, L.A. \ 2001
In het kader van het nieuwe provinciale waterhuishoudingsplan 2001-2006 voor Zeeland is een studie uitgevoerd naar mogelijke zoetwaterbronnen voor de landbouw. De belangrijkste opties die onderzocht zijn: berging (buffering) van het jaarlijkse neersl ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.