Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Een kantelende brakke zone \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Bakker, M. \ Plug, W.J. \ Oude Essink, G. \ 2002
Op SWIM17, in Delft mei 2002, ontstond een discussie over een hypothetisch geval van stroming van zoet, brak en zout water in een verticale doorsnee. Om te bepalen hoe de brakke zone vervormt tijdens kantelende beweging, worden de resultaten van drie ...
help
Natuurlijk zoet-zout : een handreiking voor het herstel van zoet-zout overgangen in Nederland [Boek]
Boon, A.R. \ Fellinger, M. \ Bijnsdorp, R. \ 2002
help
Metal-induced tolerance in the freshwater microbenthic diatom Gomphonema parvulum \ Environmental pollution [Artikel]
Ivora, N. \ Barranguet, C. \ Jonker, M. \ 2002
help
Modellering van dichtheidsafhankelijke grondwaterstroming in het kustgebied : de verzilting van de Nederlandse ondergrond in kaart \ InFormatie / Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen. Editie grondwater en bodem : nieuwsbrief [Artikel]
Oude Essink, G. \ 2002
help
Evaluatie meststoffenbeleid m.b.t. de biologische toestand van de zoete rijkswateren [Boek]
Bak, A. \ Ruiter, H. \ 2002
Dit is een rapportage over de evaluatie van het Meststoffenbeleid ten aanzien van de biologische kwaliteit van de zoete rijkswateren in de periode 1985-2000. Dit rapport maakt deel uit van cluster 2 “Huidige en gewenste oppervlaktewaterkwaliteit” van ...
help
Riviervis terug in de rivieren? \ De levende natuur [Artikel]
Leeuw, J.J. de \ Winter, H.V. \ Buijse, A.D. \ 2002
Inventarisatie van vissoorten in de Nederlandse rivieren, mede op basis van registratie door beroepsvissers. Tevens een analyse van de habitatseisen, die het herstel van de visstand kunnen bevorderen
help
Effect of sulfate and nitrate on acetate conversion by anaerobic microorganisms in a freshwater sediment \ FEMS microbiology ecology / Federation of European Microbiological Societies [Artikel]
Scholten, J.C.M. \ Bodegom, P.M. van \ Vogelaar, J. \ 2002
Acetate is quantitatively the most important substrate for methane production in a freshwater sediment in The Netherlands. In the presence of alternative electron acceptors the conversion of acetate by methanogens was strongly inhibited. By modelling ...
help
De Afsluitdijk als schakel tussen zoet en zout : verkenning van de ecologische en ruimtelijke samenhang tussen IJsselmeer en Waddenzee [Boek]
Bijnsdorp, R. \ 2002
help
Kalibratie van een zoet - zout grondwatermodel : groot geohydrologisch onderzoek Texel [poster] \ Moderne modelkalibratie in de praktijk : het automatisch ijken van grondwatermodellen : bundel van lezingen die op 7 maart 2001 zijn gehouden tijdens een bijeenkomst van de Nederlandse Hydrologische Vereniging [Hoofdstuk uit boek]
Biesheuvel, A. \ Vught, A. van \ Oude Essink, G.H.P. \ 2002
help
Proefgebieden herstel zoet-zout overgangen in het Deltagebied : een beschrijving van 15 projecten [Boek]
Bouma, S. \ Veen, S.M. \ Bonhof, G.H. \ 2002
Door de realisatie van de Zuiderzee- en Deltawerken, de vervanging van sluizen met vrije afwatering door gemalen en door bedijkingen en inpolderingen zijn brakwatergebieden in de loop van de eeuwen sterk in oppervlakte achteruit gegaan. De geleidelij ...
help
Macrofauna in Hartelkanaal : veranderingen in benthische macrofauna 1997 -2000 [Boek]
Oosterbaan, J. \ 2002
In het kader van het project Zoet-Zoutovergang Zuid-Holland worden de ecologische effecten van mogelijke verschuivingen in de zoet-zoutgrens in de Rijn-Maasmonding in beeld gebracht. Hierbij is een casestudie uitgevoerd, waarbij een monitoring-progra ...
help
Ecologische effecten van peilbeheer en waterberging in zoute en brakke binnenwateren \ Ecologische effecten van peilbeheer: een kennisoverzicht [Hoofdstuk uit boek]
Gotjé, W. \ Graveland, J. \ Broersen, K. \ 2002
Peilbeheer in zoute en brakke wateren heeft vooral invloed via het effect op het zoutgehalte; calamiteitenberging van zoet water is ongunstig
help
Kleine Zwanen Cygnus bewickii in het IJsselmeergebied na Brouwer en Tinbergen : is de beste tijd voorbij? \ Limosa [Artikel]
Noordhuis, R. \ Tulp, I. \ 2002
Beschrijving van de verspreiding en het aantalsverloop van kleine zwanen (Cygnus bewickii) en knobbelzwanen (Cygnus olor) in het IJsselmeergebied en de randmeren in de afgelopen decennia, in relatie tot veranderingen in de beschikbaarheid van voedsel ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.