Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Verzilting: probleem of zegen? : consequenties voor de toekomst nog niet duidelijk \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2006
In 2050 zal de Nederlandse delta aanzienlijk zilter zijn dan nu. Door de zeespiegelstijging en lagere rivierafvoeren in de zomer komt het zoute water verder landinwaarts. Goed voor de estuaria, maar voor bijvoorbeeld waterwinning en landbouw een prob ...
help
Landelijke waterbodemopgave: bestandsopname 2006 [Boek]
Rienks, J. \ 2006
Deze enquête wordt jaarlijks gehouden en gerapporteerd sinds 2004. Dit is het derde rapport in een reeks, waarmee cijfers zijn verkregen over baggerwerken uitgevoerd in de periode 2002 tot en met 2005 alsmede de programmering van baggerwerken voor de ...
help
"De nu gekozen oplossingen brengen grote risico's met zich mee" : Evides-directeur maakt zich zorgen om kierbesluit \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2006
In 2008 worden de Haringvlietsluizen op een kier gezet. Dit heeft gevolgen voor de zoetwaterwinning in het Haringvliet. Dat dit niet al te lichtzinnig moet worden opgevat, bleek eind vorig jaar toen waterbedrijf Evides de inname zeven weken moest sta ...
help
De grote modderkruiper in het rivierengebied \ De levende natuur [Artikel]
Eekelen, R. van \ Berg, A.H. van den \ 2006
Dit artikel geeft aan, hoe bij inrichting en beheer rekening gehouden kan worden met de habitatkeuze van de modderkruiper (Misgurnus Fossilis), om de soort veilig te stellen Daartoe heeft RAVON met Waardenburg een studie gemaakt van het voorkomen van ...
help
Biologische monitoring zoete rijkswateren: microverontreinigingen in driehoeksmosselen - 2005 [Boek]
Kotterman, M.J.J. \ 2006
In het kader van de Biologische Monitoring Zoete Rijkswateren is in 2005 een actieve biologische monitoring (ABM) onderzoek uitgevoerd met driehoeksmosselen (Dreissena polymorpha) in een aantal zoete rijkswateren. Het betreft een uitvoering van het d ...
help
Nieuwe toepassingen van boorgatmetingen voor opsporing van zoet en brak grondwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Goes, B. \ Stuurman, R. \ 2006
Geo-elektrische boorgatmetingen worden door TNO al vanaf de jaren 60 uitgevoerd voor waterleidingbedrijven om de overgangen tussen zoet en brak en zout en brak in het grondwater te bepalen. Dit soort metingen gebeurt in net geboorde nog open boorgate ...
help
Zoetwaterverkenning Midden-West Nederland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Werkman, W. \ Gongrijp, A. \ Apon, L. \ Bosman, E. \ 2006
In de Zoetwaterverkenning Midden-West Nederland hebben Rijk, provincies en waterschappen de zoetwaterproblemen in de regio verkend. De gezamenlijke aanpak was ingegeven door de onderlinge afhankelijkheid bij het zoeken naar oplossingen. Doel van de v ...
help
Kracht van de Delta : de agenda voor een deltaprogramma, de ambitie [Boek]
Zanting, H.A. van \ Essen, E. van \ 2006
De afsluiting en compartimentering van de zeearmen leiden tot grote problemen met de waterkwaliteit. Ook de ecologische kwaliteit van de Deltawateren is onvoldoende. De blauwalgenproblematiek in Volkerak-Zoommeer en het verdwijnen van platen en ondie ...
help
Monitoring van vis in overgangswateren conform de eisen van de Kaderrichtlijn Water [Boek]
Leeuw, J.J. de \ 2006
In het kader van de monitoringsverplichtingen vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is onderzocht welke vormen van visbemonsteringen geschikt zijn voor toestand en trend monitoring en operationele monitoring en worden monitoringsstrategieen v ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.