Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Zoetwatervoorziening [Factsheet]
Maat, J. ter \ 2014
In droge perioden ontstaan nu al knelpunten in de zoetwatervoorziening. In de toekomst zullen naar verwachting vaker knelpunten optreden. De Deltabeslissing Zoetwaterstrategie is de hoofdkeuze voor de aanpak van de zoetwatervoorziening in Nederland. ...
help
Hoe lang is Nederland nog aantrekkelijk? : water, water, water! : bedrijven krijgen dorst \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Peters, S. \ 2014
Hoe lang vinden bedrijven Nederland Waterland nog aantrekkelijk? Nederland was altijd een zoetwater-walhalla. Maar zelfs hier dreigt steeds vaker een tekort. Hoe urgent is het probleem? Wat zijn de gevolgen van een krimpende hoeveelheid zoetwater voo ...
help
Advies governance Deltaprogramma [Boek]
2014
De verwachte klimaatveranderingen zullen grote opgaven met zich meebrengen voor de waterveiligheid en de zoetwatervoorziening. Het rapport van de Tweede Deltacommissie geeft aan dat deze opgaven niet acuut zijn, maar wel urgent. Om die reden is een n ...
help
Ontwikkeling van een gemeenschappelijke effect module voor terrestrische natuur [Boek]
Ek, R. van \ Witte, J.P.M. \ Mol-Dijkstra, J.P. \ Vries, W. de \ Wamelink, G.W.W. \ Hunink, J. \ Linden, W. van der \ Bonten, L. \ Bartholomeus, R. \ Mulder, H.M. \ Fujita, Y. \ 2014
Voor het bepalen van de effecten van ingrepen in de waterhuishouding op de terrestrische natuur zijn op dit moment verschillende modellijnen operationeel. In het Deltaprogramma is op landelijke schaal vooral het ecohydrologische model DEMNAT gebruikt ...
help
Methode voor het selecteren van lokale zoetwateroplossingen en het afwegen van hun effecten effecten 'Fresh Water Options Optimizer' [Boek]
Hoogvliet, M. \ Stuyt, L. \ Bakel, J. van \ Velstra, J. \ Louw, P. de \ Massop, H. \ Tolk, L. \ Kempen, C. van \ Nikkels, M. \ [2014]
Binnen Kennis voor Klimaat worden kleinschalige oplossingen ontwikkeld om de zoetwatervoorziening te verbeteren. In deze studie zijn de mogelijkheden voor opschaling onderzocht. Het gaat om de oplossingen (1) drains2buffer (D2B), (2) regelbare en kli ...
help
Adaptatie aan klimaatverandering in de Zuidwestelijke Delta : een langetermijnvisie (2050-2100) [Boek]
Brinke, W. ten \ 2014
Op basis van de inventarisatie van kwetsbaarheden en adaptatiekansen, en een aantal uitgangpunten ten aanzien van sociaaleconomische ontwikkelingen, het functioneren van de delta en grenzen die de inrichting van het gebied aan mogelijke maatregelen s ...
help
De natuur als partner bij klimaatadaptatie : een procesevaluatie van tien klimaatbufferprojecten [Boek]
Smit, M. \ Oosterhuis, F. \ Kreveld, A. van \ Braakhekke, W. \ 2014
Natuurlijke klimaatbuffers zijn gebieden waar natuurlijke processen de ruimte krijgen, waardoor ze meehelpen om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen en tegelijkertijd bijdragen aan natuurdoelen. In dit rapport evalueren we tien klimaatbuff ...
help
Energieakkoord kan waterenergie een zetje geven : elektriciteit uit water, grijpen we onze kansen? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hooimeijer, M. \ 2014
Naast wind- en zonne-energie stroomt er straks ook waterenergie door het elektriciteitsnet. Er wordt getest met energie uit getijdenstroming en een proef bij de Afsluitdijk moet blue energy opleveren door zoet en zout water te mengen. De kansen voor ...
help
Freshmaker vergroot zoetwatervoorraad \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Urbanus, P. \ 2014
Op een fruitteeltbedrijf in Ovezande wordt geëxperimenteerd met ondergrondse zoetwateropslag. De bestaande zoetwaterlaag wordt in de winterperiode vergroot om tijdens droge periodes over voldoende zoet water te kunnen beschikken. De resultaten zijn g ...
help
Effectiviteit van waterinlaat [Factsheet] - Herz. uitg
Snellen, B. \ Oude Essink, G. \ 2014
De huidige praktijk van water inlaten voor peilbeheer en doorspoeling is gebaseerd op ruime aanvoer van rivierwater vanuit het buitenland (Rijn, Maas). Afsluiting van onder andere IJsselmeer en Haringvliet leidde tot uitbreiding van de landbouwgebied ...
help
MKBA's voor waterveiligheid en zoetwater \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Kind, J. \ Reinhard, S. \ Wooning, A. \ Zwaneveld, P. \ 2014
Een MKBA op het terrein van waterbeheer vergt samenwerking tussen technisch specialisten en econoomen. Binnen het Deltaprogramma heeft de MKBA-uitvoering een centrale rol gespeeld bij de evaluatie van maatregelen om de zoetwatervoorziening en waterve ...
help
'Grote stap voorwaarts' : Deltabeslissingen gereed \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Holsteijn, A. \ 2014
De deltabeslissingen zijn klaar. Afgelopen Prinsjesdag heeft het kabinet ze in het Deltaprogramma 2015 aan het parlement aangeboden. Samen met 6 voorkeursstrategieën, die de 5 deltabeslissingen concreet en per gebied uitwerken, zorgen de deltabesliss ...
help
'Stem IJsselmeer en IJssel op elkaar af' \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Kop, J.H. \ 2014
Verhoging van de reservelaag op het IJsselmeer met minimaal 12,5 cm zorgt ervoor dat ook in droge zomers dit watergebied inzetbaar is voor de aanpalende landbouwgebieden. Verder zorgt de aanleg van de Markerwaard voor een grote zoetwaterbesparing. De ...
help
Jouke Velstra: "Wetenschap waarmee je iets kunt" \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Pekelder, W. \ 2014
Jouke Velstra is als geohydroloog werkzaam bij Acacia Water in Gouda. Tevens is hij projectleider in het consortium Spaarwater, dat met een plan voor ondergrondse zoetwateropslag werd genomineerd voor de Waterinnovatieprijs 2013 in de categorie Voldo ...
help
Deltaprogramma 2015 : werk aan de delta : de beslissing om Nederland veilig en leefbaar te houden [Boek]
2014
De Deltacommissaris stelt dit jaar vijf deltabeslissingen voor om het waterveiligheidsbeleid te verbeteren en ervoor te zorgen dat Nederland over voldoende zoetwater blijft beschikken. Het doel is dat de waterveiligheid en zoetwatervoorziening in 205 ...
help
How multiple partially penetrating wells improve the freshwater recovery of coastal aquifer storage and recovery (ASR) systems : a field and modelling study \ Journal of hydrology [Wetenschappelijk artikel]
Zuurbier, K.G. \ Zaadnoordijk, W.J. \ Stuyfzand, P.J. \ 2014
Aquifer storage and recovery (ASR) of freshwater in brackish or saline aquifers can be an efficient technique to bridge freshwater shortages in coastal areas. However, buoyancy effects may cause salinization at the bottom of the ASR well during recov ...
help
Zoetwater opslaan in het zout \ Kennislink [Artikel]
Voorde, M. ter \ 2014
Zoet regenwater opslaan in een zoute bodem? Met een paar simpele trucjes lukt dat best, zeggen Nederlandse hydrologen. Een orchideeënkweker in Nootdorp nam de proef op de som. Tot een paar jaar geleden vormde zout grondwater een onneembaar obstakel v ...
help
Juridische aspecten van een vijftal zoetwatertechnieken [Boek]
2014
Tijdens een minisymposium op 12 september 2013 bij het Ministerie van I&M, is de behoefte uitgesproken aan een heldere juridische uiteenzetting over verschillende zogenoemde zoetwatertechnieken. Helderheid hierover is nodig omdat de praktijk leert da ...
help
GO-FRESH : valorisatie kansrijke oplossingen voor een robuuste zoetwatervoorziening [Boek]
Oude Essink, G. \ Baaren, E. van \ Pauw, P. \ Sanchez, M.F. \ Zuurbier, K. \ Zwolsman, G. \ Berg, G. van den \ Velstra, J. \ Oosterwijk, J. \ Tolk, L. \ Brouwer, W. \ Schoevers, M. \ Vleuten, J. van der \ Veraart, J. \ Vreke, J. \ Schipper, P. \ 2014
Een consortium onderzoekt in hoeverre lokale maatregelen de zoetwaterbeschikbaarheid voor de landbouw kunnen vergroten in gebieden die onafhankelijk zijn van het hoofdwatersysteem. Hierbij wordt de ondergrond gebruikt voor opslag van zoet water in pe ...
help
Eureka! : en nu verder : tien waterthema's belicht : resultaten van klimaatonderzoek en wat waterbeheerders daarmee kunnen [Boek]
Vergouwen, M. \ Lucas, E. \ 2014
Kennis voor Klimaat en STOWA hebben in de aanloop naar de Deltabeslissingen op een aantal onderzoeksthema’s samengewerkt: waterveiligheid, zoetwater en stedelijk gebied. Het betrof een samenwerking die vooral gericht was op het zoeken naar, en creëre ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.