Login

Hydrotheek

help
En de zee werd meer... : evaluatie waterbeheer Volkerak - Zoommeer [Boek]
Rijkswaterstaat. Directie Zeeland \ 1992
help
Onderzoek naar de veranderingen in het grondwaterregime rondom het toekomstige Zoommeer c.a. : gegevensverwerking 1987 [Boek]
Beest, J.G. te \ 1988
In 1987 is het Zoommeer gereed gekomen. Er is een situatie ontstaan, waarbij de getijinvloed is verdwenen. Vanaf april 1987 is het Zoommeer grotendeels ontzilt. Waar eerder het ICW aan een jaarlijkse verslaglegging deed, is nu besloten tot een meer b ...
help
Innovatie zoet-zout scheiding in de Volkeraksluizen : 65 jaar innovatie \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Boeters, R. \ Pagee, H. van \ Bos, P. \ Uittenbogaard, R \ Veen, M. van der \ 2011
Met het oog op het eventueel weer zout worden van het Volkerak-Zoommeer heeft kennisinstituut Deltares in opdracht van Rijkswaterstaat onderzoek gedaan naar innovatieve zoutlekbeperkende maatregelen in schutsluizen.
help
Effecten van zoetwateraanvoer op het milieu van Schouwen - Duiveland [Boek]
Stuurgroep Zoetwatervoorziening Schouwen-Duiveland \ 1987
help
How an estuary changed into a freshwater lake : the water management of Lake Volkerak - Zoom : technical meeting 50, Roosendaal, The Netherlands, 4 June 1992 [Congresverslag]
Hooghart, J.C. \ Posthumus, C.W.S. \ 1992
During this meeting the results have been presented of an evaluation of the water management of Lake VolkerakZoom - a new freshwater system in the Delta. This publication contains tbe 10 papers presented at this meeting
help
Verzilting Rammegors stuit op verzet \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Urbanus, P. \ 2012
Een nieuw aan te leggen doorlaat moet het getijde terugbrengen in het Rammegors, een natuurgebied tussen Tholen en Sint-Philipsland. Achter een dijk kan dan nieuwe getijdennatuur ontstaan. Inwoners en landbouwers van Sint-Philipsland maken zich zorge ...
help
Hydro-ecological relations in the Delta Waters of the South - West Netherlands : technical meeting 46, Rotterdam, The Netherlands, 8 March 1989 [Congresverslag]
Hooghart, J.C. \ Posthumus, C.W.S. \ 1989
help
Ontwikkeling in de belasting en de waterkwaliteit van het Schelde - estuarium in de periode 1980 - 1991 [Boek]
Lefevre, F.O.B. \ [1994]
help
Keuze zout of zoet Grevelingenmeer [Boek]
Ton, H. \ Leentvaar, J. \ Oudelaar, H.G.J. \ Baerselman, F. \ Harreveld, J. \ Rijkswaterstaat \ 1982-1983
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.