Login

Hydrotheek

help
Potentie van ondergrondse waterberging voor (glas)tuinbouw in Zuid-Holland [Boek]
Doorn, A. van \ Zuurbier, K.G. \ Paalman, M.A.A. \ 2013
Voor de glastuinbouw is de beschikbaarheid van altijd voldoende kwalitatief goed zoet gietwater een vereiste. Een aanvullende mogelijkheid is om hemelwater in de ondergrond op te slaan, waarna het in perioden van watertekort weer (deels) kan worden t ...
help
Verzilting, klimaatverandering en de Kaderrichtlijn Water : casestudie het boezemstelsel van Schieland [Boek]
Veraart, J.A. \ Gerven, L.P.A. van \ 2012
Klimaatverandering, zeespiegelstijging, autonome verzilting en de toenemende watervraag maken de zoetwatervoorziening in Nederland in de toekomst complexer, ondanks dat er, onder normale omstandigheden, zoet water in overvloed is. De kans op extremer ...
help
MER beheer Haringvlietsluizen : over de grens van zout naar zoet - Water- en zoutbeweging [Boek]
Bol, R. \ Kraak, A. \ 1998
help
Invoering van de Kier (Haringvlietsluizen) uitgesteld \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Buul, P. van \ 2008
Vóór de uitvoering van het Deltaplan, vormde het Haringvliet een natuurlijke overgang tussen de zee en de grote rivieren, met getijdewerking en de overgang van zoet naar zout water. Door de afsluiting is een harde grens ontstaan tussen het zoete Hari ...
help
Technisch-juridische handreiking risicobeoordeling 'ondergrondse waterberging' [Boek]
Zuurbier, Koen \ Schans, Martin van der \ Paalman, Marcel \ Putter, Peter de \ Winkel, Tine te \ Velstra, Jouke \ Oude Essink, Gualbert \ 2015
Dit rapport geeft handvatten voor een beoordeling van de risico’s van het gebruik van systemen waarbij zoetwater (tijdelijk) in de bodem wordt geïnfiltreerd om dat later te gebruiken. Bestaande juridische kaders worden geschetst en er worden beslisbo ...
help
MER beheer Haringvlietsluizen : over de grens van zout naar zoet - De sluizen op een Kier [Boek]
Lovers, A. \ 1998
help
Kracht van de Delta : de agenda voor een deltaprogramma, de ambitie [Boek]
Zanting, H.A. van \ Essen, E. van \ 2006
De afsluiting en compartimentering van de zeearmen leiden tot grote problemen met de waterkwaliteit. Ook de ecologische kwaliteit van de Deltawateren is onvoldoende. De blauwalgenproblematiek in Volkerak-Zoommeer en het verdwijnen van platen en ondie ...
help
Potenties ondergrondse waterberging in het Westland : kansen voor gietwatervoorziening en beperken wateroverlast [Boek]
Schans, M.L. \ Paalman, M.A.A. \ Zuurbier, K. \ 2014
Het doel van dit project is het verkennen van de mogelijkheden in het Westland om het gebiedseigen zoete water zoals het hemelwater langer vast te houden en te beter te benutten door inzet van ondergrondse waterberging. Hiermee wordt beoogd: 1) Aanvu ...
help
MER beheer Haringvlietsluizen : over de grens van zout naar zoet - Landbouwwatervoorziening [Boek]
Arcadis Heidemij Advies \ 1998
Hydrologisch onderzoek Heidemij
help
Keuze zout of zoet Grevelingenmeer [Boek]
Ton, H. \ Leentvaar, J. \ Oudelaar, H.G.J. \ Baerselman, F. \ Harreveld, J. \ Rijkswaterstaat \ 1982-1983
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.