Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
GO-FRESH : valorisatie kansrijke oplossingen voor een robuuste zoetwatervoorziening [Boek]
Oude Essink, G. \ Baaren, E. van \ Pauw, P. \ Sanchez, M.F. \ Zuurbier, K. \ Zwolsman, G. \ Berg, G. van den \ Velstra, J. \ Oosterwijk, J. \ Tolk, L. \ Brouwer, W. \ Schoevers, M. \ Vleuten, J. van der \ Veraart, J. \ Vreke, J. \ Schipper, P. \ 2014
Een consortium onderzoekt in hoeverre lokale maatregelen de zoetwaterbeschikbaarheid voor de landbouw kunnen vergroten in gebieden die onafhankelijk zijn van het hoofdwatersysteem. Hierbij wordt de ondergrond gebruikt voor opslag van zoet water in pe ...
help
Verslag en resultaten van de brede discussie zoetwatersituatie voor de landbouw in de Delta : pilot Tholen en Sint Philipsland [Boek]
TNO Bouw en Ondergrond \ 2007
Het samenwerkingsverband van TNO, WL, RIKZ en DLG heeft in 2006 in opdracht van de Deltaraad (provincies Zeeland en Noord Brabant) een brede discussie op Tholen en St. Philipsland georganiseerd. Achtergrond: het op een kier zetten van de Haringvliets ...
help
Veldproef freshmaker Ovezande (Zeeland) [Poster]
Zuurbier, K. \ Stuyfzand, P. \ Kooiman, J.W. \ [2013]
In grote delen van de Zuidwestelijke Delta is in droge perioden sprake van een zoetwatertekort: onvoldoende zoetwater is voorhanden voor irrigatie en lagere gewasopbrengsten zijn het gevolg. Op onder andere Zuid-Beveland blijken zoete grondwaterlenze ...
help
Hotspot Zuidwestelijke Delta : midterm rapport [Boek]
Landsman, N.R. \ cop. 2012
Het doel van de KvK Midterm Assessment 2012 is om een tussenbalans van het programma op te maken door elkaar te informeren, inspireren en van elkaar te leren, en waar mogelijk bij te sturen. Hotspot Zuidwestelijke Delta beschrijft de stand van zaken ...
help
Brakwaterkaart van Zeeland [Boek]
Zeeland \ Zeeland \ 1996
help
Dynamiek terug in de Delta \ De levende natuur [Artikel]
Blauw, T.S. \ Haas, H.A. \ Adriaanse, L.A. \ 2004
Anno 2004, ruim 50 jaar na de watersnoodramp in 1953, zijn de schaduwkanten van de deltawerken in volle omgang onderkend. Door de provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland is een gezamenlijke visie ontwikkeld om de dynamiek in de Delta weer t ...
help
Zoetwatervoorziening deltalandbouw : eindrapport [Boek]
Berg, A.P. van den \ Goedhart, G.J. \ Kreeke, P.W. van de \ 2004
De vraag is hoe herstel van de estuariene dynamiek kan worden bewerkstelligd zonder dat dit ten koste gaat van een duurzame ontwikkeling van de landbouw in het zuidwestelijk deltagebied. Tevens is in deze studie aandacht voor een alternatief voor de ...
help
Technisch-juridische handreiking risicobeoordeling 'ondergrondse waterberging' [Boek]
Zuurbier, Koen \ Schans, Martin van der \ Paalman, Marcel \ Putter, Peter de \ Winkel, Tine te \ Velstra, Jouke \ Oude Essink, Gualbert \ 2015
Dit rapport geeft handvatten voor een beoordeling van de risico’s van het gebruik van systemen waarbij zoetwater (tijdelijk) in de bodem wordt geïnfiltreerd om dat later te gebruiken. Bestaande juridische kaders worden geschetst en er worden beslisbo ...
help
De waterbeheersing van St. Philipsland na de afsluiting van de zeearmen [Boek]
Frieling, G. \ Meegen, W.A. van \ 1971
help
Zoetwatervoorziening Reigersbergsepolder : een maatschappelijke kosten-baten analyse [Boek]
Rijkswaterstaat \ 2005
De maatschappelijke kosten-baten analyse is in opdracht van de Deltaraad en de STOWA opgesteld door Witteveen en Bos. In de MKBA is bekeken welke vorm van zoetwatervoorziening het meest aantrekkelijk is voor de Reigersbergsepolder indien het Volkerak ...
help
Kracht van de Delta : de agenda voor een deltaprogramma, de ambitie [Boek]
Zanting, H.A. van \ Essen, E. van \ 2006
De afsluiting en compartimentering van de zeearmen leiden tot grote problemen met de waterkwaliteit. Ook de ecologische kwaliteit van de Deltawateren is onvoldoende. De blauwalgenproblematiek in Volkerak-Zoommeer en het verdwijnen van platen en ondie ...
help
Kwelscherm voor kreekruggen op Walcheren [Studentenverslag]
Vermaas, J.C.J. \ 1987
help
Zoet water als ordenend principe \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Roelofsma, K.P. \ Poppel, H. \ Kaland, L.A. \ 2001
In het kader van het nieuwe provinciale waterhuishoudingsplan 2001-2006 voor Zeeland is een studie uitgevoerd naar mogelijke zoetwaterbronnen voor de landbouw. De belangrijkste opties die onderzocht zijn: berging (buffering) van het jaarlijkse neersl ...
help
Keuze zout of zoet Grevelingenmeer [Boek]
Ton, H. \ Leentvaar, J. \ Oudelaar, H.G.J. \ Baerselman, F. \ Harreveld, J. \ Rijkswaterstaat \ 1982-1983
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.