Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Een voorlopige analyse van makrofaunamonsters in de Hierdense Beek [Boek]
Higler, L.W.G. \ 1973
help
Faunistische gegevens van de Hierdense Beek 1907-1970 [Boek]
Higler, L.W.G. \ 1979
Hydrobiologisch onderzoek RIN
help
Een autoecologische studie betreffende enige limnophyten en helophyten uit het gebied van de grote rivieren [Boek]
Voo, E.E. van der \ Westhoff, V. \ [ca. 1948]
help
Het hydrobiologisch onderzoek van de rivier de Reest in 1966 [Boek]
Leentvaar, P. \ [ca. 1967]
Hydrobiologisch onderzoek RIVON
help
Ecologische inventarisatie van het IJsselmeer [Boek]
Dessel, B. van \ 1988
help
Ecological standards to be used for the assessment of hydro-environmental water quality \ Verhandlungen / Internationale Vereinigung fuer Theoretische und Angewandte Limnologie = Proceedings / International Association of Theoretical and Applied Limnology = Travaux / Association Internationale de Limnologie Theoretique et Appliquee [Artikel]
Leentvaar, P. \ 1988
help
De Roerstreek : een orienterend hydrobiologisch onderzoek naar de macrofauna in het Roerdal en omgeving, 11 juli tot 1 september 1978 [Boek]
Cuppen, H.P.J.J. \ 1979
Faunaonderzoek RIN
help
De ecologische consequenties van het al dan niet handhaven van een zoetwaterlozingspunt bij Nieuw-Statenzijl [Boek]
Rijksinstituut voor Natuurbeheer \ [1977]
Lozing van oppervlaktewater Oost-Groningen op het buitenwater; effecten op het aquatisch milieu
help
Biologische waardebepaling van binnenwateren in het noordelijke Deltagebied [Boek]
Schroevers, P.J. \ 1969
help
Te verwachten ecologische effecten van pekellozing in het Eems-Dollardgebied [Boek]
Dessel, B. van \ 1987
help
Tijdreeksen van gegevens over chemie en diatomeeen uit enige verzuurde vennen [Boek]
Dam, H. van \ Mertens, A. \ 1988
help
Strategisch en beleidsonderbouwend milieu- en natuuronderzoek in binnenwateren en estuaria \ Water en bodem in beeld : een visie op het milieu- en natuuronderzoek van water en bodem [Hoofdstuk uit boek]
Wolff, W.J. \ 1991
help
Algemene gegevens en chemische analyses betreffende het hydrobiologische onderzoek ten behoeve van het Kromme Rijn Project [Boek]
Bolier, G. \ Maes, B. \ Notenboom - Ram, E. \ 1970
Hydrobiologie RIN
help
Hydrobiologisch onderzoek in een aantal stilstaande wateren op de Veluwe : periode mei 1973 - mei 1975 [Studentenverslag]
Notenboom - Ram, E. \ 1976
Hydrologisch onderzoek RIN
help
Rapport betreffende de micro-organismen en micro-coenosen van Maria- en Helenapeel c.a. [Boek]
Schroevers, P.J. \ [ca. 1962]
help
Ecological characterization of surface waters in the province of Overijssel, The Netherlands [Proefschrift]
Verdonschot, P.F.M. \ 1990
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.