Login

Hydrotheek

help
Regenwaterlenzen [Brochure]
Bogaart, P. \ Louw, P. de \ 2012
Een groot deel van Nederland ligt onder de huidige zeespiegel. Dit lage land is sinds de laatste ijstijd gedurende het Holoceen regelmatig overstroomd door de zee waardoor zeewater in de onderliggende zandpakketten kon infiltreren. Sinds de aanleg va ...
help
Fresh and brackish ground-water under coastal areas and islands \ GeoJournal : an international journal of physical, biological, social, and economic geography and applications in environmental planning and ecology [Artikel]
Meinardi, C.R. \ 1983
help
Niet-stationaire stroming van zoet en zout grondwater met de elementenmethode \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Verruijt, A. \ Gan, J.B.S. \ 1983
help
De strijd tussen zoet en zout water \ Aarde en mens [Artikel]
Kooi, H. \ Vries, J.J. de \ Post, V. \ 1999
help
Analysis of the possible shapes of the fresh-/salt-water interface in a semi-confined aquifer with axial-symmetric boundary conditions \ Hydrogeology of salt water intrusion : a selection of SWIM papers [Hoofdstuk uit boek]
Dam, J.C. van \ 1991
help
Geoelectrical survey in the polder "Groot Mijdrecht" \ Hydrogeology of salt water intrusion : a selection of SWIM papers [Hoofdstuk uit boek]
Boekelman, R.H. \ 1991
help
Ion chromatography of fresh- and salt - water displacement : laboratory experiments and multicomponent transport modelling \ Journal of contaminant hydrology [Artikel]
Beekman, H.E. \ Appelo, C.A.J. \ 1991
help
De dichtheid van het grondwater in Noord-Holland benoorden het Noordzeekanaal [Boek]
Jansen, J.W. \ 1980
help
Ondergrondse wateropslag [Boek]
Hoogvliet, M. \ 2013
Bespreking van maatregelen die de buffercapaciteit van de ondergrond gebruiken om de zoetwaterbeschikbaarheid voor irrigatie van landbouwpercelen te vergroten. Samenvatting handelingsperspectief, Kennis voor Klimaat.
help
Ontwikkeling van een gemeenschappelijke effect module voor terrestrische natuur [Boek]
Ek, R. van \ Witte, J.P.M. \ Mol-Dijkstra, J.P. \ Vries, W. de \ Wamelink, G.W.W. \ Hunink, J. \ Linden, W. van der \ Bonten, L. \ Bartholomeus, R. \ Mulder, H.M. \ Fujita, Y. \ 2014
Voor het bepalen van de effecten van ingrepen in de waterhuishouding op de terrestrische natuur zijn op dit moment verschillende modellijnen operationeel. In het Deltaprogramma is op landelijke schaal vooral het ecohydrologische model DEMNAT gebruikt ...
help
Methode voor het selecteren van lokale zoetwateroplossingen en het afwegen van hun effecten effecten 'Fresh Water Options Optimizer' [Boek]
Hoogvliet, M. \ Stuyt, L. \ Bakel, J. van \ Velstra, J. \ Louw, P. de \ Massop, H. \ Tolk, L. \ Kempen, C. van \ Nikkels, M. \ [2014]
Binnen Kennis voor Klimaat worden kleinschalige oplossingen ontwikkeld om de zoetwatervoorziening te verbeteren. In deze studie zijn de mogelijkheden voor opschaling onderzocht. Het gaat om de oplossingen (1) drains2buffer (D2B), (2) regelbare en kli ...
help
Innovatieve putconcepten maken zoetwaterreservoir in verzilte ondergrond mogelijk \ H2O online [Artikel]
Zuurbier, K. \ Paalman, M. \ Linde, S. van der \ Gelder, D. de \ Meeuwse, P. \ 2015
Ondergrondse berging van tijdelijke zoetwateroverschotten voor terugwinning in perioden van vraag (OWB) biedt een oplossing voor huidige en toekomstige watertekorten. Recent zijn innovatieve putconcepten ontwikkeld en gevalideerd om OWB ook op kleine ...
help
Geen vernatting door verzoeting \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Olsthoorn, T.N. \ 1999
help
Simuleren van 3D dichtheidsafhankelijke grondwaterstroming : MOCDENS3D \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Oude Essink, G.H.P. \ 1998
help
De ontwikkeling van het brak-zout grondwatersysteem in West-Utrecht \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Griffioen, M. \ Boekelman, R.H. \ Lubbers, P.J. \ 1998
help
Een kantelende brakke zone \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Bakker, M. \ Plug, W.J. \ Oude Essink, G. \ 2002
Op SWIM17, in Delft mei 2002, ontstond een discussie over een hypothetisch geval van stroming van zoet, brak en zout water in een verticale doorsnee. Om te bepalen hoe de brakke zone vervormt tijdens kantelende beweging, worden de resultaten van drie ...
help
Het oplossen van regionale zoet/zout problemen met een gewoon grondwatermodel \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Maas, C. \ Emke, M.J. \ 1989
help
De Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water : beleid en mogelijkheden voor het implementeren van ‘bovenwettelijke maatregelen’ voor de agrarische sector ter bescherming van grond- en oppervlaktewater tegen eutrofiëring [Studentenverslag]
Damen, S. \ 2013
In dit onderzoek is gekeken naar de moge lijkheden om alsnog de waterkwaliteits- doelen mogelijk te maken. Hiertoe is een drietrapsanalyse uitgevoerd. In de maatregelenanalyse is onderzocht wanneer maatrege len onder de Nitraatrichtlijn of onder de K ...
help
Dichtheidsberekeningen met een standaard grondwatermodel \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Olsthoorn, T.N. \ 1996
help
Jouke Velstra: "Wetenschap waarmee je iets kunt" \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Pekelder, W. \ 2014
Jouke Velstra is als geohydroloog werkzaam bij Acacia Water in Gouda. Tevens is hij projectleider in het consortium Spaarwater, dat met een plan voor ondergrondse zoetwateropslag werd genomineerd voor de Waterinnovatieprijs 2013 in de categorie Voldo ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.