Login

Hydrotheek

help
Vliegvissen: terug naar de basis van het vissen : sportvissen in Nederland \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Vos, E. de \ 2010
3 procent van de sportvissers in Nederland is vliegvisser. Dat maakt deze categorie de kleinste binnen de sportvisserij. Toch gooien hier jaarlijks bijna 50.000 vliegvissers, waaronder veel vrouwen, hun lijn uit in binnen- of buitenlandse wateren. Vl ...
help
The Dutch pool and orifice fishway \ Aquatic habitats: analysis & restoration : fifth international symposium on ecohydraulics, September 12-17, 2004, Madrid, Spain [Hoofdstuk uit boek]
Boiten, W. \ 2004
One of the most popular fishway types in the Netherlands is the Dutch pool and orifice fishway at first designed by Wim de Wit. The fisway is mainly intented for fresh water fish with a burst velocity and migrating in minor rivers and streams
help
Vissen en geluidsoverlast : effect van geluidsbelasting onder water op zoetwatervissen [Boek]
Opzeeland, I. van \ 2007
De menselijke activiteit op en rond de oppervlaktewateren van Nederland neemt sterk toe. Als gevolg hiervan is er zeer waarschijnlijk sprake van een drastische toename van de geluidsbelasting onder water. Tweederde van alle zoetwatervissoorten behoor ...
help
Visstandbeheer: samen werken aan een betere visstand : hoofdstuk 1 \ Basisboek visstandbeheer [Hoofdstuk uit boek]
Zoetemeyer, B. \ Lucas, B. \ 2007
Visstandbeheer is een belangrijk aspect van het moderne waterbeheer. Vissen zijn nu eenmaal een onlosmakelijk onderdeel van de leefgemeenschap in het water. Goed water is dan ook goed viswater. De 'partners in het visstandbeheer' zijn daarom alle par ...
help
Zoetwaterkabeljauw in Nederland : ondergang en opkomst van de kwabaal \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Bosveld, J. \ 2015
Een van de meest bijzondere zoetwatervissen is ongetwijfeld de kwabaal. Deze kabeljauwachtige leeft een verborgen bestaan en is vooral in de winter actief. Vast staat dat de kwabaal bijna uit ons water was verdwenen, maar dat er recentelijk sprake is ...
help
Gegevens over de verspreiding van zoetwatervissen in Nederland en aangrenzend gebied - Deel 2 [Boek]
Laar, V. van \ Deventer, W. van \ Hemmelder, R.N. \ 1995
Gegevens over de verspreiding van zoetwatervissen in Nederland en aangrenzend gebied.
help
Karpersterfte is wijd verbreid : vissterfteonderzoek \ OVB-Bericht : voorlichtingsblad van de Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij [Artikel]
Lucas, B. \ 2005
Een goede en gezonde karperstand op een viswater is de trots van veel hengelsportverenigingen. Helaas moeten we vaststellen dat er de laatste jaren op nogal wat plaatsen in het land karpersterfte optreedt. Een enquête van de OVB onder visstandbeheerd ...
help
Herkenning zoetwatervissen [Boek]
Spikmans, F. \ Kranenbarg, J. \ Creemers, R. \ 2006
Inhoud: * uitgebreide, duidelijk geïllustreerde en op veldkenmerken afgestemde determinatietabellen; * overzichten van de Nederlandse soorten; * algemene hoofdstukken over de ecologie en biologie van de soortgroepen; * soortbesprekingen met habituste ...
help
Indeling van de vissoorten van de Nederlandse binnenwateren in ecologische gilden en in de hoofdgroepen [Boek]
Emmerik, W.A.M. van \ 2003
In het voorliggende rapport wordt ecologische informatie gegeven van de meer dan 100 vissoorten van de Nederlandse binnenwateren. Onder binnenwateren wordt hier verstaan: de zoete, brakke en zoute wateren achter de Nederlandse kustlijn. Zowel de inhe ...
help
Zwartbekgrondel verdringt de inheemse riviergrondel \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Bruijn, Q. de \ 2011
In Nederland neemt het aantal zwartbekgrondels in hoog tempo toe. In steeds meer Nederlandse wateren wordt deze exoot waargenomen. Quincy de Bruijn onderzocht de invloed van deze vis op de locale visstand in zowel kleinere beeksystemen als in stilsta ...
help
Karpergeschiedenis in Europa : onderzoek en beheer \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Langridge, J. \ 2010
De karper is een van de meest besproken zoetwatervissen. Sportvissers aanbidden deze vis, terwijl sommige waterbeheerders de karper liever zien gaan dan komen. Over hoe en wanneer de karper in West-Europa terecht is gekomen, bestaat veel onduidelijkh ...
help
Nieuwe namenlijst Nederlandse vissoorten : werkdocument [Boek]
Spikmans, F. \ Veenvliet, P. \ Kranenbarg, J. \ 2008
Naar aanleiding van het verschijnen van het nieuwe handboek van Europese zoetwatervissen (Kottelat & Freyhof, 2007) bleek het nodig de gehanteerde Nederlandse en wetenschappelijke namen van een aantal vissoorten te herzien. In onderstaande tabel word ...
help
Jaarrapportage Passieve Vismonitoring Zoete Rijkswateren: fuik- en zalmsteekregistraties in 2006 [Boek]
Wiegerinck, J.A.M. \ Boois, I.J. de \ Keeken, O.A. van \ Westering, H.J. \ 2007
Voor de passieve monitoring van de visstand op zoet rijkswateren wordt in de periode mei tot en met oktober een vangstregistratie bijgehouden op 29 locaties van de commerciële fuikenvisserij op paling door beroepsvissers. Deze monitoring wordt vanaf ...
help
Bureau Visadvies zet OVB onderzoek slagvaardig voort \ OVB-Bericht : voorlichtingsblad van de Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij [Artikel]
2005
Het specialistisch visonderzoek in opdracht van derden, dat OV verrichtte, past niet in de nieuw opgerichte Vereniging Sportvisserij Nederland. Daarom heeft deze tak zich afgesplitst in een zelfstandige BV. Interview met de twee directeuren: Jan Kemp ...
help
Met hetzelfde geld meer doen : vismigratie \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Moerman, A. \ 2008
Sinds 1996 is het staand beleid om per 2010 in de hele Benelux een vrije vismigratie mogelijk te maken. Er is nog volop werk te doen. De kaart van Nederland kleurt rood vanwege maar liefst 15.000 belangrijkste knelpunt /stipjes die het vissen onmogel ...
help
Kennisdocumenten: fundament voor beheer en visserij \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]Pdf’s van de kennisdocumenten vissoorten
Emmerik, W. van \ 2007
Voor een ieder die zich professioneel met visstandbeheer en visserij bezighoudt is het van belang om kennis te hebben van de ecologie van vissoorten. Sportvisserij Nederland ontwikkelt kennisdocumenten voor vissen waarin alle beschikbare (auto)ecolog ...
help
Sportvisserij Nederland: vissoorten [Website]
[2007]
De ecologie van de Nederlandse zoetwatervissen houdt zich bezig met de relatie tussen de vis en zijn levende omgeving en zijn niet-levende omgeving. Voor de herkenning van een soort kan meestal worden volstaan met een bestudering van het uiterlijk. O ...
help
Onderzoek naar genotoxische effecten in de Amerikaanse hondsvis (Umbra pygmaea) na langdurige blootstelling aan Rijnwater zoals beoordeeld door het gebruik van de in vivo SCE en Comet assays [Boek]
Penders, E.J.M. \ 2011
In vitro mutageniteitstudies (Ames test) via de vereniging van Rivierwaterbedrijven (RIWA) hebben aangetoond dat de genotoxiciteit van de Rijn in de periode 1981 tot 2001 geleidelijk is gedaald. In het in vivo onderzoek naar genotoxiciteit in 2005 we ...
help
Het waarnemen van zoetwatervissen [Boek]
Spikmans, F. \ Jong, T. de \ Eekelen, R. van \ 2006
Er zijn verschillende methoden om dieren te zoeken en om terreinen en wateren te bemonsteren. Dit waarnemingsdeel geeft o.a. informatie over: * het vergroten van de kansen op waarneming; * de verschillende werkmethoden in het veld (inventarisatie of ...
help
Habitat- en systeemgeschiktheid van beeksystemen voor beekvissen [Boek]
Verdonschot, R.C.M. \ Verdonschot, P.F.M. \ 2012
In het kader van Natura 2000 zijn voor beekdalen instandhoudingsdoelen geformuleerd voor verschillende beekvissen zoals kleine en grote modderkruiper, rivierdonderpad, rivierprik en bittervoorn. De Rode Lijst bevat eveneens veel beekvissen, waaronder ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.