Login

Hydrotheek

help
Zout grondwater in de Nederlandse kustprovincies \ Gea : driemaandelijks tijdschrift van de Stichting Geologische Aktiviteiten voor Belangstellenden in de Geologie en Mineralogie [Artikel]
Post, V.E.A. \ 2005
Op dit moment is er volle aandacht voor zout grondwater tegen de achtergrond van de voorspelde klimaatsverandering. Een stijging van de zeespiegel zal zorgen voor een toename van de zoute kwel in de lage polders. Daarbij spitst de discussie zich toe ...
help
Waterquality criteria for agricultural water use [Boek]
Rijtema, P.E. \ 1975
Since this document is concerned with waterquality criteria for agricultural purposes the crop is perhaps the most important factor to be considered. The evaluation of a water must be based on the tolerance of a specific crop or crops in relation to ...
help
Verzilting: wat zijn de effecten en de mogelijke oplossingen \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2006
Recentelijk is in het kader van het BSIK programma Leven met Water het project "Leven met Zout Water" van start gegaan. Het project moet een antwoord geven op de vraag hoe we de komende decennia om moeten gaan met verzilting van grond- en oppervlakte ...
help
Exploitation, restoration and management \ Seawater intrusion in coastal aquifers : concepts, methods and practices [Hoofdstuk uit boek]
Dam, J.C. van \ 1999
help
Inschatting extra economische landbouwschade bij overstroming van zout in plaats van zoet \ Standaardmethode schade aan LNC-waarden als gevolg van overstromingen : methode voor het bepalen van de gevolgen van overstromingen voor de aspecten opgaande begroeiing, vegetatie, aquatische ecosystemen en historische bouwkunde [Hoofdstuk uit boek]
Wösten, J.H.M. \ 2003
help
Bijeenkomst 19e salt water intrusion meeting : 25-29 September 2006, Cagliari \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Bakker, M. \ Olsthoorn, T.N. \ 2006
Het managen en modelleren van aquifers waarin zowel zoet als zout water zit (en dus ook brak water) blijft een lastig probleem. Elke twee jaar komen wetenschappers bij elkaar om ervaringen uit te wisselen. In september 2006 was dat de 19de SWIM (salt ...
help
Fresh and brackish ground-water under coastal areas and islands \ GeoJournal : an international journal of physical, biological, social, and economic geography and applications in environmental planning and ecology [Artikel]
Meinardi, C.R. \ 1983
help
Nogmaals: niet stationaire stroming van zoet en zout grondwater met de elementenmethode \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Leenen, J.D. \ Verruijt, A. \ 1984
Een reactie op het artikel van A. Verruijt en J.B.S. Gan, verschenen in H2O 16(1983)24
help
Niet-stationaire stroming van zoet en zout grondwater met de elementenmethode \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Verruijt, A. \ Gan, J.B.S. \ 1983
help
Performance relations in Capacitive Deionization systems [Proefschrift]
Limpt, B. van \ 2010
help
Vegetatiekundige laat erfenis na op kwelders [in memoriam] \ Bionieuws : nieuwsmedium voor biowetenschappen & -technologie [Artikel]
Huiskens, A. \ Nienhuis, P. \ 2014
Op 16 maart 2014 overleed Wim Beeftink. Een vooraanstaand vegetatiekundige, die van meet af aan betrokken was bij onderzoek aan zoute vegetatie. Na de watersnood werd de afdeling Deltaonderzoek aan het Hydrobiologisch Instituut toegevoegd. Het hield ...
help
Publiek-private samenwerking : 'we moeten leren leven met zout' \ Kennis online : Wageningen UR-onderzoek voor LNV [Artikel]
Bosch, R. van den \ 2012
In Leven met Zout werken Wageningse onderzoekers samen met andere onderzoeksinstellingen en het bedrijfsleven aan een kosteneffectieve mix van waterbeheer, watertechnologie en agrotechnologie, om delta’s overal ter wereld leefbaar te houden ondanks s ...
help
Een directe berekening van de stroming van zoet en zout grondwater nabij een discontinuiteit in doorlatendheid door middel van gespiegelde rotatie [Boek]
Peters, J.H.J.H. \ 1982
help
Invloed van de zoutconcentratie van het bodemwater op de produktie van drie lelie cultivars [Boek]
Ploegman, C. \ Boontjes, J. \ 1981
Door de sterke wisselingen van het zoutgehalte in het door de rivieren aangevoerde oppervlaktewater en bovendien door de plaatselijk aanwezige kwel langs de kuststrook, de gasbronnen met brak water, de industrie- en huishoudelijke lozingen is kwalita ...
help
Getijherstel in het Rammegors : een quick-scan van de effecten van een tijdelijke zoutwaterinstroom op een zoetwater natuurgebied [Boek]
Elschot, Kelly \ Tangelder, Marijn \ IJzerloo, Lennart van \ Wal, Jan Tjalling van der \ Ysebaert, Tom \ 2016
Als onderdeel van het herstel van slikken en schorren in de Oosterschelde heeft Rijkswaterstaat het Rammegors (nabij Sint Philipsland) weer in verbinding gebracht met de Oosterschelde. De doorlaat is eind 2014 geopend, maar door onvoorziene technisch ...
help
Salt marshes in the water Framework Directive : development of potential reference conditions and of potential good ecological statues [Boek]
2005
The Water Framework Directive requires the description of reference conditions and good ecological statuses of several ecological parameters and multimetrics for assessment. One of these parameters is 'salt marshes'. Due to many changes (embankments ...
help
De strijd tussen zoet en zout water \ Aarde en mens [Artikel]
Kooi, H. \ Vries, J.J. de \ Post, V. \ 1999
help
Hatsi-kD : de getijdebeweging van estuaria (3) \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Savenije, H.H.G. \ 2001
help
Impact of sea level rise in the Netherlands \ Seawater intrusion in coastal aquifers : concepts, methods and practices [Hoofdstuk uit boek]
Oude Essink, G.H.P. \ 1999
help
Bepaling van zoute kwel uit diepte en vorm van het zoutwaterfront [Boek]
Ernst, L.F. \ 1957
Nota opgesteld ten behoeve van de Werkgroep Deltagebied.
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.