Login

Hydrotheek

help
Bronnen en bronmilieus : een onderzoek naar abiotische factoren van bronnen en bronmilieus in Zuid-Limburg [Studentenverslag]
Eijsten, P. \ Hendriks, R. \ 1985
help
Bronnen in Zuid-Limburg \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Hendrix, W.P.A.M. \ 1990
help
Verslag van een onderzoek naar de afvoer in droogdalen in Mergelland, Zuid - Limburg [Studentenverslag]
Leeuwen, H.M. van \ 1975
help
The origin of groundwater in carboniferous and devonian aquifers at Maastricht \ Geologie en mijnbouw : orgaan voor officieele mededelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en Kolonien [Artikel]
Glasbergen, P. \ 1985
help
Erosie en wateroverlast in Zuid-Limburg \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Schouten, C.J. \ Rang, M.C. \ Huigen, P.M.J. \ 1985
help
Modelonderzoek debietmeetinrichting Gulpen [Boek]
Landbouwhogeschool Wageningen \ 1982
In 1981 werd overgegaan tot het maken van een meetinrichting ten behoeve van afvoermetingen van het stroomgebied bij Gulpen. Het betrof hier het geschikt maken van een bestaande meetinrichting in de Gulp te Gulpen voor voldoende nauwkeurige afvoermet ...
help
Controlling peak flows in the Geleenbeek \ Informatics in operational watermanagement : control, operation and maintenance : [fourth national ICID-waterday proceedings, March 19th, 1998] [Hoofdstuk uit boek]
Veen, R. van \ 1998
help
Ur ernstig verontreinigd, IAZI van DSM onterecht beschuldigd \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
1993
help
De omvang en gevolgen van erosie en wateroverlast in Zuid Limburg [Boek]
Schouten, C.J. \ Rang, M.C. \ Huigen, P.M.J. \ [1985]
help
Provincie Limburg : aanvullend orienterend onderzoek waterbodems Zuid - Limburg [Boek]
Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij \ 1992
Onderzoek waterbodem Heidemij
help
Rivierprikken in de Kendel \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Kranenburg, J. \ Spikmans, F. \ Thissen, J.B.M. \ Bruin, A. de \ Herder, J.E. \ 2012
Vanuit de kustwateren van de Noordzee trekken honderdduizenden Rivierprikken (Lampetra fluviatillis) de Nederlandse Rivieren op. De meeste trekken door naar Duitsland via de Rijn en de Eems, of naar België via de Schelde. De optrekkers van de Maas ga ...
help
Ontwikkelingen in de visfauna van de Geleenbeek gedurende de periode 1900-2007. Dl. 5. Een gestaag herstel naar een nieuwe vislevensgemeenschap \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Gubbels, R.E.M.B. \ 2013
Rond 1900 kwamen 29 soorten vissen in de Geleenbeek voor. In de eerste helft van de 20e eeuw daalde het aantal soorten dramatisch totdat in 1970 alleen de Driedoornige stekelbaars was overgebleven. In 2012 werden echter weer 20 vissoorten aangetroffe ...
help
Hydrogeologisch onderzoek stroomgebied van de Gulp (Z.-Limburg) : voorbereidingsrapport [Studentenverslag]
Lanen, H. van \ 1974
help
Bronnen van inspiratie : verkennende analyse van vijf jaar bronnenonderzoek in Zuid-Limburg [Boek]
Boonstra, H. \ Dam, H. van \ Bijkerk, R. \ Wanink, J.H. \ 2015
Bronnen zijn plaatsen waar grondwater op natuurlijke wijze uit de bodem treedt. Ze komen voor langs hellingen van reliëfrijke landschappen met ondoorlatende bodemlagen in de ondergrond. Bronnen vormen bijzondere milieus met een zeer gelijkmatige toes ...
help
Modelonderzoek meetpunt Slenaken : "Flat - 5 triangular profile weir" [Boek]
Bennink, J. \ Pitlo, R.H. \ 1977
In de buurt van de Belgische grens werd in de Gulp te Slenaken (Zd. Limburg) door Rijkswaterstaat een meetstuw gebouwd van het type "Flat-V triangular profile weir". Een schaalmodel van de meetstuw is in Wageningen geijkt. De afvoergegevens zullen oo ...
help
De veenmossen van de Brunssummerheide \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Op den Kamp, O.P.J.H. \ 2009
In de Brunssummerheide zijn op een aantal locaties vegetaties te vinden die een hoogveenkarakter hebben. Dit is te danken aan het opborrelen van voedselarm grondwater in combinatie met het vallen van regenwater (Van Dijk et al., 2009). Daarnaast groe ...
help
Regionale samenwerking Parkstad Limburg \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Janssen, M. \ Weijers, R. \ Arntz, M. \ Esch, K.J. van \ 2012
Het bestuurlijk overleg Parkstad Limburg heeft tot twee bestuursopdrachten geleid. De eerste opdracht is bedoeld om meer inzicht in het rioolbeheer te krijgen, terwijl de tweede bedoeld is om meer inzicht te verkrijgen in de bekostiging van de waterz ...
help
Grondwaterschommelingen in Zuid-Limburg \ Water : veertiendaagsch tijdschrift voor drinkwatervoorziening : tevens orgaan van de Vereeniging voor Waterleidingsbelangen in Nederland [Artikel]
Jongmans, W.J. \ Rummelen, F.H. van \ 1935
Aanleiding tot dit onderzoek is de veronderstelling dat de mijnbouw verantwoordelijk zou zijn voor bepaalde grondwaterstromingen. De auteurs geven een toelichting op de aard van grondwaterbewegingen.
help
Zuid-Limburgs oppervlaktewater bevat verrassend veel medicijnen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hofman, J. \ Tolkamp, H. \ Laak, T. ter \ Huiting, H. \ Hofman-Caris, R. \ Diepenbeek, P. van \ 2013
Hoe ernstig is het met de geneesmiddelen in het oppervlaktewater? En wat kunnen we doen om ze terug te dringen? Om deze vragen ging het tijdens twee onderzoeken die zijn uitgevoerd door KWR Watercycle Research Institute met ondersteuning van STOWA. B ...
help
Ontwikkelingen in de visfauna van de Geleenbeek gedurende de periode 1900-2007. 1. Karakteristiek van de huidige Geleenbeek en de manier waarop de historische visfauna is gereconstrueerd \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Gubbels, R.E.M.B. \ 2011
Waarschijnlijk is er in Nederland geen tweede beeksysteem te vinden dat in ruim honderd jaar tijd aan zoveel antropogene invloeden onderhevig is geweest als het Geleenbeeksysteem. Dat deze invloeden een enorme weerslag hebben gehad op de visfauna mag ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.