Login

Hydrotheek

help
Monitoring overlevingsplan bos en natuur : eindrapport fase 2: Lemselermaten, Stroothuizen, Punthuizen, Middelduinen, Kil en Reggers-Sandervlak [Boek]
Haan, M.W.A. de \ Jansen, A.J.M. \ Molenaar, W.J. \ 1997
Onderzoek in het kader van OBN
help
Rapport inzake een geo-hydrologisch onderzoek van terreinen der N.V. Maatschappij tot Exploitatie van onroerende Goederen "Voorne's Duin" [Boek]
Rijksbureau voor Drinkwatervoorziening \ 1934
help
Waterschap Goeree-Overflakkee staat midden in de samenleving \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Lucassen, W. \ Leenaars-de Groot, N. \ 1999
help
Nota inzake de verlaging van de grondwaterstand op een tweetal tuinbouwbedrijven in de gemeente Oostvoorne [Boek]
1958
help
Gemiddelde stijghoogten van het grondwater en een berekening van de kwel en het zoutbezwaar in de polder "De Oude Korendijk" [Boek]
Wit, K.E. \ 1963
Kwelberekeningen Hoeksche Waard
help
Watersysteemrapportage 2010 [Boek]
[2010]
Uit deze watersysteemrapportage blijkt dat binnen het beheersgebied 88% van de peilgebieden geen wateropgave heeft voor het huidige klimaat. Voor de peilgebieden waar wel een wateropgave ligt geldt dat van ongeveer een kwart nog niet berekend is hoe ...
help
Nota inzake de resultaten van eerder uitgevoerd geo-elektrisch onderzoek en de ter beschikking staande geo-hydrologische gegevens in het gebied Oost-IJsselmonde [Boek]
Csonka, J. \ 1965
help
De Invloed van een tijdelijke bronbemaling op het diepe grondwater in de omgeving van Pernis en Schiedam [Boek]
Stol, P.T. \ 1968
Tussen de jaren 1962 en 1966 vond de bouw plaats van de Benelux-tunnel onder de Maas bij Pemis en van een dok voor de scheepswerf Wilton-Feyenoord te Schiedam. Deze werken hadden tot konsekwentie dat de waterstand ter plaatse tijdelijk in belangrijke ...
help
Een veilige en aantrekkelijke delta : deelprogramma Rijnmond-Drechtsteden, Deltaprogramma 2012 \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Vos, R. \ Meijers, E. \ Nillesen, A.L. \ Vellinga, P. \ 2012
De regio Rijnmond-Drechtsteden dankt zijn ontwikkeling aan de ligging in de delta. Het laaggelegen gebied ligt in het overgangsgebied van de grote rivieren naar zee. Er wonen ongeveer 1,5 miljoen mensen (van wie 60.000 in buitendijks gebied). De have ...
help
Options for improving the water quality of the polder Cromstrijen and the impact on ecosystem services [Studentenverslag]
Gommans, J.W.M. \ 2011
In the present research two different analyses have been preformed: water quality analysis and function analysis. The water quality analysis was performed by constructing phosphorus budgets that have been calculated through a mass balance approach. T ...
help
KRW casestudie Stadspolders [Boek]
Balla, A. \ Witjes, T.G.J. \ 2014
Een water- en stoffenbalans is opgesteld voor het gebied van Stadspolders (van Dordrecht). Hieruit blijkt dat inlaatwater (via de stuwen) het meest bijdragen aan de aanvoer van water en tegelijkertijd hiermee ook de grootste bron vormen voor de nutri ...
help
Kustversterking Voorne : samen anticiperen op onzekerheden \ Toets : vakblad over effectrapportage [Artikel]
Bel, D. \ Kool, H. \ Vertegaal, K. \ 2007
De kust van Voorne is één van de zwakste schakels in de Nederlandse kust. Het Voornes Duin, maar ook het water uit de kust, de Voordelta, is een belangrijk natuurgebied en strikt beschermd. Sinds het afsluiten van het Brielse Gat en het Haringvliet i ...
help
Rijke natuur in Klimaatbuffer IJsselmonde \ Nature Today [Artikel]
Godijn, N. \ Dort, I. van \ 2013
ARK Natuurontwikkeling werkt in Barendrecht en Albrandswaard aan de ontwikkeling van Klimaatbuffer IJsselmonde. Langs het riviertje de Koedood ligt nu een begraasd natuurgebied en de Zuidpolder is aangepast voor een flexibel waterpeil. Vrijwilliger N ...
help
Advies oeververdedigingen Beninger Slikken [Boek]
Visser, C.A \ Adriaanse, L.A. \ Lindenberg, P.F. \ 1984
De Beninger Slikken vormen een belangrijk natuurgebied in het Haringvliet. In 1985 zal de eroderende oever van dit gebied van een verdediging worden voorzien. De hoofdafdeling Milieu en Inrichting van de Deltadienst is als adviseur betrokken bij de v ...
help
Een nieuw putschakelschema voor de grondwaterwinning van Baanhoek \ H2O online [Artikel]
Leunk, I. \ Lafort, R. \ Raat, K. \ 2013
De waterwinvelden Baanhoek bij Dordrecht hebben last van putverstoppingen. Door deeltjestellingen werden het gewenste pompdebiet en de optimale bedrijfs- en rusttijden van de pompputten bepaald. Hiermee werd een nieuw, eenvoudig en flexibel schakelsc ...
help
Stijghoogtemetingen van het diepe grondwater in de polder "De Oude Korendijk" (Hoeksewaard) [Boek]
Wit, K.E. \ 1962
Grondwaterpeil in de Hoekse Waard
help
De hydrologische bodemconstanten in de polder "De Oude Korendijk" berekend uit pompproeven en laboratoriummetingen in ongeroerde monsters [Boek]
Wit, K.E. \ 1963
Agrohydrologische kenmerken van een polder in de Hoeksche Waard
help
Berenplaat Nieuwe Stijl [thema Berenplaat] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Oostdam, P. \ Verdel, J.D. \ Mulbregt, P. van \ Bonnet, I. \ 2006
De grootste drinkwaterzuivering van de Benelux heeft geïnvesteerd in leveringszekerheid. De redundantie is N-2, de productie is verdeeld over twee onafhankelijke zuiveringsstraten en de procesautomatisering is dusdanig dat de risico's op bedrijfsuitv ...
help
Timmerman slaat sluis kapot : schatten van de schappen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Ayar, B. \ 2006
Hoe Rochus Meeuwiszoon het Nieuwlandse sluisje kapot sloeg in 1572, is nog altijd te zien in één van de glas-in-loodramen van de Sint Catharijnekerk van Brielle
help
Zeewaartse bescherming voor zwakke schakel bij Voorne \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Bel, D.J.F. \ Kool, H. \ Vertegaal, C.T.M. \ 2008
Hoe versterk je een zeewering in een waardevol natuurgebied dat morfologisch sterk verandert? Met deze vraag kreeg Waterschap Hollandse Delta te maken bij de kust van Voorne, ter hoogte van Rockanje). In 2007 werd het versterkingsplan met milieueffec ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.