Login

Hydrotheek

help
Inventarisatie aanwezige gegevens dijkonderzoek Zeeland en Zuid-Holland [Boek]
Jong, A. de \ 1980
Overzicht van diverse onderzoeken in Zuidwest Nederland
help
Veilig, veerkrachtig en vitaal : deelprogramma zuidwestelijke delta, Deltaprogramma 2012 \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Schrijnen, J. \ Jong, L. de \ Heip, C. \ Overloop, P.J. van \ 2012
Het deelprogramma Zuidwestelijke Delta heeft betrekking op de provincies Zeeland, het westelijke deel van Noord-Brabant en het zuidelijke deel van Zuid-Holland. Binnen het Deltaprogramma neemt dit deelprogramma historisch gezien een prominente rol in ...
help
How the Dutch plan to stay dry over the next century \ Proceedings of the Institution of Civil Engineers. Civil engineering [Artikel]
Stive, M.J.F. \ Fresco, L.O. \ Kabat, P. \ Parmet, B.W.A.H. \ Veerman, C.P. \ 2011
Over two-thirds of the Netherlands’ economy and half its population is below sea level. The Dutch government recently set out far-reaching recommendations on how to keep the country flood-proof over the next century given the likelihood of rising sea ...
help
Seepage flow analyses of a small polder in the South-western part of the Netherlands [Boek]
Ridder, N.A. de \ Wit, K.E. \ 1967
help
Watervogels in de zoute delta 2001/2002 \ Watervogels in de zoute delta ... [Artikel]
2003
help
The hydrological properties of Deltaic sediments [Boek]
Ridder, N.A. de \ 1961
This paper deals with the hydrological properties of deltaic sediments. A detailed study was made of the geological history of part of the delta plain of the Rhine and Meuse. Such hydrological properties as thickness of aquifers and semi-permeable la ...
help
Stoeien met het nieuwe beeld van de provincie \ Provinciale Zeeuwse Courant [Artikel]
Antonisse, R. \ 2009
Prijsvraag voor Delta Water Award levert zes nominaties op. Vernieuwende ideeën voor de toekomstige inrichting van de zuidwestelijke delta. Die gaan over het inzetten van getij en water voor nieuwe natuur, energiewinning, recreatie
help
Natuur en cultuur : modernisering van hulpverlening na catastrofale overstromingen in de Nederlandse Delta, 1740-1861 \ Tijdschrift voor waterstaatsgeschiedenis / [uitg. van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis] [Artikel]
Bosch, T. \ 2012
In vrijwel alle doemscenario's voor toekomstige klimaatverandering speelt de angst voor veranderend gedrag van water een hoofdrol. Deskundigen vrezen dat de opwarming van de aarde leidt tot een toename van neerslaghoeveelheden, het afsmelten van de i ...
help
Mariene en estuariene vlokreeftjes van zachte bodems in het Deltagebied (crustacea: gammaridea) \ Nederlandse faunistische mededelingen / Nationaal Natuurhistorisch Museum [Artikel]
Faasse, M.A. \ Stikvoort, E.C. \ 2002
Presentatie van waarnemingen van vlokreeftjes over de jaren 1990-2000, uit het gebied van het Grevelingenmeer, het Veerse Meer, de Oosterschelde, de Westerschelde en de kust van de Voordelta
help
Bepaling van zoute kwel uit diepte en vorm van het zoutwaterfront [Boek]
Ernst, L.F. \ 1957
Nota opgesteld ten behoeve van de Werkgroep Deltagebied.
help
Het afvoeronderzoek in het Deltagebied [Boek]
Stol, P.T. \ 1964
In het kader van de werkzaamheden die door het ICW in het Deltagebied worden uitgevoerd, wordt een onderzoek ingesteld naar de frequenties van afgevoerde hoeveelheden water in oen aantal bemalingsgebioden. In deze Nota zal een overzicht worden gegeve ...
help
Demografische processen in successionele vegetaties van een voormalig getijdegebied in ZW-Nederland [Studentenverslag]
Reest, P. van der \ 1987
help
Achilleshiel of juist ongekende mogelijkheid? : deelprogramma zoetwater, Deltaprogramma 2012 \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bosch, A. van den \ Kielen, N. \ Beek, E. van \ Giesen, N. van de \ 2012
Het deelprogramma Zoetwater is één van de drie deelprogramma's dat op nationaal niveau speelt en met name invloed heeft op / beïnvloed wordt door de deelprogramma's Zuidwestelijke Delta, Rijnmond - Drechtsteden, IJsselmeer en Rivieren. Deze interacti ...
help
Hollandse Delta : Waterschap van contrasten \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Jochemsen, M. \ 2008
Twee contrasten beheersen het gebied van het waterschap Hollandse Delta: zoet-zout en stad-land. Veiligheid en waterkwaliteit vragen voortdurend om aandacht. Het intensief gebruikte gebied heeft één grote gemene deler: ruimte is schaars, dus duur. Di ...
help
Kwelders en schorren in de Kaderrichtlijn Water; ontwikkeling van potentiële referenties en van potentiële goede ecologische toestanden [Boek]
Dijkema, K.S. \ Jong, D.J. de \ Vreeken-Buijs, M.J. \ Duin, W.E. van \ 2005
Ten behoeve van maatlatontwikkeling worden in dit document twee parameters ontwikkeld voor de Nederlandse kwelders. En wel: een areaal-referentie (deze studie gaat uit van historische referenties over bedijkingen; soms is het huidige areaal als refer ...
help
Delta’s in tijden van klimaatverandering [Factsheet]
Janssen, R. \ 2008
In de recente studie ‘Changing estuaries, changing views’ (2004) is aangetoond dat we niet onverdeeld gelukkig moeten zijn met onze Deltawerken. De nieuwe inzichten en de ervaringen die voortkomen uit Deltawerken groeien tot op de dag van vandaag. De ...
help
Sustainable scenarios for the Southwest Delta based on Building with Nature strategies [Boek]
Wiersema, A. \ Tangelder, M. \ Brouwer, J. \ Abma, R. \ 2014
The concept of Building with Nature can be applied on a range of spatial and temporal scales: from improving the ecological value of a stretch of dyke to influencing an entire delta, and from anticipating to unwanted side effects of hard structures o ...
help
Sedimentstrategie voor de ZW Delta: een verkenning van kansen [Boek]
Mulder, J. \ Taal, M. \ Tangelder, M. \ Jansen, H. \ Henkes, R. \ Werners, S. \ 2012
In deze studie worden de ontwikkelingen in de sedimenthuishouding als uitgangspunt beschouwd voor duurzame inrichting van de ZW Delta. Centraal staan de kansen van een sedimentstrategie: het gericht beïnvloeden van de sedimenthuishouding, met het oog ...
help
De verspreiding van Cirripedia, Mysidacea, Isopoda en Amphipoda in het Deltagebied voor de afsluitingen [Boek]
Hummel, H. \ Bogaards, R.H. \ Wolf, L. de \ 1985
In de jaren zestig werd door de medewerkers van de zoölogische afdeling van het Delta Instituut een groot aantal bemonsteringstochten uitgevoerd. Het doel was om een overzicht te krijgen van de verspreiding van dieren in het Deltagebied voordat de es ...
help
Adaptatie aan klimaatverandering in de Zuidwestelijke Delta : een langetermijnvisie (2050-2100) [Boek]
Brinke, W. ten \ 2014
Op basis van de inventarisatie van kwetsbaarheden en adaptatiekansen, en een aantal uitgangpunten ten aanzien van sociaaleconomische ontwikkelingen, het functioneren van de delta en grenzen die de inrichting van het gebied aan mogelijke maatregelen s ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.