Login

Hydrotheek

help
Production of boiler feed water out of wastewater with micro-filtration and reverse osmosis : the new age challenge within reach \ Desalination : the international journal on the science and technology of desalting and water purification [Artikel]
Nooijen, W.F.J.M. \ Boks, P.A. de \ Vaal, P.R. \ 1998
help
Nieuwbouw en verbouwing van de rwzi’s Apeldoorn en Harderwijk \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Vermeer, T. \ Westerhuis, D. \ 2004
De jaren 2003 en 2004 staan voor de rwzi’s Apeldoorn en Harderwijk in het teken van nieuw- en verbouw
help
Rwzi Ursem gaat op afstand biologisch !! \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Kaper, C. \ Gaastra, S. \ Boer, M. de \ 2004
De oorspronkelijke rwzi is in 1980 gebouwd als een ultralaagbelast actiefslibsysteem (Schreiber-principe). Vanwege de groei in de belasting en het aanscherpen van de lozingseisen is de rwzi aangepakt. Op basis van het programma van eisen (PvE) en een ...
help
Capaciteitsvergroting van rwzi's \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Akkerman, O.M. \ 1987
help
Kleinschalige sanitatie systemen \ Illustratieproces DSW : workshopverslag en concept essays : [verslag van de workshop "Duurzame stedelijke waterkringloop", 9 juli 1996 te Delft] [Hoofdstuk uit boek]
Lettinga, G. \ 1996
help
Nut en noodzaak van slibonderzoek \ H2O online [Artikel]
Heijkoop, D. \ Koornneef, E. \ Roeleveld, P. \ 2015
In de afvalwaterzuivering is de afgelopen jaren de aandacht verschoven van de waterlijn naar de sliblijn. Dit artikel betoogt dat toegepast labonderzoek, en de juiste vertaling van de resultaten naar maatregelen en businesscases, veel problemen kan v ...
help
Bedrijfsonderzoek rioolwaterzuiveringsinrichtingen [Boek]
1979
help
Het 1ste IWA/WEF Wastewater Treatment Modelling Seminar (WWTmod2008): een nieuwe start \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Villez, K. \ Vanrolleghem, P.A. \ 2008
Modelleren is uitgegroeid tot een steeds populairdere manier om gefundeerde keuzes te maken bij het ontwerp en upgraden van rwzi’s, het bepalen van operationele strategieën en het opzetten van automatische controlesystemen. ASM-modellen kunnen gereke ...
help
Van puntbeluchters naar bellenbeluchting: ombouw carrousel rwzi Rijssen \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Rooze, H. \ 2005
Op de rwzi Rijssen is in 1972 een carrousel gebouwd met een kantdiepte van 3,50 m (lengte 92 m, breedte 29 m) en een inhoud van 8000 m3 en voorzien van twee puntbeluchters. De ronde einden zijn uitgevoerd als een monoliete betonconstructie. Het recht ...
help
Zuiveringstechnisch ontwerp proefinstallatie Hammerflier \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hiemstra, P. \ 1990
help
Nieuwe technieken toegepast in de rioolwaterzuiveringsinrichting Zwolle \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Ilsink, M.W. \ 1984
help
Het raadsel van de verdwenen vervuilingseenheden \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2011
Waterschap Vallei en Eem, Tauw en STOWA hielden onlangs een themamiddag over discrepantie: het vaak grote verschil tussen op de rwzi gemeten vuilvrachten in het binnenkomende afvalwater (i.e.) en de omvang van de bijbehorende afvalwaterheffing (v.e.) ...
help
Intelligente afvalwaterzuivering : APC technieken zorgen voor verbetering rendement \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Hermans, F.J.T. \ 1996
help
Op weg naar de RWZI van 2030 [Boek]
Roeleveld, P. \ Roorda, J. \ Schaafsma, M. \ 2010
Deze publicatie is de weerslag van een studie naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie van de toekomst (horizon 2030): hoe ziet die eruit en wat zijn daarbij de bepalende factoren? De antwoorden op deze vragen dicteren voor een belangrijk deel de onde ...
help
Van wilde bevloeiing tot moderne afvalwaterzuivering [Rede]
Fohr, P.G. \ 1966
Hoogleraar in een nieuw Wagenings vakgebied: de afdeling waterzuivering.
help
Conditiebewaking door trillingsmetingen bij Waterschap Veluwe : machineconditiebewaking in de waterwereld \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Galen, N. van \ 2012
‘Machineconditiebewaking is het contoleren en bewaken van de actuele conditie van machines en installaties om te zorgen dat de beschikbaarheid gewaarborgd wordt.’
help
Beoordeling vloeistofdichtheid van vloeistofdichte voorzieningen : RWZI Susteren te Susteren : geïnspecteerde voorziening: aeratietank no. 3 (beperkt deel) [Boek]
ABV Haukes Inspectiesdiensten \ 2008
I.o.v. STOWA is door ABV Haukes Inspectiediensten B.V. een inspectie uitgevoerd van Aeratietank no. 3 van RWZI Susteren te Susteren. De doelstelling van de inspectie was: * te bepalen of de aeratietank als vloeistofdicht aan te merken is en * te bepa ...
help
Werking van de rioolwaterzuiveringsinstallaties in 2007, technologisch jaarverslag 2007 / Waterschapsbedrijf Limburg \ Werking van de rioolwaterzuiveringsinstallaties in beheer bij het Waterschap Zuiveringschap Limburg in ... [Jaarverslag]
2008
Presentatie van de prestaties van het het Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) met gegevens van de afzonderlijke installaties. Prestaties op hydraulische belasting, vrachten en verwijderingspercentages, zuiveringsprestatie, concentraties en vergunningsno ...
help
Toekomstige generatie rioolwaterzuiveringsinrichtingen, rwzi 2000 : [onderzoekplan] [Boek]
Dienst Binnenwateren/RIZA \ Stichting Toegepast Onderzoek Reiniging Afvalwater \ [ca. 1988]
help
Project uitbreiding RWZI Sleen en Coevorden \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Tiesinga, H. \ 1998
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.