Login

Hydrotheek

help
Ruimtelijke variabiliteit van de atmosferische depositie van verzurende en eutrofierende stoffen in Nederlandse bossen \ Geografisch tijdschrift [Artikel]
Ivens, W.P.M.F. \ 1989
help
Verzuring en eutrofiering van Nederlandse bossen : bijdrage van de landbouw en gevolgen voor bodem en grondwater \ Geografisch tijdschrift [Artikel]
Draaijers, G.P.J. \ 1989
help
Maatregelen tegen gevolgen van eutrofiering en verzuring in bossen \ Nederlands bosbouwtijdschrift [Artikel]
Klap, J.M. \ Schmidt, P. \ 1993
help
Het chemisch neerslagonderzoek in Nederland : een kleine geschiedenis \ Jaarboek ecologische geschiedenis... / Vlaamse Geschiedkundige Kring [en] Vereniging voor Ecologische Geschiedenis [Artikel]
Buijsman, E. \ 2009
Neerslag: regen, sneeuw, hagel, maar uiteindelijk is het allemaal water. Er waren echter al in de zeventiende eeuw onderzoekers die meer dachten te vinden dan alleen water. Wetenschappers zouden zich door de eeuwen heen uiteenlopende redenen met de c ...
help
Biodiversity of Dutch forest ecosystems as affected by receding groundwater levels and atmosphere deposition \ Biodiversity and conservation [Artikel]
Tol, G. van \ Dobben, H.F. van \ Schmidt, P. \ Klap, J.M. \ 1998
help
The chemical composition of rainwater in the Netherlands : wet deposition of air pollutants \ Water in urban areas [Hoofdstuk uit boek]
Eshof, A.J. van den \ Frantzen, A.J. \ Reijnders, H.F.R. \ 1985
help
Changes in rainwater composition in the Dutch Delta area during a 7 years sampling programme [Boek]
Merks, A.G.A. \ Nguyen, V.D. \ Eicker, V. \ 1989
help
Zure regen : een analyse van dertig jaar verzuringsproblematiek in Nederland [Boek]
Buijsman, E. \ 2010
Er zijn in Nederland in het verleden geen overbodige beleidsmaatregelen genomen om de verzuring ('zure regen') terug te dringen. De ernst van de verzuringsproblematiek is door het gevoerde beleid aantoonbaar afgenomen, maar het verzuringsprobleem is ...
help
Characterizing soil moisture composition in forest soils \ Vulnerability of soil and groundwater to pollutants : international conference Noordwijk aan Zee, The Netherlands, March 30 - April 3, 1987 [Hoofdstuk uit boek]
Kleijn, C.E. \ Vries, W. de \ 1987
help
Verzuringsonderzoek bij ECN [Boek]
Keuken, M.P. \ Mallant, R.K.A.M. \ Woittiez, J.R.W. \ 1989
help
Waarover spraken zij... in Stockholm \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Venhuizen, K.D. \ 1982
Ecologische effecten van zure regen en mogelijke strategieen en controlemethoden in relatie tot de uitstoot van zwavel en stikstofoxyden
help
Landelijk meetnet regenwatersamenstelling, meetresultaten 2000 \ Landelijk meetnet regenwatersamenstelling : meetresultaten... = Netherlands precipitation chemistry network : monitoring results [Artikel]
2001
help
Verontreiniging neerslag in Zuid-Holland 2002 \ Verontreiniging neerslag in Zuid-Holland... / Provincie Zuid-Holland, Dienst Water en Milieu [Artikel]
2004
help
Verzuring in Nederland \ Geografisch tijdschrift [Artikel]
Verstraten, J.M. \ 1989
help
Verzuurt ook ons grondwater? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Venhuizen, K.D. \ 1983
Luchtverontreining zal in de naaste toekomst de kwaliteit van grondwater beinvloeden. De pH zal dalen en het gehalte aan zware metalen toenemen
help
Verzuring van het grondwater op de Veluwe \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Appelo, C.A.J. \ 1982
Verzuring van grondwater is een recent verschijnsel en lijkt een logisch gevolgte zijn van verzuring van de neerslag, als de bodem en het sediment kalkloos zijn. Meer onderzoek is echter nodig om de rol van de bufferende werking van de bodem duidelij ...
help
Een doorkijk van het Nationaal Milieubeleidsplan 3 op het LNV-werkterrein : realisatie van beleidsdoelstellingen, knelpunten en toekomstperspectief [Boek]
Steenvoorden, J.H.A.M. \ Neeteson, J.J. \ Noij, I.G.A.M. \ 1999
help
Hydrochemisch onderzoek in het zuidelijk Peelgebied - Dl. I: Een beschrijving van de eerste resultaten van het meetprogramma in het voorjaar 1982 [Boek]
Pomper, A.B. \ 1983
help
Changes in the chemical composition of atmospheric precipitation in the Netherlands during the period 1978 - 1987 [Boek]
Buishand, T.A. \ Montfort, M.A.J. van \ [1989]
help
Verzuring door atmosferische depositie - Oppervlaktewater en hydrobiologie : effecten van verzuring op het oppervlaktewater en de daarin levende planten en dieren [Boek]
Higler, L.W.G. \ Ministerie van Landbouw en Visserij \ Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer \ 1984
Eerste inventarisatie zure regen, n.a.v. motie Tweede Kamer
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.