Login

Hydrotheek

help
Uitloging en effecten van metalen uit staalslakken beoordeeld in mesocosms [Boek]
Foekema, E.M. \ Heuvel-Greve, M. van der \ Sonneveld, C. \ Hoornsman, G. \ Blanco, A. \ 2016
Het doel van dit project was vast te stellen in welke mate zware metalen uit in zee gebrachte staalslakken bij een voor de Oosterschelde realistische en een worst-case waterverversingssnelheid: - uitlogen naar de waterkolom; - opgenomen worden door s ...
help
The chemical composition of rainwater in the Netherlands : wet deposition of air pollutants \ Water in urban areas [Hoofdstuk uit boek]
Eshof, A.J. van den \ Frantzen, A.J. \ Reijnders, H.F.R. \ 1985
help
Changes in rainwater composition in the Dutch Delta area during a 7 years sampling programme [Boek]
Merks, A.G.A. \ Nguyen, V.D. \ Eicker, V. \ 1989
help
Verzuringsonderzoek bij ECN [Boek]
Keuken, M.P. \ Mallant, R.K.A.M. \ Woittiez, J.R.W. \ 1989
help
Waarover spraken zij... in Stockholm \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Venhuizen, K.D. \ 1982
Ecologische effecten van zure regen en mogelijke strategieen en controlemethoden in relatie tot de uitstoot van zwavel en stikstofoxyden
help
Landelijk meetnet regenwatersamenstelling, meetresultaten 2000 \ Landelijk meetnet regenwatersamenstelling : meetresultaten... = Netherlands precipitation chemistry network : monitoring results [Artikel]
2001
help
Verzuring in Nederland \ Geografisch tijdschrift [Artikel]
Verstraten, J.M. \ 1989
help
Verzuring van het grondwater op de Veluwe \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Appelo, C.A.J. \ 1982
Verzuring van grondwater is een recent verschijnsel en lijkt een logisch gevolgte zijn van verzuring van de neerslag, als de bodem en het sediment kalkloos zijn. Meer onderzoek is echter nodig om de rol van de bufferende werking van de bodem duidelij ...
help
Changes in the chemical composition of atmospheric precipitation in the Netherlands during the period 1978 - 1987 [Boek]
Buishand, T.A. \ Montfort, M.A.J. van \ [1989]
help
Sulfate reduction under acidic conditions for selective metals recovery [Proefschrift]
Bijmans, M.F.M. \ 2008
Dit proefschrift heeft als doel om processen te ontwikkelen voor selectieve metaal herwinning uit afvalwater and processtromen die meerdere metalen bevatten, door gebruik te maken van sulfaat reductie onder zure omstandigheden
help
Onderzoek naar het voorkomen van een aantal polaire bestrijdingsmiddelen in regenwater \ Berichten uit het RIVM 1988 [Artikel]
Zoonen, P. van \ Buijsman, E. \ Jong, A.P.J.M. de \ 1989
help
Effecten van vegetatie en luchtverontreiniging op de grondwaterkwaliteit in kalkrijke duinen bij Castricum : lysimeterwaarnemingen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Stuyfzand, P.J. \ 1984
Naar aanleiding van publicaties over de verzuring van grondwater in kalkarme infiltratiegebieden is nu onderzoek gedaan in een kalkrijk infiltratiegebied. Aan de hand van de samenstelling van regenwater en het drainagewater van vier lysimeters, elk m ...
help
De samenstelling van regenwater langs Hollands kust [Boek]
Stuyfzand, P.J. \ 1991
help
Een kwaliteitscontrole onderzoek in het landelijk meetnet regenwatersamenstelling [Boek]
Buijsman, E. \ 1994
help
Conditionering van agressief grondwater in Suriname \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Salmin, A. \ Baars, E. \ Verberk, J. \ Dijk, H. van \ 2009
In Suriname komt veel zeer zacht en agressief grondwater voor. De Surinaamsche Waterleiding Maatschappij maakt voor het opharden/conditioneren van dit water gebruik van fi ltratie over een laag natuurlijke schelpen. In het kader van een afstudeerproj ...
help
Hydrochemisch onderzoek in het zuidelijk Peelgebied - Dl. II [Boek]
Pomper, A.B. \ 1988
De bestudering van de kwaliteit van het diepe grondwater in het Zuidelijk Peelgebied, werd in 1981 gestart met het uitvoeren van een bemonsteringsronde. Op dat moment was over de situatie tav. de grondwaterkwaliteit in het gebied nog betrekkelijk wei ...
help
Recovery from acidification in aquatic mesocosms after reducing ammonium and sulphate deposition \ Aquatic botany : an international scientific journal dealing with applied and fundamental research on submerged, floating and emergent plants in marine and freshwater ecosystems [Artikel]
Brouwer, E. \ Bobbink, R. \ Meeuwsen, F. \ Roelofs, J.G.M. \ 1997
help
Bodemverzuring : principes en voorbeelden \ Geografisch tijdschrift [Artikel]
Verstraten, J.M. \ Tietema, A. \ Dopheide, J.C.R. \ 1989
help
Throughfall below grassland canopies : a comparison of conventional and ion exchange methods \ Environmental pollution [Artikel]
Dam, D. van \ Heil, G.W. \ Heijnes, B. \ 1991
help
Schatting van de depositie van ammoniak en ammonium in Nederland t.b.v. het beleid in het kader van de Hinderwet : rapportage over een onderzoek in opdracht van de Direktie Lucht van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer [Boek] - herz. versie
Asman, W.A.H. \ Maas, H.F.M. \ 1987
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.