Login

Hydrotheek

help
Mobilization of heavy metals in soils by oxidation of sulphides \ Integrated soil and sediment research : a basis for proper protection : selected proceedings of the first European conference on integrated research for soil and sediment protection and remediation (EUROSOL), held in Maastricht, 6 - 12 September 1992 [Hoofdstuk uit boek]
Bosma, W.J.P. \ Meeuwssen, J.C.L. \ Keizer, M.G. \ 1993
help
Zwavel in de RWZI : autotrofe denitrificatie en zwavelterugwinning als zuiveringstechniek voor RWZI’s : een haalbaarheidsstudie [Boek]
Dekker, A. \ 2011
Aanvullende nitraatverwijdering vraagt om extra CZV of een efficiënter gebruik van het beschikbare CZV. De inzet van autotrofe denitrificatie maakt dit mogelijk. Bij autotrofe denitrificatie kan zwavel als elektrondonor worden gebruikt. Voor aanvulle ...
help
De verzwaveling van grondwater in zandgronden \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Beek, C.G.E.M. van \ Jalink, M.H. \ Meuleman, A.F.M. \ 2001
Onderzoek naar de omstandigheden, waaronder ijzersulfiden (pyriet) in de bodem voorkomen, en de oxidatieprocessen, die tot hoge concentraties van sulfaat kunnen leiden
help
Vertical distribution of acid-volatile sulfide and simultaneously extracted metals in a recent sedimentation area of the river Meuse in the Netherlands \ Environmental toxicology and chemistry : an international journal : a monthly publication of the Society of Environmental Toxicology and Chemistry [Artikel]
Berg, G.A. van den \ Loch, J.P.G. \ Heijdt, L.M. van der \ 1998
help
Biogene zwavelzuuraantasting: modellering versus realiteit \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Beeldens, A. \ Gemert, D. Van \ 2001
Een studie is uitgevoerd aan de Katholieke Universiteit Leuven waarbij enerzijds een literatuurstudie is uitgevoerd om een beeld te krijgen van de bestaande modellen en het reeds uitgevoerde onderzoek en vervolgens een toetsing van deze modellen gebe ...
help
Biotechnological treatment of sulfate rich wastewaters \ Critical reviews in environmental science and technology [Artikel]
Lens, P.N.L. \ Visser, A. \ Janssen, A.J.H. \ 1998
help
Sulfur cycle \ Encyclopedia of microbiology [Hoofdstuk uit boek]
Lens, P. \ Hulshoff Pol, L. \ 2000
help
Schoon water voor minder geld \ Wageningen world : magazine van Wageningen UR en KLV over werken aan de kwaliteit van leven [Artikel]
Wolkers, H. \ 2012
De Thiopaq, een door Wageningen UR en Paques ontwikkeld zuiveringsapparaat voor biogas, maakt afvalwaterzuivering flink goedkoper. In 1993 had Industriewater Eerbeek de wereldprimeur. Industriewater Eerbeek BV reinigt het water van een drietal omligg ...
help
Sulfaat in grondwater en oppervlaktewater in Nederland : overzicht van meetresultaten van nationale meetnetten [Boek]
Fraters, B. \ Goffau, A. de \ [2014]
Het RIVM heeft een overzicht gemaakt van de sulfaatconcentraties in het gronden oppervlaktewater en welke ontwikkelingen daarin door de tijd hebben plaatsgevonden. Dit is gebeurd op verzoek van de Commissie Deskundigen Meststoffenwet, die een advies ...
help
Zwavel in de rioolwaterzuivering \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Dekker, A. \ Oosterhuis, M. \ Korving, L. \ Rekswinkel, E. \ 2011
STOWA heeft samen met Waterschap Regge en Dinkel, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en Slibverwerking Noord-Brabant (SNB) een onderzoek laten uitvoeren om inzicht te krijgen in de rol van zwavel in een rioolwaterzuivering. Deze studie had twee ...
help
Een ruimtelijke analyse van het verband tussen atmosferische zwavel - depositie en de concentratie van sulfaat in het grondwater [Boek]
Dekkers, A.L.M. \ Barendregt, L.G. \ 1993
help
30 vragen en antwoorden over zwavel [Boek]
Schils, René \ 2016
Het Ministerie van Economische Zaken heeft de Commissie van Deskundigen Meststoffenwet gevraagd de belangrijkste vragen en antwoorden over zwavel op toegankelijke wijze te beschrijven. Deze publicatie brengt het onderwerp zwavel voor het voetlicht.
help
Effect of staging on volatile fatty acid degradation in a sulfidogenic granular sludge reactor \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Lens, P.N.L. \ Bosch, M.C. van den \ Hulshoff Pol, L.W. \ 1998
help
Anaerobic treatment of sulphate - rich wastewaters \ Biodegradation [Artikel]
Hulshoff Pol, L.W. \ Lens, P.N.L. \ Stams, A.J.M. \ 1998
help
Vastlegging en mobilisatie van zware metalen in de waterbodem van de Brabantse Biesbosch : de rol van sulfide (AVS) en implicaties voor normstelling \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Berg, G.A. van den \ Heijdt, L.M. van der \ Zwolsman, J.J.G. \ 1997
help
Tackling biogeochemical questions in peatlands [Proefschrift]
Lamers, L.P.M. \ 2001
help
Sulfate reduction and S-oxidation in a moorland pool sediment \ Biogeochemistry : an international journal [Artikel]
Marnette, E.C.L. \ Hordijk, C.A. \ Breemen, N. van \ 1992
Tevens verschenen binnen proefschrift Marnette, hfdst. 2
help
Nitrogen and phosphorus economy of reed vegetation in the polder Zuidelijk Flevoland (The Netherlands) [Boek]
Linden, M.J.H.A. van der \ 1990
help
TCA workshop : zwavelverbindingen in de milieu(bio)technologie : een last of een lust? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
1996
help
A new biological phosphorus removal process in association with sulfur cycle \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Wu, D. \ Ekama, G.A. \ Lu, H. \ Chui, H.-K. \ Liu, W.-T. \ Brdjanovic, D. \ Loosdrecht, M.C.M. van \ Chen, G.-H. \ 2013
Hong Kong has practiced seawater toilet flushing since 1958, saving 750,000 m3 freshwater every day. A high sulfate-to-COD ratio (>1.25mgSO4/mgCOD) in the saline sewage resulting from this practice has enabled us to develop the Sulfate reduction Auto ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.