Login

Hydrotheek

help
Zwemmende missing links : hoe landdieren uit vissen zijn ontstaan \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Nie, H. de \ 2012
Het leven op aarde begon niet op het land, maar ontwikkelde zich in het water van de zee. Vissen speelden daarbij een prominente rol. Sommige van 'onze' voorouders leven nog steeds.
help
Met eDNA op het goede spoor : Noordse woelmuis en waterspitsmuis beter in beeld \ Zoogdier [Artikel]
Herder, J.E. \ Bekker, D. \ Bellemain, E. \ 2013
Het in kaart brengen van de verspreiding van kleine zoogdieren vergt doorgaans een grote inspanning. Voor soorten die [deels] in het water leven is er sinds kort een nieuwe efficiënte methode: environmental DNA. Deze methode maakt gebruik van het fei ...
help
Environmental DNA - een nieuwe inventarisatiemethode \ RAVON : reptielen amfibieën vissen / Stichting RAVON [Artikel]
Herder, J.E. \ Delft, J.J.C.W. van \ Dejean, T. \ 2012
Voor de bescherming van soorten en evaluatie van beheer- en herstelmaatregelen is kennis nodig over hun verspreiding. Die kennis is, zeker voor een aantal lastig waarneembare aquatische soorten, niet eenvoudig te verzamelen. De methode environmental ...
help
Op jacht naar DNA : effectief zoeken naar grote modderkruipers \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Herder, J.E. \ Kranenbarg, J. \ Bruin, A. de \ Valentini, A. \ 2013
Afgelopen jaar verscheen er in Visionair een artikel over Environmental DNA (afgekort e-DNA), een nieuwe inventarisatiemethode gebaseerd op de detectie van DNA dat in het water levende soorten daarin achterlaten. Inmiddels is er veel ervaring opgedaa ...
help
Environmental DNA, krachtig gereedschap voor het monitoren van fauna \ De levende natuur [Artikel]
Herder, J.E. \ Delft, J.J.C.W. van \ Bellemain, E. \ Valentini, A. \ 2013
Environmental DNA (afgekort eDNA) is een nieuwe inventarisatiemethode, gebaseerd op de detectie van DNA dat door soorten in hun omgeving wordt achtergelaten. Sinds de eerste publicatie over het gebruik van eDNA bij Amerikaanse brulkikkers in 2008, vo ...
help
Genetica in het natuurbeheer : een onderschat werkinstrument \ De levende natuur [Artikel]
Koelewijn, H.P. \ Kuiters, A.T. \ 2011
DNA is bij uitstek geschikt om gebruikt te worden voor individuele herkenning, een toepassing die ook steeds meer zijn weg vindt in het natuurbeheer. In kleine populaties met een gering aantal individuen kan genetische monitoring de oplossing zijn om ...
help
Knoflookpad eDNA onderzoek naar actuele verspreiding in De Rande-Deventer 2013 [Boek]
Spikmans, F. \ Herder, J. \ Janse, J. \ 2013
Van het leefgebied De Rande, ten noorden van Deventer, werd aangenomen dat de knoflookpad er verdwenen was, tot deze in 2012 alsnog herbevestigd kon worden op basis van onderzoek middels environmental DNA. Het eDNA onderzoek in 2012 kende een beperkt ...
help
De toepassing van eDNA in de monitoring van waterorganismen : hoe ver zijn we en wat moeten we nog weten? [Boek]
Bijkerk, R. \ 2013
DNA, de bouwsteen van elk levend organisme, levert een unieke vingerafdruk per soort en biedt daardoor een interessante kans voor monitoring. De toepassing van technieken gebaseerd op de herkenning van DNA heeft de laatste jaren een grote vlucht geno ...
help
Environmental DNA : toepassingsmogelijkheden voor het opsporen van (invasieve) soorten [Boek]
Herder, J. \ Valentini, A. \ Bellemain, E. \ Dejean, T. \ Delft, J. van \ Thomsen, P.F. \ Taberlet, P. \ 2014
De methode om met environmental DNA (eDNA) de verspreiding van soorten te bepalen is een relatief nieuwe benadering. Met deze methode is het mogelijk soorten te detecteren zonder ze daadwerkelijk waar te nemen of te vangen. Hierbij wordt gebruik gema ...
help
DNA heeft de toekomst : Environmental DNA alternatief voor KRW-visstandbemonstering? \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Herder, J. \ Kranenbarg, J. \ Beers, M. \ Bogerd, I. \ Wal, B. van der \ 2014
Met de eDNA-methode worden soorten aangetoond door middel van DNA-sporen in het water. De laatste jaren is de methode succesvol ingezet bij soortspecifiek onderzoek. In 2013 is er in Nederland een nieuwe innovatieve methode getest waarbij niet één vi ...
help
Aquatische exoten vroeg detecteren via eDNA : case study rivierkreeften [thema kleinschalige innovaties groenblauwe ruimte] \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Groot, G.A. de \ Laros, I. \ Ottburg, F.G.W.A. \ Roessink, I. \ 2014
Aquatische exoten laten kleine hoeveelheden DNA achter in hun leefmilieu, zogenaamd environmental DNA of eDNA. Daarmee kan de aanwezigheid van bepaalde exoten op een eenvoudige manier (anlyse van watermonsters) worden aangetoond. Deze detectietechnie ...
help
Species detection using environmental DNA from water samples \ Biology letters / The Royal Society [Artikel]
Ficetola, G.F. \ Miaud, C. \ Pompanon, F. \ Taberlet, P. \ 2008
The assessment of species distribution is a first critical phase of biodiversity studies and is necessary to many disciplines such as biogeography, conservation biology and ecology. However, several species are difficult to detect, especially during ...
help
CSI in de polder \ Resource : weekblad voor Wageningen UR [Artikel]
Kleis, R. \ 2014
Je neemt een beetje water uit een sloot of plas, je haalt het door de detector en even later rolt er een compleet beeld van het waterleven over je scherm. Welke dieren er leven en in welke aantallen. De wetenschap is hard op weg om dat tot een alleda ...
help
Soortbescherming : het venijn zit 'm in het dna \ Bionieuws : nieuwsmedium voor biowetenschappen & -technologie [Artikel]
Scharroo, J. \ 2014
Natuurbeheerders sparen kosten noch moeite om zeldzame diersoorten voor Nederland te behouden. Maar al floreert een populatie, zonder voldoende genetische basis kunnen alle inspanningen op den duur vergeefs zijn. Bionieuws maakt de genetische balans ...
help
Zoeken naar DNA-sporen : Environmental DNA als nieuwe bemonsteringsmethode voor vissen \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Herder, J.E. \ Kranenbarg, J. \ Valentini, A. \ 2012
Er is een nieuwe methode ontwikkeld om het visbestand in een water te inventariseren: Environmental DNA. De methode is gebaseerd op de detectie van DNA dat in het water voorkomt en afkomstig is van levende soorten. De eerste resultaten wijzen uit dat ...
help
Pilotstudie bruikbaarheid eDNA voor onderzoek naar kwabaal [Boek]
Spikmans, F. \ Herder, J. \ 2015
Door de vaak lage dichtheden en zijn verborgen levenswijze is de aanwezigheid van kwabaal vaak lastig vast te stellen. Het is de verwachting dat eDNA methode geschikt kan zijn voor het monitoren van de verspreiding van de soort en mogelijk ook ontwik ...
help
Persistence of environmental DNA in freshwater ecosystems \ PLoS One / Public Library of Science [Artikel]
Dejean, T. \ Valentini, A. \ Duparc, A. \ Pellier-Cuit, S. \ Pompanon, F. \ Taberlet, P. \ Miaud, C. \ 2011
The precise knowledge of species distribution is a key step in conservation biology. However, species detection can be extremely difficult in many environments, specific life stages and in populations at very low density. The aim of this study was to ...
help
In Nederland doodgereden otter van Duitse afkomst \ Journaal flora en fauna : actualiteiten over soorten- en gebiedsbescherming [Artikel]
2005
Uit DNA onderzoek van Alterra blijkt, dat een otter die juli 2005 in Marum (Groningen) werd doodgereden uit Duitsland afkomstig moet zijn. Overigens gebeurde de aanrijding precies op de plek waar een faunapassage onder de A7 gepland is
help
Environmental DNA als inventarisatiemethode voor libellen \ Vlinders [Artikel]
Herder, J.E. \ Termaat, T. \ Valentini, A. \ 2013
Voor een adequate soortbescherming en evaluatie van beheer- en herstelmaatregelen is kennis nodig over de verspreiding van soorten. Voor soorten die (deels) in het water leven is deze kennis niet altijd even gemakkelijk te verzamelen. De methode envi ...
help
Environmental DNA zet de knoflookpad terug op de kaart \ Nieuwsbrief RAVON [Artikel]
Herder, J.E. \ 2013
Voor de knoflookpad zijn in 2012 alle 10x10 km-hokken die nog open stonden voor actualisatie van het landelijke verspreidingsbeeld onderzocht met behulp van eDNA. Bij deze methode worden watermonsters genomen die vervolgens worden getest op de aanwez ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.