Login

Hydrotheek

help
Meerkosten voor gemeenten voor de organisatie van de waterschapsverkiezingen : eindrapport [Boek]
Straatmeijer, J. \ 2019
De VNG en Unie van Waterschappen hebben voor de vergoeding van toekomstige waterschapsverkiezingen feitenonderzoek laten doen naar de meerkosten van de verkiezingen op 20 maart 2019. De totale meerkosten van de waterschapsverkiezingen 2019 waren 11,2 ...
help
Water Natuurlijk grote winnaar : waterschapsverkiezingen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]Bijbehorende website
Wijland, G. van \ 2008
Bespreking van de opkomst van de Waterschapsverkiezingen van 2008. Kiezers hebben zich inhoudelijk opvallend goed verdiept. Een analyse van het gebruik van het kieskompas door kiezers van de waterschapsverkiezingen wordt besproken
help
"Directe waterschapsverkiezingen afschaffen" \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2009
De directe waterschapsverkiezingen voor ingezetenen kunnen maar beter worden afgeschaft. Omdat een waterschap een functionele taak heeft, anders dan een gemeente of een provincie, moet het schap ook afgerekend worden op het uitoefenen van die taak. O ...
help
Waterschapsverkiezingen: hedendaagse houdbaarheid en alternatieven \ Water governance [Artikel]
Exter, E. van \ 2019
De waterschapsverkiezingen kennen enkele roerige afgelopen decennia. Startschot was de invoering van de Waterschapswet in 1992 en daarmee het begin van de vertegenwoordiging van de ingezetenen in het algemeen bestuur van de waterschappen. In eerste i ...
help
Waterschapsverkiezingen in nieuw jasje \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]
Mens, R. \ 2008
Van 13 tot 25 november 2008 vinden de waterschapsverkiezingen plaats. Het is voor het eerst dat alle 26 waterschappen in Nederland gelijktijdig verkiezingen houden. De belangrijkste veranderingen in kaart
help
Kieskompas geeft richting : waterschapsverkiezingen : thema communicatie \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Alblas, J. \ 2014
In 2015 vinden de waterschapsverkiezingen plaats. Deze vormen een uitgelezen mogelijkheid om bekendheid te genereren voor de waterschapspraktijk. Het Kieskompas zorgt ervoor dat de kiezer weloverwogen een stem kan uitbrengen.
help
Naar succesvolle waterschapsverkiezingen : Bestuurdersdag \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Jong, J. de \ 2013
Wat moet er gebeuren om de waterschapsverkiezingen nieuwe stijl tot een succes te maken? Op 10 juni bogen ruin 150 waterschapsbestuurders zich over deze vraag tijdens Bestuurdersdag 2013.
help
Waterschapsverkiezingen : geen partij voor badmeesters \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Wijland, G. van \ 2008
De kieslijsten voor de waterschapsverkiezingen zijn definitief ingeleverd. Onregelmatigheden hebben zich niet voorgedaan. Opvallendste zaken: de hoeveelheid verdekte CDA-kandidaten in Limburg en de badmeesterpartij die op procedurele gronden werd uit ...
help
Stemmen in Rotterdam : gemeenten organiseren verkiezingen : thema waterschapsverkiezingen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Velsen, Y. van \ 2015
Het is de 1e keer dat de gemeentes de waterschapsverkiezingen organiseren. Rotterdam doet dat voor het Hoogheemraadschap van Delfland, het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en Waterschap Hollandse Delta.
help
Rechten en plichten : waterschapsverkiezingen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Alblas, J. \ 2014
Op 28 maart 2015 vinden de waterschapsverkiezingen plaats. Op deze dag worden de nieuwe waterschapsbestuurders gekozen. Het Waterschap besteedt met regelmaat aandacht aan dit onderwerp. Als aftrap: wat doet een waterschapsbestuurder en wat komt er al ...
help
Kieskompas wijst de weg : waterschapsverkiezingen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]Bijbehorende website
Wijland, G. van \ 2008
Ook voor de waterschapsverkiezingen van 2008 is er een kieskompas. Via het, inmiddels, bekende digitale kieskompas, wordt de kiezer de weg gewezen naar de deelnemende partij die het best bij hem of haar past
help
Waterschapsverkiezingen \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Strijen, B. van \ 2008
Dit najaar vinden bij alle 26 waterschappen tegelijkertijd verkiezingen plaats. Deze verkiezingen verschillen aanzienlijk ten opzichte van vorige waterschapsverkiezingen. Alleen voor de vertegenwoordigers van de categorie ingezetenen vinden daadwerke ...
help
Naar een nieuwe bestuurssamenstelling [Boek]
Werkgroep Bestuurssamenstelling en Waterschapsverkiezingen \ 2001
De Unie van Waterschappen heeft voorstellen gedaan voor het vereenvoudigen van de samenstelling van het bestuur. De voorstellen resulteren in andere categorieën in het waterschapsbestuur
help
Vissen naar gezond water : sportvissers gaan voor het waterschap : thema waterschapsverkiezingen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Kraal, M. \ 2015
De waterschapsverkiezingen van maart 2015 zijn voor de ruim 1,5 miljoen sportvissers, die Nederland telt van groot belang. Het zijn immers de waterschappen, die verantwoordelijk zijn voor de belangrijkste grondstof van de sportvisserij: een aantrekke ...
help
Ook de visclubs mogen meedoen : waterschapsverkiezingen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Moerman, A. \ 2007
De visvereniging, watersporters en de lange afstand zwemverenigingen. Ze kunnen in november 2008 allemaal meedoen met de waterschapsverkiezingen nieuwe-stijl. Net als bij de Tweede Kamer, Provinciale Staten en de gemeenteraadsverkiezingen komen er ki ...
help
De hardnekkige misverstanden over de waterschapsverkiezingen \ Bestuurswetenschappen [Artikel]
Meijerink, S. \ 2009
November vorig jaar vonden de waterschapsverkiezingen plaats. Deze werden voor het eerst georganiseerd volgens een lijstenstelsel, waardoor ook politieke partijen mee konden doen. De opkomst was 24%. Zowel de voorzitter van de Unie van Waterschappen, ...
help
Staatssecretaris Schultz van Haegen: Landelijke waterschapsverkiezingen op één dag! \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Lucassen, W. \ 2003
Concentratie van de waterschapsverkiezingen voor heel Nederland op één dag, overstappen van het personenstelsel op een lijstenstelsel en meer vrouwen in de waterschapsbesturen. Dat was in grote lijnen de boodschap van de staatssecretaris van Verkeer ...
help
Een Zeeuwse directe! : opkomst bij gekoppelde waterschapsverkiezingen Zeeuwse Eilanden: 50,1% \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Wel, A. van der \ 2002
In Zeeland zijn de waterschapsverkiezingen met succes gekoppeld aan de gemeenteraadsverkiezingen. Opzet en praktische uitvoering van de verkiezingen, de publiciteitscampagne voor de werving van kandidaten en kiezers, de rol van internet, en tips en e ...
help
Dijkgraven in de politiek? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Vonk, P. \ 2008
Twee dijkgraven kwamen onlangs (op 23 oktober 2008) prominent aan het woord (op Waterforum Online) over de komende waterschapsverkiezingen. Zij zien geen reden tot angst voor politisering van de waterschappen, zo luidde de teneur. Dit is een onderwer ...
help
Waterschap belangrijk bij zware regenval : bestuurder Arie Lap over 5 oktober en de waterschapsverkiezingen \ Vakwerk [Artikel]
2008
Voor de bloembollensector is het belangrijk dat waterschappen goed functioneren. Dat bleek toen op 5 oktober 2008 niet in alle Noord-Hollandse polders was voorgemalen en zware regenval veel schade veroorzaakte. Bestuurder Arie Lap vertelt over het we ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.