Login

Hydrotheek

help
Het nieuwe plassen : ook iets voor ons? [Poster]
Waterschap Rijn en IJssel \ [ca. 2008]
Waterschap Rijn en IJssel staat open voor nieuwe ontwikkelingen. Eén van de vragen die ze zich doorlopend stellen is: ‘Hoe komen we aan nóg schoner water in ons leefgebied.’ Een recente ontwikkeling is urinescheiding, ook wel ’Het Nieuwe Plassen’ gen ...
help
Modern toilet houdt rekening met milieu! \ TVVL magazine : officieel orgaan van de Nederlandse Technische Vereniging voor Installaties in Gebouwen TVVL [Artikel]
Palsma, B. \ Duker, B. \ Swart, B. \ 2005
Er was nieuws dit voorjaar! Onder de kop “Nieuw toilet maakt einde aan gespetter” deed De Telegraaf verslag van een project in Meppel. Het trok de aandacht van bijna alle kranten, enkele radiozenders en zelfs de televisie. Zo kon het gebeuren dat in ...
help
Voorstel om urine apart in te zamelen : nieuwe stad bij Groningen moet emissievrij worden \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2004
De nieuw te bouwen stad Meerstad, ten oosten van Groningen, krijgt een emissievrij watersysteem. Om dat te bereiken wordt urine apart ingezameld, regenwater direct of via een helofytenfilter op het oppervlaktewater geloosd, 'grijs' water apart behand ...
help
Verslag excursie ‘Het Nieuwe Plassen’ : toiletten met urinescheiding: de ervaringen in Zweden en Duitsland, 16 t/m 19 januari 2005 [Boek]
Roorda, J. \ 2005
In het project ‘Het Nieuwe Plassen’ worden op de locatie Zuideinde 66 te Meppel toiletten geplaatst waarbij de urine gescheiden van de faeces en het meeste spoelwater wordt ingezameld. Op de markt zijn verschillende toiletten beschikbaar die daarvoor ...
help
Oude problemen, nieuwe sanitatie? [Boek]
Leenen, J. \ 2007
In deze uitgave van de STOWA ter Info wordt ingegaan op de mogelijkheden van nieuwe sanitatie. Waar hebben we het precies over? Wat zijn de voordelen? Moeten mannen nu zittend gaan plassen en wat kost het (extra)? Waterketencoördinator Bert Palsma ge ...
help
Van nonolet tot compost: de kringloop hersteld [Boek]
De Twaalf Ambachten \ [ca. 2005]
Van juli 2003 tot en met april 2005 is gewerkt aan het project: ‘Haalbaarheid introductie GFT-keten: van toilet tot compostkorrel, beginnende in Noord-Brabant’. Deze eindrapportage is een uitvoerig verslag van de activiteiten in het kader van dit pro ...
help
Schonere wateren door het nieuwe plassen \ Rondleiding [Artikel]
2007
Bij de woorden 'riolering' en 'vervuiling' denk je vaak automatisch aan uitwerpselen. Maar laat stank en schijn u niet bedriegen. Want het leidt geen twijfel wat de grootste vervuiler is van rioolwater: geen feces, maar urine. Volgens ingewijden word ...
help
Gescheiden sanitatie, de toekomst? : ontwikkelingen tot een duurzamer watersysteem [Poster]
Kruit, J. \ Betuw, W. van \ Wiegant, W. \ [ca. 2008]
Een vacuümtoilet, een urinescheidingstoilet of toch maar een waterbesparend conventioneel toilet, wat mag het volgens u worden? Het antwoord op deze vraag kan grote gevolgen hebben voor de inrichting van het rioolstelsel en de afvalwaterbehandeling. ...
help
Project 'Het nieuwe plassen' : notitie keuze toilet-systeem [Boek]
Roorda, J.H. \ [2005]
In het project ‘Het nieuwe plassen’ worden de mogelijkheden van gescheiden inzameling van urine onderzocht en wordt een systeem van urinescheiding gerealiseerd in één of meer panden van Woningbouwcorporatie Woonconcept te Meppel. Dit wordt op die sch ...
help
Decentrale separate waterzuivering een hype, een noodzaak of een cultuuromslag? [Boek]
Betuw, W. van \ Kruit, J. \ [ca. 2007]
In Wageningen heeft op 12 oktober 2007 een mini-symposium plaatsgevonden over de toepassing van decentrale separate waterzuivering in Nederland. Aanleiding hiervan was het Bestuursakkoord Waterketen 2007 en de nieuwe inzichten van de nationale politi ...
help
Ontwikkelingen rond ‘nieuwe sanitatie’ in Nederland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Palsma, B. \ Swart, B. \ 2009
Onder de term ‘nieuwe sanitatie’ wordt sinds een aantal jaren nadrukkelijk gekeken naar nieuwe afvalwaterconcepten. Termen als decentrale behandeling, scheiden aan de bron en (her)winning van energie en nutriënten worden daarbij vaak gebruikt. Sinds ...
help
DESAR options for separate treatment of urine [Boek]
Wilsenach, J. \ 2005
Menselijke urine bevat 80% van de totaal stikstofvracht, 70% van het kalium en rond 50% van het totaal fosfaat vracht in huishoudelijk afvalwater. Het volume van urine bedraagt minder dan 1% van het totaal afvalwater volume en kan met moderne “no-mix ...
help
Ontwikkelingen op het gebied van sanitatie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Welleweerd, D. \ 2006
De ontwikkeling van nieuwe sanitatiesystemen heeft het afgelopen jaar een grote vlucht genomen. Vorig jaar was nog slechts sprake van twee projecten waaraan welgeteld een 20-tal mensen werkte; inmiddels is het aantal projecten in uitvoering en voorbe ...
help
Nieuwe sanitatie: verbeterd gescheiden riool... fase 2? \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Telkamp, P. \ Blom, J. \ 2010
Toepassing van het (verbeterd) gescheiden stelsel is tegenwoordig bij nieuwbouwprojecten eerder regel dan uitzondering. Waterschappen onderzoeken nu het nut van een verdere scheiding bij de inzameling van afvalwater. Dit heeft een grote invloed op de ...
help
Experimenteren met inzameling van feces en urine : in 't werk \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Keijts, B. \ 2007
De Delftse hoogleraar milieubiotechnologie Van Loosdrecht geeft zijn mening omtrent de mogelijkheden van scheiding van menselijke fecaliën en urine
help
Praktijkervaringen met zwart- en grijswatersystemen in Noorwegen en Duitsland [thema afvalwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Mels, A. \ Telkamp, P. \ Koetse, E. \ Braadbaart, O. \ 2007
De laatste jaren bestaat wereldwijd steeds meer aandacht voor de ontwikkeling van nieuwe sanitatiesystemen die gebaseerd zijn op gescheiden inzameling van geconcentreerde en minder geconcentreerde afvalwaterstromen uit het huishouden. Ook in Nederlan ...
help
Grenzen verleggen op het toilet \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Koetse, E. \ Roorda, J. \ Roeleveld, P. \ Swart, B. \ 2009
In de afgelopen 150 jaar heeft zich in Nederland een centrale vorm van afvalwaterverwerking ontwikkeld. Afvalwater wordt via een infrastructuur van rioleringsbuizen afgevoerd naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) en daar centraal gezuiverd. ...
help
Urine separation: Swedish experiences \ EcoEng newsletter [Artikel]
Jönsson, H. \ 2001
help
Decentralized sanitation and reuse in Dutch Society: social opportunities and risks : final report for the EET-DESAR project, Wageningen, 1 January 2008 [Boek]Bijbehorende website
Hegger, D. \ Vliet, B. van \ Spaargaren, G. \ cop. 2008
The diffusion and acceptation of decentralized sanitation and reuse (DESAR) technologies requires major changes in the social technological systems of water provision and wastewater treatment. The radical shift away from the basic principles of sewer ...
help
Uitwisseling van informatie over urineverwerking \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Swart, B. \ 2006
In het kader van het project Novaquatis van het Zwitserse instituut voor milieuonderzoek en -technologie EAWAG is de afgelopen jaren onderzoek verricht naar de verschillende aspecten van gescheiden urine-inzameling. Een Nederlandse delegatie onder le ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.