Login

Hydrotheek

help
Vispassage Groot Salland : 'Geef me de voorwaarden maar, dan maken wij er wel wat van' \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Schutte, F. \ Dijk, G.J. van \ 2008
Waterschap Groot Salland wil door het realiseren van vispassages haar beheergebied ontsluiten en vrije migratie tussen de verschillende stuwvakken mogelijk maken. Bij het passeerbaar maken van heel veel kleine stuwtjes met een gering peilverschil rez ...
help
Evaluatie van de FishFlow hevelvistrap in de Hertogwetering te Berghem [Boek]
Klinge, M. \ Witjes, T.G.J. \ 2007
De Hertogswetering is nabij Berghem gestuwd door stuw 04B. Deze stuw is in het voorjaar van 2006 grondig gerenoveerd en daarbij voorzien van een FishFlow hevelvistrap. Het hoogteverschil tussen de peilen aan weerszijden van de stuw bedraagt maximaal ...
help
Stuweiland Driel: ruimte voor de rivier, stroomdalflora en vispassage \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Meulen, Y. van der \ 2001
In het kader van het project 'Ruimte voor de rivier' is de toegangsweg tot het stuweiland twee meter afgegraven. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een bekkentrapmodel vispassage
help
Evaluatie van 4 vispassages in het beheergebied van het Waterschap De Dommel [Boek]
Hoogerwerf, G. \ Voorn, P. \ Heggeler, N. ten \ 2005
In opdracht van het waterschap De Dommel (WDD) heeft Natuurbalans-Limes Divergens in 2005 onderzoek verricht naar het functioneren van 4 verschillende vispassages. Het WDD heeft de te onderzoeken vispassages vastgesteld, op basis van verscheidenheid ...
help
Het 'visperspectief' een onderwater kijk op vispassages : beknopte notitie uitgevoerde onderzoeken naar vispassages [Boek]
Heuts, P. \ 2013
Sinds 1993 zijn diverse traditionele ‘De Wit’ vispassages aangelegd in het beheergebied van het waterschap. Sinds 2011 worden er ook zogenaamde ‘De Wit’ sluisvispassages aangelegd. Daarnaast is één bekkentrap aangelegd en twee bodempassages, aan het ...
help
Vispassages in het beheersgebied van Waterschap Regge en Dinkel : typen, locaties en monitoring van de visoptrek [Boek]
Schmidt, G. \ 2000
In het beheersgebied van waterschap Regge en Dinkel zijn vanaf 1989 52 vispassages gebouwd of in aanbouw. In het eerste deel van deze korte notitie staan de volgende drie vragen centraal. (1) Welke typen vispassages zijn of worden gebouwd? (2) Op wel ...
help
Vissen hebben geen last van bodemdaling \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Schreuders, R. \ Heuseveldt, P. \ Davidse, G. \ Huisman, J. \ 2008
In het najaar van 2007 is het nieuwe gemaal Abelstok bij het Groningse Mensingeweer opgeleverd. Het is gebouwd om de waterafvoer uit het achterliggende gebied te kunnen blijven garanderen. Door voortgaande bodemdaling als gevolg van gaswinning, zou d ...
help
Evaluatie vispassage Langbroekerwetering : onderzoek naar de doortrekmogelijkheden voor vis van een experimentele op waterkracht werkende stuw met onderdoorlaat en vispassagemogelijkheden [Boek]
Riemersma, P. \ Wit, W.G.J. de \ 1993
Naar aanleiding van dit onderzoek is dit kunstwerk later bekend onder de naam: De Wit vispassage
help
Evaluatie vispassages Aa en Maas [Boek]
Kroes, M.J. \ Merkx, J.C.A. \ Vriese, F.T. \ 2006
In het kader van de monitoring van inrichtingsprojecten heeft het Waterschap Aa en Maas in het najaar van 2005 een effect monitoring van aangelegde vispassages laten uitvoeren. Het project is opgesplitst in twee fasen. In de eerste fase wordt een tec ...
help
Met hetzelfde geld meer doen : vismigratie \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Moerman, A. \ 2008
Sinds 1996 is het staand beleid om per 2010 in de hele Benelux een vrije vismigratie mogelijk te maken. Er is nog volop werk te doen. De kaart van Nederland kleurt rood vanwege maar liefst 15.000 belangrijkste knelpunt /stipjes die het vissen onmogel ...
help
Hevelvistrap is een geschikte oplossing voor knelpunten \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Beekman, J. \ Os, K. van \ Kruitwagen, G. \ 2007
In 2006 is de eerste hevelvistrap ter wereld geplaatst op een stuw in de Hertogswetering bij Berghem, ten noorden van Oss. De resultaten van een monitoringsonderzoek van mei 2006 tot en met mei 2007 laten zien dat deze vistrap passeerbaar is voor vis ...
help
Stuw Balladelaan \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Overmeer, V. \ 2008
Stuw Balladelaan is de laatste stuw in het Valleikanaal en de grootste stuw binnen het beheersgebied van Waterschap Vallei & Eem. In 1998 was deze stuw hard aan vervanging toe. Daarom is er in 2000 een nieuwe volautomatische klepstuw met vispassage g ...
help
Vispassage Groot Salland : 'Geef me de voorwaarden maar, dan maken wij er wel wat van' [: drinkwaterspecial] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Schutte, F. \ Dijk, G.J. van \ 2009
"Geef me de voorwaarden maar, dan maken wij wel wat", waren de woorden van Freddie Schutte, opzichter waterbeheer district 1 bij het waterschap Groot Salland. Door het bekende principe van een 'De Wit passage' te integreren in een stuw ontstond een e ...
help
Vismigratie in stroomversnelling \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Puijenbroek, P. van \ Wanningen, H. \ Brevé, N. \ Wijngaard, K. van den \ 2013
Nederland werkt hard aan het verbeteren van de (ecologische) waterkwaliteit. Vissen profiteren daar als eerste van. Schoon water is echter niet voldoende, zeker voor riviertrekvissen is het opheffen van migratiebelemmeringen minstens zo belangrijk.
help
Hydraulisch functioneren : vispasseerbare cascades [Boek]
Boersema, M. \ Vermeulen, B. \ Torfs, P. \ Hoitink, T. \ 2011
In diverse stroomgebieden in Nederland worden in beken en kleine rivieren vispasseerbare kunstwerken aangelegd ter vervanging van stuwen. Dit om vismigratie mogelijk te maken en de ecologie van het systeem te verbeteren. Vispasseerbare kunstwerken zi ...
help
Onderzoek naar de werking van 11 vispassages in het beheersgebied van waterschap Rijn en IJssel in 2005 [Boek]
Rutjes, P. \ Kampen, J. \ 2005
In het voorjaar van 2005 is de werking van 11 vispassages in het beheersgebied van waterschap Rijn en IJssel onderzocht. Het betrof 5 bekkentrappen of cascadestuwen in de Buurserbeek/Schipbeek, 2 vertical-slot passages in de Hummelose beek en Oude IJ ...
help
Beoordeling functionaliteit 7 vispassages en een onderleider Waterschap Regge en Dinkel [Boek]
Kroes, M.J. \ Caldenhoven, R. \ 2008
Waterschap Regge en Dinkel heeft een groot scala aan vismigratievoorzieningen aangelegd om het watersysteem optrekbaar te maken voor vissen. Voor een aantal oudere en alom bekende typen is de werking veelal bekend (V-vormige bekkentrap en vertical-sl ...
help
Vismigratie onder het kanaal \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Vis, H. \ 2015
Het riviertje de Boven Regge wordt via een onderleider onder het Twentekanaal door geleid. Deze duiker is de langste en diepste onderleider van Nederland. Hoewel in eerder onderzoek is aangetoond dat vissen dergelijke duikers kunnen passeren, is het ...
help
Bekkenvistrap en hevelvistrap in de Maas : een onderlinge vergelijking van twee vistrappen bij stuw Roermond [Boek]
2009
Met de komst van de Europese Kaderrichtlijn Water is de vraag naar en kennis over de toepassing van vistrappen nog sterker toegenomen. In de Maas bij de stuw van Roermond ligt een V-vormige bekkenvistrap. Voor een dergelijke vistrap zou een alternati ...
help
Vis kan weer reisje door de Rijn maken \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Karelse, M.K. \ Zabicki, J. \ Steenbergen, J. \ 2005
Bij de stuwen van Amerongen (Eiland van Maurik) en Hagestein zijn eind november 2004 de zogenaamde vispassages opgeleverd door de combinatie Vispassages. De vispassages zijn een uitvloeisel van Europese afspraken om vissen de gelegenheid te geven een ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.