Login

Hydrotheek

help
Zoet tegen zout \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Schilperoort, B. \ 2018
De kleinschalige wateraanvoer werd afgelopen zomer ingezet om tegendruk te bieden aan de oprukkende verzilting. Zoet tegen zout. Er wordt gewerkt aan KWA-plus: een aanvoercapaciteit van 15 m3 per seconde. Met in de verdere toekomst plannen voor 24 en ...
help
Zoet tegen zout [Video]
2013
Een structurele inlaat voor zoet water oostelijk van Gouda biedt ecologisch en economisch de beste oplossing voor de waterproblematiek in het Groene Hart en daarbuiten. Deze voorkomt verzilting, maakt verdieping van de haven van Rotterdam gemakkelijk ...
help
Keuze zout of zoet Grevelingenmeer [Boek]
Ton, H. \ Leentvaar, J. \ Oudelaar, H.G.J. \ Baerselman, F. \ Harreveld, J. \ Rijkswaterstaat \ 1982-1983
help
Zoet-Zout Tweedaagse Texel [Video]
STOWAvideo \ 2012
Op de 2-daagse bijeenkomst ‘Verzilting en waterbeheer: uitdagingen voor beleid, kennis en beheer’ op 31 mei en 1 juni 2012 was de belangrijkste vraag: hoe gaan we om met de toenemende verzilting van ons grond- en oppervlaktewater, mede als gevolg van ...
help
Stadsgeheimen : De Amsterdamse vissen \ De levende natuur [Artikel]
Timmermans, G. \ 2016
Amsterdam kent een grote verscheidenheid aan vissoorten. Het gaat om 65 soorten van zoet-, brak- en zoutwater (Herder et al., 2012). In Amsterdam nemen het Noordzeekanaal, het IJ en havens door de unieke watersamenstelling van zout-brak-zoet een bijz ...
help
Meerwaarde van een brakke zone bij de Afsluitdijk : een kwalitatieve beschouwing [Boek]
Asjes, J. \ 2000
Hydrologische analyse zout zoet IJsselmeer
help
Revelation of the blue energy landscape : the implementation of a blue energy plant a landscape machine at the Volkerakdam [Studentenverslag]
Looman, K. \ Verhoeven, K. \ 2012
Dit onderzoek beschrijft hoe een blue energy centrale kan worden ingepast in het landschap met behulp van de landschapsmachine. Het onderzoek start met een beschrijving van twaalf technische randvoorwaarden voor het realiseren van een blue energy cen ...
help
Zoet zout tweedaagse op Texel [Video]
STOWAvideo \ 2013
Inleidende film voor de Zoet-zout bijeenkomst op Texel op 31 mei en 1 juni 2012. Kennis voor Klimaat, het Platform zoet-zout (RWS Waterdienst) en STOWA organiseerden de bijeenkomst ‘Verzilting en waterbeheer: uitdagingen voor beleid, kennis en beheer ...
help
Vissen tussen zoet en zout \ De levende natuur [Artikel]
Jager, Z. \ Kranenbarg, J. \ Vethaak, A.D. \ 2004
De estuariene visfauna in Nederland omvat een honderdtal soorten. Daaronder vallen de diadrome vissoorten, die tijdens hun leven gebruik maken van zowel zout als zoet water. Daarnaast zijn er de estuarien residente soorten, die hun hele leven in het ...
help
Bewegen tussen zout en zoet \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Berg, V. van den \ Santbergen, L. \ Vries, I. de \ 2009
Het kabinetsplan om - onder voorwaarden - uiterlijk in 2015 zout water toe te laten uit de Oosterschelde moet worden opgenomen in het definitieve Nationaal Waterplan. Dat staat in een advies dat de stuurgroep zuidwestelijke delta afgelopen juni aan d ...
help
Zoet, zout, nog steeds ziek [Boek]
Bijnsdorp, R. \ 1992
help
Natuurlijk zoet-zout : een handreiking voor het herstel van zoet-zout overgangen in Nederland [Boek]
Boon, A.R. \ Fellinger, M. \ Bijnsdorp, R. \ 2002
help
Het belang van zoet - zout overgangen \ De levende natuur [Artikel]
Backx, J.J.G.M. \ Meijer, M.L. \ 2004
De delta's, overgangsgebieden tussen zoet en zout water, kennen een hoge productie, zijn rijk aan schelpdieren en vormen een belangrijk voedselgebied voor miljoenen trekvogels. In de afgelopen tien jaar is het bewustzijn voor de noodzaak van het hers ...
help
Zout in beeld gebracht \ H2O online [Artikel]
Witteveen, S. \ Reitsma, J.J. \ Dik, P. \ 2014
In de Haarlemmermeerpolder is sprake van verzilting van het oppervlaktewatersysteem door brakke kwel. Door klimaatverandering en zeespiegelstijging wordt deze verzilting in de toekomst sterker. Dat kan problemen geven in sectoren die afhankelijk zijn ...
help
Veldonderzoek zoet en zout grondwater Koegraspolder [Boek]
Velstra, J. \ Visser, R. \ Groen, M. \ 2014
Op maandag 20 januari 2014 heeft het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier een informatiebijeenkomst voor agrariërs georganiseerd in de Noordkop Noord-Holland over de toename van zout kwelwater in de Noordkop, specifiek gericht op de polder Koeg ...
help
Veldonderzoek zoet en zout grondwater Schaalsmeerpolder [Boek]
Velstra, J. \ Kleinendorst, T. \ Groen, M. \ Straathof, N. \ 2014
Om inzicht te krijgen in de aanwezigheid en diepte van zout en/of brak water onder de Schaalsmeerpolder zijn de volgende metingen uitgevoerd: Eén CVES meting van de rand naar het centrale deel; Enkele raaien met de DUALEM voor de ondiepe metingen tot ...
help
STOWA Zout Zout hoofdwatersysteem sessie [Video]
STOWAvideo \ 2012
Dit is een opname van de sessie, die tijdens de Zoet Zout tweedaagse is gehouden op 31 mei en 1 juni 2012. De centrale vragen in deze sessie zijn: (1) Is het water vanuit het Hoofdwatersysteem zodanig te sturen dat het komt op de plek waar de noodzaa ...
help
Regionale modellering zoet-zout grondwater in het Nederlandse kustgebied \ Verzilting in Nederland [Hoofdstuk uit boek]
Oude Essink, G.H.P. \ 2007
In dit artikel passeren verschillende aspecten van regionale modellering van zoet en zout grondwater de revue. Eerst worden in het kort enkele oorzaken en gevolgen van grondwatersystemen behandeld. Een groot zoet-zout databestand wordt beschreven en ...
help
Zoet-zout verdeling onder het strand : niet zo evident als het lijkt \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Vandenbohede, A. \ Lebbe, L. \ 2008
In kustgebieden komt zoet grondwater, dat van land naar de zee stroomt, in contact met zout zeewater. Tussen dit zoete en zoute grondwater ontstaat een overgangszone en de positie daarvan is afhankelijk van verschillende factoren. Een 'klassieke' sit ...
help
Kennisdag, Zoet - Zout Tweedaagse Zeeland, 2014 [Video]
STOWAvideo \ 2014
De afnemende zoetwaterbeschikbaarheid en toenemende verzilting vormen een belangrijke uitdaging voor het toekomstige regionale waterbeheer in laag Nederland. Tijdens de 2e Zoet-zout tweedaagse eind juni 2014 gingen de deelnemers hierover met elkaar i ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.