Title

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 2218162
Title Kansen bieden voor agro-ecologie in het landbouwonderwijs
show extra info.
Lies Debruyne, Laura Triste, Fleur Marchand
Author(s) Triste, L. ; Debruyne, L. ; Marchand, F.
Publisher Merelbeke : ILVO
Publication year 2017
Description 11 p
Series title ILVO-beleidsbrief (2017.02)
Online full textINTERNET
Keyword(s) education / organic farming / arable farming / agroecology / agro-industrial chains / agroindustrial sector
Categories Agriculture (General) / Education (General)
Publication type Monograph
Language Dutch; Flemish
About (Dutch) De stijgende wereldbevolking, globalisering, klimaatverandering, milieuproblemen, verstedelijking, economische en financiële crisissen zetten ons landbouwsysteem onder druk. Het concept en de wetenschap “agro-ecologie” wil aangrijpingspunten bieden om deze complexe uitdagingen aan te gaan en bij te dragen aan de verduurzaming van het landbouw- en voedselsysteem. Dit gebeurt door een doorgedreven systeemgerichte aanpak, waarin een evenwicht in de natuurlijke processen en met de natuurlijke omgeving nagestreefd wordt, en waarin alle socio-economische actoren uit de productie- en consumptieketen en gebruikers van de open ruimte betrokken worden. Agro-ecologie is dan ook eerder een richtinggevend concept, dan een duidelijk definieerbaar begrip. Dit concept is door de jaren heen geëvolueerd tot een integratieve studie, of de ecologie, van het volledige agrovoedingssysteem, waarbij ecologische, economische en sociale dimensies samen worden meegenomen.1 Deze definitie omvat dus het hele agrovoedingssysteem en verenigt op deze manier de productieve dimensie met de dimensie van de keten en de consumptie. Op basis van deze definitie werden agro-ecologische principes2 ontwikkeld, die de complexiteit van het concept proberen te vatten. Ze kunnen ruwweg onderverdeeld worden in ecologische, socio-economische en basisprincipes. Deze principes laten toe om richting te geven aan ontwikkeling en opleiding.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.