Record number 1872570
Title Het Nederlandse Zwartbles Schapen Stamboek
Keyword(s) sheep / sheep breeds / rare breeds / properties / animal breeding / herdbooks / history / black blazed sheep
Category Animal Breeding and Genetics (General) / Small Ruminants (Sheep and Goats)
Publication type Website
Language dut
About (Dutch) Website van het Nederlandse Zwartbles Schapen Stamboek. De NZS is een actieve club van enthousiaste fokkers van Zwartbles schapen, die ook de gezamenlijke belangen naar andere instanties behartigt. Om zicht te houden op de kwaliteit van de schapen in relatie tot de fokdoelen worden jaarlijks alle leden bezocht door een inspecteur die de lammeren beoordeelt en inschrijft. Ook worden er jaarlijks een keuring en regionale Blessendagen gehouden. Op deze dagen kunnen schapenhouders hun fokdoel nog eens toetsen aan de dieren die men daar ziet
Availability INTERNET;
Comments
There are no comments yet. You can post the first one !