Title

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 56

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: achternaam==Kruize
Check title to add to marked list
help
Conference on future water quality management in Europe, [RAI], Amsterdam, 26 - 27 September 1996 [Conference proceedings]
Kruize, R. \ 1996
water management - water resources - prognosis - europe - hydrology
help
Stof, ijzer en CARA : een panelstudie nabij een staalfabriek [Student report]
Kruize, H. \ Dusseldorp, A. \ 1994
air pollution - dust - respiratory diseases - netherlands - noord-holland
help
The quality of surface water and sediment in future \ Conference on future water quality management in Europe : Aquatech 1996 [Book chapter]
Reuvers, B.L. \ Hylkema, J.L. \ Kroon, M. de \ 1996
water management - water resources - prognosis - europe - hydrology - canals - dredging - maintenance - netherlands - rivers - streams - surface water - water pollution - water quality - waterways - water bottoms
help
Water quality, state and trends : an issue of pan-european concern, the role of the European Environment Agency \ Conference on future water quality management in Europe : Aquatech 1996 [Book chapter]
Thyssen, N. \ 1996
water management - water resources - prognosis - europe - hydrology - canals - europe - organizations - research - rivers - streams - surface water - water - water management - water pollution - water quality
help
Water pollution control in Amsterdam : its effects on North Sea environment and the role of harbour reception facilities \ International conference on North sea pollution : "Technical strategies for improvement", Amsterdam 10 - 14 september [1990] : Aquatech '90 [Book chapter]
Kruize, R.R. \ 1990
damage - marine environment - north sea - water pollution - water management - water quality - amsterdam - noord-holland
help
65 jaar rioolwaterzuivering in Amsterdam-West \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Article]
Kruize, R. \ 1993
water - water supply - water use - water treatment - waste water treatment - sewage effluent disposal - health protection - polluted water - mineral waters - beverages - hydrology - water conservation - water pollution - water quality - purification plants - sewage effluent disposal - waste water treatment - water treatment - amsterdam - noord-holland - purification plants
help
Van afvalwaterbehandeling naar slibverwerking \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Article]
Kruize, R.R. \ 1988
water - water supply - water use - water treatment - waste water treatment - sewage effluent disposal - health protection - polluted water - mineral waters - beverages - hydrology - water conservation - water pollution - water quality - purification plants - disposal - handling - history - municipal refuse disposal - processing - sewage sludge - sludges - slurries - waste disposal
help
Enige nieuwe systemen voor verwerking van zuiveringsslib \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Article]
Kruize, R.R. \ 1988
water - water supply - water use - water treatment - waste water treatment - sewage effluent disposal - health protection - polluted water - mineral waters - beverages - hydrology - water conservation - water pollution - water quality - purification plants - handling - processing - sewage sludge - treatment
help
NVA - Slibcommissie op bezoek in Belgie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Article]
Kruize, R.R. \ 1986
water - water supply - water use - water treatment - waste water treatment - sewage effluent disposal - health protection - polluted water - mineral waters - beverages - hydrology - water conservation - water pollution - water quality - purification plants - belgium - disposal - handling - processing - sewage sludge - sludges - slurries
help
Gebruik van polymeren in filterpersen op de rwzi Amsterdam - Oost \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Article]
Kruize, R.R. \ Smits, P. \ Schrijver, J. \ 1986
water - water supply - water use - water treatment - waste water treatment - sewage effluent disposal - health protection - polluted water - mineral waters - beverages - hydrology - water conservation - water pollution - water quality - purification plants - dewatering - sewage sludge - amsterdam - noord-holland
help
Ontwerp en eerste bedrijfservaringen van de rioolwaterzuiveringsinrichting Groote IJpolder \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Article]
Kruize, R.R. \ Weenink, J. \ Korte, K.F. de \ 1985
water - water supply - water use - water treatment - waste water treatment - sewage effluent disposal - health protection - polluted water - mineral waters - beverages - hydrology - water conservation - water pollution - water quality - purification plants - sewage effluent disposal - waste water treatment - water treatment - amsterdam - noord-holland - purification plants
help
Eerste bedrijfservaringen van de rioolwaterzuiveringsinrichting Amsterdam-Oost \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Article]
Kruize, R.R. \ 1983
water - water supply - water use - water treatment - waste water treatment - sewage effluent disposal - health protection - polluted water - mineral waters - beverages - hydrology - water conservation - water pollution - water quality - purification plants - sewage effluent disposal - waste water treatment - water treatment - amsterdam - noord-holland - purification plants

Abstract:
Evaluatie van de inrichting, die nu anderhalf jaar in bedrijf is, aan de hand van bedrijfsresultaten

help
Eerste paal van de rioolzuiveringsinrichting Groote IJpolder te Amsterdam geslagen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Article]
Kruize, R.R. \ 1983
water - water supply - water use - water treatment - waste water treatment - sewage effluent disposal - health protection - polluted water - mineral waters - beverages - hydrology - water conservation - water pollution - water quality - purification plants - sewage effluent disposal - waste water treatment - water treatment - amsterdam - noord-holland - purification plants
help
Vergiftiging van de slibgisting op de rwzi Amsterdam-Noord \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Article]
Kruize, R.R. \ Bergen, V.W.J. van den \ Hartjes, H. \ 1983
water - water supply - water use - water treatment - waste water treatment - sewage effluent disposal - health protection - polluted water - mineral waters - beverages - hydrology - water conservation - water pollution - water quality - purification plants - digestion - manures - septic tanks - sewage sludge

Abstract:
Procedure voor het opheffen van een verstoring van slibgisting, veroorzaakt door het drijfgas trichloorfluormethaan

help
De rioolwaterzuiveringsinrichting Amsterdam-Oost, ontwerpgrondslagen en uitvoering in hoofdlijnen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Article]
Kruize, R.R. \ 1982
water - water supply - water use - water treatment - waste water treatment - sewage effluent disposal - health protection - polluted water - mineral waters - beverages - hydrology - water conservation - water pollution - water quality - purification plants - sewage effluent disposal - waste water treatment - water treatment - purification plants - amsterdam
help
Sewage into 2000 : developments and upgrading in sewerage and waste-water treatment : proceedings of the international conference held in Amsterdam, 31 August - 4 September 1992 [Conference proceedings]
Kruize, R.R. \ 1993
sewage effluent disposal - sewerage - waste water treatment - water treatment - world - purification plants
help
Andere tijden, ander afvalwater : 65 jaar rioolwaterzuivering in Amsterdam - West [Monograph]
Kruize, R. \ 1993
history - sewage effluent disposal - waste water treatment - water treatment - netherlands - amsterdam - noord-holland - purification plants
help
North Sea pollution - technical strategies for improvement : proceedings of the IAWPRC International Conference, held in Amsterdam, the Netherlands, 10 - 14 September 1990 [Conference proceedings]
Kruize, R.R. \ 1991
conservation - damage - environment - marine environment - north sea - quality - water pollution
help
Biofiltratie van ammoniak bevattende stallucht bij intensieve veehouderij [Monograph]
Eggels, P.G. \ Boers, J.M. \ Scholtens, R. \ Feenstra, L. \ Haas, R.C. de \ Kruize, J. \ 1985-1989
animal husbandry
help
Strategieën voor een datagedreven fruitteelt : rapport Fruit 4.0 over datamanagement [Monograph]
Kruize, Jan Willem \ Verdouw, Cor \ Bondt, Nico \ Puister, Linda \ 2018

Abstract:
De manier waarop de agrarische sector werkt is ingrijpend aan het vernieuwen door technologische ontwikkelingen op het gebied van internet, sensoren, robots en dataverwerking. Productiesystemen veranderen naar flexibele, slimme, autonome en vraaggestuurde processen die op afstand kunnen worden aangestuurd en naadloos geïntegreerd zijn in de keten. Deze industriële revolutie gaat ook aan de fruitteelt niet voorbij. Er komen veel technologieën beschikbaar, maar de genoemde technologieën zijn nog niet voldoende ontwikkeld en gevalideerd voor toepassing in de fruitteelt. Fruittelers en hun ketenpartners zijn ervan overtuigd dat zij met behulp van datamanagement en precisietoepassingen moeten werken aan ‘the next step’ in verduurzaming en efficiency. Dit is nodig om te voldoen aan de wensen van markt en maatschappij, en cruciaal om als fruitteeltsector op lange termijn te kunnen blijven voldoen aan de toenemende vraag naar gezonde producten. Fruittelers kunnen nu al diverse datamanagementsystemen gebruiken, zoals bedrijfsmanagement- en ketensystemen. Er zijn echter nog geen operationele Sensing & Control-platforms die activiteiten in de boomgaard kunnen meten en omzetten in een betere sturing. Het missen van een dergelijk platform is een belangrijke ontbrekende schakel voor een datagedreven fruitteelt.

Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.