Title

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk

Current refinement(s):

Records 1 - 17 / 17

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: achternaam==Robbemond
Check title to add to marked list
help
Investeren met of zonder het borgstellingsfonds? \ Groenten en fruit [Article]
Robbemond, C. \ 1989
vegetables - fruit crops - netherlands - agriculture - enterprises - fixed capital - horticulture - investment - protected cultivation - securities
help
Automatisch water geven \ Groenten en fruit [Article]
Robbemond, C. \ 1985
vegetables - fruit crops - netherlands - automation - mechanization - soilless culture - sprinkler irrigation - water

Abstract:
Ingegaan wordt op de vraag of het bij de watertoediening in substraatteelten noodzakelijk en haalbaar is zo nauwkeurig mogelijk te werken

help
Bij tussenplanten optimale behandeling noodzakelijk \ Groenten en fruit [Article]
Robbemond, C. \ 1985
vegetables - fruit crops - netherlands - alley cropping - catch cropping - intercropping - solanum lycopersicum - tomatoes - greenhouse horticulture
help
FarmDigital: analysing compliance schemes : an in-depth study on time investments by table grape producers in South Africa [Monograph]
Dijkxhoorn, Youri \ Robbemond, Robbert \ Kruize, Jan Willem \ 2016
help
Nut van ICT-gebruik voor tuinbouwondernemers [Monograph]
Robbemond, Robbert \ Ge, Lan \ Puister, Linda \ Verdouw, Cor \ 2016
help
FarmDigital: compliance to international certification schemes mapped : the melon, grape and potato case explained [Monograph]
Dijkxhoorn, Y. \ Robbemond, R. \ Kruize, J.W. \ 2016
help
An updated generic architecture describing compliance in Agri-Food Supply Chains : (D1.2.3) [Monograph]
Kruize, J.W. \ Robbemond, R.M. \ Verwaart, T. \ 2016
agro-industrial chains - food chains - food supply - computer software - efficiency - business economics

Abstract:
In this report a generic architecture is presented comprising an inventory of the most important actors, roles, processes and information that are relevant in the processes of standardisation, certification and compliance in Agri-Food Supply Chains. This architecture becomes part of an architectural framework. The architectural framework aims to reduce the paper -based administration by improving digitalisation of compliance processes and to enable a more efficient and effective data exchange in the field of compliance.

help
Fruit 4.0: de vruchten van meer technologie : technologie-roadmap [Monograph]
Ossevoort, Robert \ Verdouw, Cor \ Jong, Peter Frans de \ Hennen, Wil \ Robbemond, Robbert \ 2016
horticulture - fruits - innovations - technology - internet

Abstract:
Modern fruit production is not possible without reliable and up-to-date information. In addition, developments of technologies in the field of the internet, sensors, drones and robotics are gaining momentum. Consequently, production is changing radically towards flexible, autonomous and demand-driven business processes, which integrate smoothly in the supply chain. We also refer to this transition as the fourth industrial revolution, or Industry 4.0. This report introduces a roadmap for automation and digitalisation in the fruit industry, which will allow this sector to profit from its own Fruit 4.0.

help
'Van kas naar keten’ : integratie van bedrijfsmanagementsystemen en productieapparaten in de tuinbouw [Monograph]
Robbemond, R. \ Verdouw, C. \ Kruize, J.W. \ 2015
horticulture - greenhouse horticulture - supply chain management - farming systems - rfid - marking - mobile applications - logistics

Abstract:
Moderne kwekerijen zijn vergaand gemechaniseerd. Om in de toenemende behoefte aan up-to-date managementinformatie en keteninformatie te voorzien, wordt veel informatie handmatig geregistreerd in een bedrijfsmanagementsysteem of handmatig verzonden naar externe partijen. Dit is inefficiënt en foutgevoelig. Bovendien blijft veel waardevolle informatie uit kwekerijsystemen nu onbenut. Een oplossing is het koppelen van kwekerijsystemen aan het bedrijfsmanagementsysteem. Echter, in de huidige tuinbouwpraktijk blijken dergelijke integratieoplossingen moeizaam van de grond te komen.

help
Mogelijkheden en effectiviteit van apps voor communicatie met consumenten : de Veggipedia-case [Monograph]
Wijk-Jansen, E. van \ Robbemond, R. \ Onwezen, M. \ Verdouw, C. \ 2014
mobile applications - computer software - vegetables - fruit - consumers - communication - consumer information - consumer surveys - fresh products - food safety - nutrition and health - food consumption

Abstract:
LEI Wageningen UR was commissioned by Tuinbouw Digitaal to carry out a review of the literature on apps as a medium of consumer communication. Around the same time, we also conducted a qualitative consumer survey to determine the strengths of and the scope for improvement in Veggipedia, an app developed by the fruit and vegetable sector. The research findings resulted in recommendations to continue to develop Veggipedia into a reliable and versatile app that will encourage people to eat healthier, tastier, safer, seasonal, and more varied food.

help
Onderzoek naar gebruikte standaarden voor data uitwisseling van FMIS (44) : een onderzoek in het kader van het Programma voor Precisielandbouw [Monograph]
Robbemond, R. \ Kruize, J.W. \ 2011
arable farming - precision agriculture - farm management - data collection - computer software - geographical information systems

Abstract:
Het informatiesysteem van de akkerbouwer is in dit onderzoek centraal gesteld. Om een overzicht te krijgen van de huidige farm management informatiesystemen (FMIS) is er een lijst opgesteld. Deze lijst bestaat uit 262 verschillende FMIS van 143 softwareleveranciers gericht op teelt in de akkerbouw. Uit deze lijst is in samenwerking met AGCO, de initiatiefnemer van het project, een shortlist opgesteld door softwareleveranciers te selecteren die zich richten op de wereldwijde markt. Daarnaast is uit de werelddelen Noord-Amerika, Oceanië, en Europa een applicatie gekozen als vergelijking. Om een beeld te krijgen van de regionale markt zijn de software leveranciers gekozen die de Nederlandse akkerbouwers ondersteunen. Voor ieder geselecteerd softwarebedrijf is een overzicht gemaakt van de FMIS die worden aangeboden en ondersteuning bieden aan teelt in de akkerbouw.

help
Stimuleren digitaal zakendoen : verkennend onderzoek in de potplantenketen [Monograph]
Robbemond, R. \ Verdouw, C. \ Oosterkamp, E. \ 2014
pot plants - innovations - business economics - businesses - electronic commerce - supply chain management - stimulation - research

Abstract:
De baten van digitaal zakendoen worden sterk bepaald door de breedte en intensiteit van het gebruik van elektronische berichten. Een brede acceptatie en invoering van digitaal zakendoen bij de verschillende partijen in potplantenketens is dan ook cruciaal. Together 4 Better (T4B) Plantcenter Europe heeft de afgelopen jaren hierin belangrijke slagen gemaakt, maar er moet nog veel gebeuren voordat digitaal zakendoen gemeengoed is in de sector. Het doel van dit rapport is daarom om inzicht te geven in de mogelijkheden om het digitaal zakendoen in potplantenketens verder te stimuleren.

help
Bedrijfsmanagementsystemen in de akkerbouw : een inventarisatie van gebruik en wensen [Monograph]
Janssens, S.R.M. \ Kruize, J.W. \ Dijk, J. van \ Robbemond, R. \ 2013
farm management - arable farming - registration - management information systems - business management - precision agriculture - utilization - netherlands

Abstract:
De initiatiefnemers Suiker Unie, CZAV, Agrifirm Plant BV, Nedato en Landbouwcommunicatie BV hebben geconcludeerd dat telers in de akkerbouw relatief weinig gebruik maken van al beschikbare registratie- en bedrijfsmanagementsystemen (BMS) en dat zij de bijbehorende mogelijkheid van elektronische uitwisselingsmogelijkheden met onder andere de PETAcoöperaties maar ten dele benutten. In opdracht van het Programma Precisie Landbouw (PPL) heeft het LEI een onderzoek gedaan om inzicht te krijgen in de redenen waarom telers relatief weinig gebruik maken van genoemde mogelijkheden. Daarvoor is onder andere een enquête gehouden onder bijna 50 deelnemers aan het Bedrijveninformatienet van het LEI die afnemer/leverancier waren bij twee of meer van genoemde PETAcoöperaties. Uit het onderzoek blijkt dat Akkerbouwers tevreden tot ruim tevreden zijn over hun bedrijfsmanagementsysteem (BMS). Ze gebruiken hun BMS in eerste instantie voor het registreren van teeltgegevens om deze in verband met voedselveiligheidseisen aan externe partijen door te geven. Uit het onderzoek blijkt niet dat telers weinig gebruik maken van een BMS. De mogelijkheid om een BMS te gebruiken om de eigen interne bedrijfsvoering te analyseren of te verbeteren dan wel te gebruiken voor gegevensuitwisseling met externe apparatuur, wordt in beperkte mate benut.

help
Landbouw en IT Architectuur \ Agro informatica : tijdschrift van de Vereniging voor Informatici werkzaam in de Agrarische Sector [Article]
Robbemond, R. \ 2012
information science - mathematics - farms - mechanization - automation - information theory - management information systems - agro-industrial chains - supply chain management - food chains - information technology - cooperation

Abstract:
De redactie van Agro Informatica is met IT en business architect, onderzoeker en adviseur Marc Lankhorst in gesprek gegaan om te achterhalen welke lessen in andere vakgebieden geleerd zijn over het flexibel inrichten van informatiestromen in de Nederlandse Agrifood-ketens

help
Centrale database voor diertransporten : voor- en nadelen in de praktijk [Monograph]
Baltussen, W.H.M. \ Smet, A. de \ Robbemond, R. \ 2011
transport of animals - beef cattle - meat animals - transport - animal welfare - aggregate data - data management - centralization - quality standards

Abstract:
EL&I heeft aan het LEI gevraagd inzicht te geven in de voor- en nadelen van het centraal vastleggen van gegevens over het transport van dieren volgens transportondernemers en andere betrokken marktpartijen. De Tweede Kamer dringt aan op een strengere handhaving van de huidige regelgeving met de inzet van moderne hulpmiddelen. Bij het vaststellen van de voor- en nadelen is gekeken naar de administratieve lasten voor transportbedrijven en de overheid, het toezicht door de overheid, de aansluiting met de I&R-regeling en de aansluiting met private kwaliteitssystemen zoals QLL voor transport van levende dieren. Vooral met telefonische enquêtes is aanvullend informatie verzameld bij transportbedrijven, hun brancheorganisaties, slachterijen, boeren en de NVWA.

help
De implementatie van integrale bedrijfsmanagementsystemen : Lessons Learned in de tuinbouw [Monograph]
Robbemond, R. \ Verdouw, C. \ 2012
horticulture - automation - information management - management - farm management - business management - business software

Abstract:
Bedrijfsinformatie is de bron voor keteninformatie. Bovendien kunnen met goed geïntegreerde bedrijfsinformatiesystemen enorme verbeteringen worden gerealiseerd in de efficiëntie, snelheid, kwaliteit (minder fouten) en duurzaamheid van de bedrijfsprocessen. Veel bedrijven hebben echter moeite om geïntegreerde bedrijfsmanagementsystemen in te voeren. Dit rapport brengt in kaart wat we kunnen leren van bestaande ervaringen in de tuinbouw.

help
Rondetafelgesprek standaardisatie-organisaties voor informatiemanagement in de Nederlandse land- en tuinbouw [: thema Standaardisatie van keteninformatie] \ Agro informatica : tijdschrift van de Vereniging voor Informatici werkzaam in de Agrarische Sector [Article]
Robbemond, R. \ Verdouw, C. \ 2011
information science - mathematics - farms - mechanization - automation - information theory - management information systems - supply chain management - information management - standardization - organizations - efficiency - agricultural production systems
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.