Title

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk

Records 1 - 19 / 19

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: reeks-ppn==217215777
Check title to add to marked list
help
Ship & chip : the importance of IT for logistics concepts [Monograph]
Deneux, S.D.C. \ Vlieger, J.J. de \ 2000
management - marketing - logistics - supply chain management
help
Onderweg : concurrentiepositie Nederlandse agrosector [Monograph]
Wijnands, J. \ Silvis, H.J. \ 2000
economics - agriculture - agricultural economics - marketing - agricultural products - netherlands
help
Prijzenswaardig : prijzen en prijsopbouw in de agrokolom [Monograph]
Bont, C.J.A.M. de \ 2000
agricultural economics - agricultural prices - price policy - agricultural products - price formation - netherlands

Abstract:
Prijzen van agrarische producten en van voedingsmiddelen. Ontwikkelingen in de jaren 1990-1999. De ontwikkelingen van deze prijzen worden beschouwd in samenhang met die van de kosten van de verschillende schakels (primaire productie, verwerking, handel) als geheel en in de afzonderlijke agrokolommen (zuivel, vlees, akkerbouw, sierteelt, groenten en fruit, genotmiddelen). Op de prijzen voor boer of tuinder, handel en consument van een aantal producten (onder meer aardappelen, melk, varkensvlees, champignons) wordt nader ingegaan. Tevens worden achtergronden voor de ontwikkelingen in de prijsopbouw geschetst. De gegevens betreffen met name Nederland en Duitsland

help
Landbouw hier en nu : de feiten over het agrocomplex in Noord-Nederland [Monograph]
Vlieger, J.J. de \ Sluis, B.J. van der \ 2000
agriculture - farms - development - farm income - organic farming - farming - labour - agribusiness - netherlands
help
Energieteelt in bufferzones : een eerste inventarisatie van de mogelijkheden [Monograph]
Meeusen, M.J.G. \ 2000
energy - crops - biomass - hydrology - nature conservation - environment - netherlands - biobased economy - buffer zones

Abstract:
De overheid streeft naar 10% duurzame energie in het jaar 2020. In dat kader heeft ook energie uit biomassa een plaats. Geteelde biomassa vormt echter een dure grondstof voor energieproducenten. Dit is een van de redenen dat geteelde biomassa niet op grote schaal wordt ingezet als brandstof. Gezocht wordt naar mogelijkheden om de geteelde biomassa goedkoper aan te bieden. Daarmee komt de optie 'energieteelt in combinatie met andere functies' in beeld. In dat kader is het concept 'energieteelt in bufferzones' nader uitgewerkt. In het voorliggende rapport zijn de mogelijkheden daartoe bekeken en is het draagvlak onder direct betrokkenen verkend.

help
Dynamiek in de groente- en fruitsector van 1990 tot 1998 : een nieuw logistiek concept [Monograph]
Kolkman, W.A. \ 1999
vegetables - vegetable growing - fruit crops - fruit growing - fruit - marketing - markets - innovations - netherlands - logistics
help
Agri-food supply chains and consumers in Japan : an inquiry into the current situation and the opportunities of five Dutch product groups on the Japanese market [Monograph]
Jonker, T.H. \ 1999
food supply - agribusiness - consumers - netherlands - agricultural products - japan - markets - marketing - trade - exports - imports
help
Ketenonderzoek streekproducten [Monograph]
Janzen, R. \ Vlieger, J.J. de \ 1999
agricultural products - regions - markets - market research - marketing - netherlands - supply chain management - regional specialty products
help
SEO-programmeringsstudie : ontwerp agrosector 21ste eeuw [Monograph]
Blom, J.C. \ Staalduinen, L.C. van \ 1999
agricultural sector - economics - agricultural development - research - netherlands - agriculture as branch of economy - future
help
Streekproducten : van consument tot producent [Monograph]
Vlieger, J.J. de \ Ittersum, K. van \ Meulen, H.S. van der \ 1999
agricultural products - regions - markets - market research - labelling - trade marks - netherlands - supply chain management - regional specialty products

Abstract:
Een onderzoek naar de factoren die de productie en afzet van streekproducten beïnvloeden.

help
De concurrentiepositie van Nederland op de markt voor verse champignons in Groot-Brittannië [Monograph]
Horen, L.G.J. van \ 1999
horticulture - mushrooms - competitive ability - marketing - great britain - netherlands - markets
help
Een wereld te winnen : strategische keuzes in de glastuinbouwtoelevering [Monograph]
Meijl, H. van \ Horen, L. van \ Wolters, A. \ 1999
horticulture - markets - international trade - economics - farm management - netherlands - greenhouse horticulture
help
Vis a la minute: innovatie in vis [Monograph]
Wolbrink, M.A.B. \ Kolkman, W.A. \ 1999
fish - fish consumption - fish industry - cooperation - food chains - netherlands - supply chain management
help
Mainports en agrologistiek [Monograph]
Jahae, I.A.M.A. \ Vlieger, J.J. de \ Zimmermann, K.L. \ 1999
transport - harbours - airports - agriculture - agricultural products - economics - netherlands - logistics
help
Case-base agro-industriële ketens : eindrapport [Monograph]
Kolkman, W.A. \ 1999
agroindustrial sector - management - supply - economics - agro-industrial chains
help
Building partnerships in the meat supply chain : the case of the UK beef industry [Monograph]
Fearne, A. \ 1999
food industry - meat - agribusiness - uk - supply chain management
help
Aardappelcontracten [Monograph]
Vlieger, J.J. de \ 1999
potatoes - quality - prices - crop production - contracts - netherlands

Abstract:
Onderzoek uitgevoerd in opdracht van de werkgroep Consumptieaardappelen en uien van de LTO en de Producenten Organisatie Aardappelen i.o. naar de in contracten voorkomende regelingen op het punt van prijs- en kwaliteitsbepaling, overmacht, teeltvoorschriften en dergelijke. Het overzicht biedt aanknopingspunten voor het vaststellen van knelpunten en hun betekenis. Als zodanig vormt het mede een basis voor het vaststellen van een activiteitenplan voor de eerstvolgende jaren en voor eventueel nader onderzoek

help
Price setting and vertical coordination in food chains : a game theoretic approach [Monograph]
Bunte, F. \ Tongeren, F. van \ 1999
food prices - food chains - quality - food production - coordination - production economics - models - netherlands - supply chain management
help
Zicht op ggo-vrije consument en markt : terreinverkenning genetisch gemodificeerde organismen [Monograph]
Dagevos, J.C. \ Bijman, W.J.J. \ Jahae, I.A.M.A. \ 1999
genetic engineering - recombinant DNA - market research - consumer attitudes - consumer preferences
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per pagina

 

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.

Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.